Home > Nieuwsberichten > Patiënt vermoedelijk  overleden ten gevolge van NDM-bacterie

Patiënt vermoedelijk  overleden ten gevolge van NDM-bacterie05/06/2019

Voor vragen over de NDM bacterie verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u bellen naar 075 650 70 12. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar tussen 9:00-16:00 en in het weekend van 9:00-12:00 uur.


Recent is er in het Zaans Medisch Centrum een patiënt overleden, vermoedelijk  ten gevolge van een urineweginfectie met een multiresistente bacterie met NDM kenmerken. Ons medeleven gaat uit naar de familie van de patiënt. Het ZMC heeft  de nabestaanden van de overleden patiënt  direct op de hoogte gebracht, nadat uit diverse onderzoeken en kweken moest worden vastgesteld dat niet uit te sluiten is, dat de patiënt mogelijk is overleden aan een urineweginfectie met  deze bacterie.

Sinds 2018 is in het ZMC bij verscheidene patiënten een NDM-bacterie aangetroffen. Er zijn ingrijpende maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Dit beleid wordt dagelijks gemonitord en is de afgelopen maanden nauwgezet afgestemd met een landelijk team van externe deskundigen op het gebied van infectiepreventie.

De betreffende bacterie is een zogeheten Citrobacter en behoort tot de Enterobacteriaceae. Dit zijn (darm)bacteriën die aangetroffen worden in de bodem en in het oppervlaktewater. Deze bacteriën kunnen aanwezig zijn in de ontlasting van gezonde mensen die daarbij geen ziekteverschijnselen hoeven te hebben. Bij kwetsbare patiënten in het ziekenhuis kan de bacterie echter in uitzonderingsgevallen  infecties van de urinewegen, luchtwegen en bloedvergiftiging veroorzaken. De Citrobacter in het ZMC draagt het enzym New Delhi-Metallo-beta-lactamase (NDM), dat de bacterie resistent maakt tegen veel van de gangbare antibiotica.

Patiënten waarbij de bacterie is aangetroffen en die drager zijn, worden met voorzorgsmaatregelen behandeld. Er zijn vanaf begin 2018 uitgebreide maatregelen genomen om verdere aanwezigheid te bestrijden  van deze mondiaal oprukkende multiresistente bacterie, zoals:

Er is door ons een landelijk expertgroep ingesteld op het gebied van infectiepreventie die bestaat uit professoren, medisch specialisten  en andere experts op het gebied van microbiologie  en infectiepreventie en -bestrijding. 
1.    Dit expertteam evalueert de ingezette koers en maatregelen van het Zaans Medisch Centrum en begeleidt het ZMC bij het verdere onderzoek naar de bron. Tevens adviseert het expertteam ten aanzien van de  te nemen maatregelen, zodat in gezamenlijkheid het juiste beleid tot stand komt en zo nodig wordt bijgesteld.
2.    Patiënten die in 2017, 2018 of 2019 opgenomen zijn geweest in het ZMC en nu weer worden opgenomen, worden direct bij opname gescreend op de eventuele aanwezigheid van de NDM bacterie. Ook worden wekelijks alle patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis gescreend.
3.    Uiteraard voeren wij nauw overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd ( IGJ) hierover. Tijdens een recent inspectiebezoek heeft de IGJ het ZMC bevestigd in zijn zorgvuldige en transparante aanpak.

De landelijke expertgroep bevestigt dat – gezien het uiterst kleine risico –patiënten en bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken over eventueel besmettingsgevaar. Patiënten kunnen gewoon opgenomen en bezocht worden volgens de normale bezoekregeling. Dit sluit ook aan bij de richtlijn van het RIVM waar het ZMC regelmatig overleg mee heeft.

De IGJ is uiteraard ook nu volledig ingelicht (zie ad. 3).

De toename van de multiresistente bacteriën is een mondiaal probleem.

Meer informatie

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2020 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure