Home > Veelgestelde vragen > Huisregels

Huisregels

Kan ik bij de informatiebalie het kamernummer van een patiënt vragen?

Het ziekenhuis mag in het kader van de privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim geen informatie verstrekken over onze patiënten. Er kan daarom geen antwoord gegeven worden op de vraag of de patiënt zich in het ziekenhuis bevindt. Er mag ook niet gezegd worden op welke afdeling en in welke kamer een patiënt zich bevindt. Wij vragen aan de patiënten of hun contactpersonen de bezoekers zelf te informeren. Een bezoeker kan natuurlijk ook zelf de patiënt bellen en/of contact op te nemen met de naasten (echtgenoot, kinderen etc.) voor meer informatie. Het ziekenhuis verstrekt nooit een telefoonnummer van patiënten en of naasten. De bezoeker moet hier zelf over te beschikken.

Mag ik mijn telefoon gebruiken tijdens mijn afspraak?

Om onze medewerkers zo min mogelijk af te leiden tijdens hun werkzaamheden, verzoeken wij u om uw telefoon niet te gebruiken tijdens de behandeling en/of onderzoeken. 

Wat zijn de huisregels?

U bent van harte welkom in het Zaans Medisch Centrum. Binnen ons ziekenhuis gaan wij met respect met elkaar om.

Prettige omgeving

 • Huisdieren mogen ons ziekenhuis helaas niet in vanwege mogelijke infectieziekten . Hulphonden vormen een uitzondering: meldt u zich even bij de receptie.
 • Handel, collectes, enquêtes, flyers of posters mogen alleen na schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur worden toegepast.
 • Roken in en om het gebouw is niet toegestaan, dit geldt ook voor elektronische rookwaren. 

Veiligheid

 • Meld onveilige situaties bij de informatiebalie in de hal.
 • Blokkeer geen nooduitgangen en vluchtwegen, gebruik ze alleen bij gevaar.
 • Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van cameratoezicht.
 • Bijna overal in het ziekenhuis mag u uw telefoon gebruiken, behalve bij storingsgevoelige apparatuur. Deze herkent u aan een ‘niet–bellen sticker’.
 • Het Zaans Medisch Centrum is een openbaar gebouw waar veel mensen rondlopen. Wij raden u aan sieraden en andere waardevolle artikelen thuis te laten. In de nachtkastjes zit wel een klein kluisje. Beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen zijn voor uw eigen risico; het ziekenhuis is hiervoor niet aansprakelijk. In het geval van vermissing adviseren wij u aangifte te doen.
 • Gevonden voorwerpen worden één maand bewaard bij de centrale informatiebalie. 
 • U moet zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Ons personeel kan zich legitimeren aan de hand van een personeelsbadge.

Respect 

 • Ons ziekenhuis respecteert en bewaakt de privacy van patiënten en medewerkers. U mag foto’s maken of filmen voor privégebruik. U mag geen andere patiënten, bezoekers en medewerkers fotograferen of filmen zonder hun toestemming. 
 • Als u beeld- en geluidsopnamen wilt maken voor publicatie, heeft u schriftelijk toestemming nodig van onze afdeling communicatie. 
 • Wapenbezit, verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie en alcohol zijn vanzelfsprekend niet toegestaan. 

Tot slot

 • Het ziekenhuis kan u bij het overtreden van de huisregels een waarschuwing voor uw gedrag geven of u de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen. 
 • Heeft een klacht? Deze kunt u richten aan de klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@zaansmc.nl
Is er een maximum aantal bezoekers bij het bezoekuur?

Als u met meer dan twee mensen langskomt, adviseren wij u om elkaar af te wisselen en niet met z’n allen tegelijk aan het bed te zitten. Op die manier krijgen de persoon die u bezoekt én diens medepatiënten voldoende rust. Dit is uitermate belangrijk voor het herstel van onze patienten, en is daarom opgenomen in onze huisregels.

Mag ik mijn hond mee nemen naar het ziekenhuis?

Huisdieren zijn verboden in ons ziekenhuis, maar uw hulphond is natuurlijk welkom. Uw hond moet wel een gecertificeerde hulphond zijn en bij voorkeur herkenbaar zijn door een dekje van Stichting Hulphond of de KNGF Geleidehonden. Er zijn ruimten in het ziekenhuis waar ook hulphonden niet binnen mogen in verband met de hygiëne - zoals de Intensive Care en Neonatologie. Heeft u een afspraak in het ziekenhuis, geef dan bij het maken van een afspraak aan dat u een hulphond meeneemt. Deze informatie is onderdeel van onze huisregels.

Waar kan ik roken?

Ons ziekenhuis is een rookvrij ziekenhuis. In en om ons gebouw mag niet gerookt worden. Dit is onderdeel van onze huisregels.

Mag ik beeld- of geluidsopnames maken in het ziekenhuis?

Van de medische behandeling mogen patiënten alleen na toestemming van de behandelend arts foto- of video-opnamen maken. Van het gesprek met de arts mag een patiënt een geluidsopname maken. Dit moet u wel van te voren laten weten aan uw behandelaar. Deze opnamen mogen alleen privé gebruikt worden en mogen niet verspreid worden (dus ook niet via social media).

Deze informatie is opgenomen in onze huisregels.

Mag ik fotograferen of filmen voor publicatie?

Als u beeld- en geluidsopnamen wilt maken voor publicatie, heeft u altijd toestemming nodig van onze afdeling communicatie of public affairs. Uw aanvraag kunt u sturen naar communicatie@zaansmc.nl.

Mag ik fotograferen of filmen voor privégebruik?

Als patiënt of begeleider van een patiënt is het toegestaan foto- en video-opnamen te maken die uitsluitend privé-gebruik tot doel hebben. Uiteraard mag dit alleen met instemming van de
gefotografeerde. Andere patiënten, bezoekers en medewerkers mogen niet worden gefotografeerd.
Verspreiding (bijvoorbeeld via social media) mag alleen als gefotografeerde hiervoor vooraf expliciet toestemming heeft gegeven.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2023 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure