Dagkliniek

​Op de psychiatrische dagkliniek wordt voornamelijk gewerkt met therapeutische groepen. Wanneer een patiënt zich bij ons aanmeldt, wordt hij in een groep geplaatst die het beste bij de persoon en problematiek past.

Het programma van de dagkliniek is er op gericht om zowel inzicht in het eigen gedrag als gedragsverandering te bewerkstelligen. Het accent waar de therapie zich op richt, verschilt per groep en per onderdeel.

Voor wie is de dagkliniek bedoeld?

De dagkliniek biedt zorg aan mensen die vastlopen op meerdere terreinen van hun leven.
Dit gaat soms gepaard met:
  • Depressiviteit
  • Angstklachten
  • Verslavingsproblematiek
  • Dwangproblemen
  • Psychotische denkpatronen

Afspraak maken

Aanmelding vindt plaats na toestemming van de verwijzer. Als er een verwijzing is, neemt de patiënt zelf contact op met de dagkliniek voor het maken van een afspraak. 

Verwijzers

Er zijn meerdere instanties die verwijzen naar de dagkliniek, onder andere:
  • GGZ Dijk en Duin
  • Andere afdelingen van het Zaans Medisch Centrum
  • Het Spel
  • AMW 
  • Huisartsen

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied omvat Zaanstreek en Waterland. Verwijzingen
van buiten deze regio worden geaccepteerd als daarvoor een speciale reden
bestaat of wanneer er een speciale binding is met het verzorgingsgebied.
Er kunnen ook omstandigheden zijn, waarbij de behandeling in de directe omgeving, minder of niet gewenst is.