Home > Nieuwsberichten > Gynaecoloog Angelo Hooker tijdelijk lid raad van bestuur ZMC

Gynaecoloog Angelo Hooker tijdelijk lid raad van bestuur ZMC28/06/2023

De raad van toezicht van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft besloten gynaecoloog Angelo Hooker per 1 juli tijdelijk te benoemen tot lid van de raad van bestuur. Begin dit jaar is een wervingsprocedure gestart voor een lid van de raad van bestuur. Deze procedure heeft helaas nog niet geleid tot een benoembare kandidaat en loopt nog. Hooker zal in de tussenliggende periode het bestuur versterken.

Gelijkwaardig bestuur
Het ZMC streeft naar een collegiale raad van bestuur met twee gelijkwaardige bestuurders. Dit sluit goed aan bij de besturingsfilosofie gebaseerd op duale verantwoordelijkheid op alle niveaus van de organisatie; gedeeld leiderschap tussen een medisch specialist en manager/bestuurder. Dit leidt tot gezamenlijke besluitvorming en bevordert de zorgvuldigheid en gedragenheid van besluiten. Het tijdelijk aanstellen van Hooker, naast Blonk als gelijkwaardig lid van de raad van bestuur, sluit hier mooi bij aan.

Tijdelijke benoeming
Hooker is sinds 2012 werkzaam als gynaecoloog in het ZMC, sinds 2015 vicevoorzitter van de medische staf, sinds 2021 voorzitter van de medische staf en voorzitter van de stuurgroep kwaliteit. Zijn werk als gynaecoloog blijft hij, naast zijn werkzaamheden als lid van de raad van bestuur, deeltijd uitvoeren. De functie van voorzitter van de medische staf legt Hooker met deze benoeming neer.

Hooker: “Dit ziekenhuis ligt me aan mijn hart. Als medisch specialist ben ik sinds 2012 verbonden aan het ZMC, waarbij ik verschillende functies heb vervuld. Ik kijk er erg naar uit om met Anja de komende periode samen aan de slag te gaan."

Blonk: “Ik ben ontzettend blij met de benoeming van Angelo. Met zijn ruime ervaring als dokter én als voorzitter van de medische staf, is Angelo een waardevolle aanvulling op ons bestuur. Ik kijk ernaar uit om samen met hem de komende periode verder te werken aan de toekomst van dit mooie ziekenhuis. Ondertussen gaan we uiteraard op zorgvuldige wijze verder met de werving van een vast lid van de raad.“

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2023 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure