Home > Veelgestelde vragen > Huisregels

Huisregels

Wat gebeurt er als ik mij niet aan de huisregels houd?

Officiële waarschuwing of een ziekenhuisverbod

Onze huisregels zijn niet vrijblijvend. 

 • Als u zich niet aan de huisregels van het ziekenhuis houdt, spreken wij u in eerste instantie aan. Ook kunnen wij een officiële waarschuwing of een officieel ziekenhuisverbod uitdelen. 
 • Een officiële waarschuwing schrijven wij, onder andere, bij verbaal geweld uit. De waarschuwing geldt voor 1 jaar. Dit betekent dat u gewoon als patiënt of bezoeker naar het ziekenhuis mag komen. Maar als u zich in dat jaar nog een keer niet aan onze huisregels houdt, krijgt u een officieel ziekenhuisverbod.
 • U krijgt een officieel ziekenhuisverbod als u in het jaar daarvoor al een keer eerder een waarschuwing heeft gehad of in het geval van,  onder andere, fysiek geweld. Dit betekent dat u niet meer in ons ziekenhuis mag komen. Niet als patiënt en ook niet als bezoeker. Ook het ziekenhuisverbod geldt voor een periode van 1 jaar. Als u zich niet aan het ziekenhuisverbod houdt, dan nemen wij op grond van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht contact op met de politie.
Wat zijn de huisregels?

Zo gaan we met elkaar om

Wij willen graag een ziekenhuis zijn waar iedereen zich prettig voelt. Daarom gelden voor iedereen in ons huis de volgende regels:

Algemeen

 • Onze afdelingen hebben bezoektijden. Deze vindt u hier.
 • We gaan respectvol met elkaar om en houden rekening met elkaar. We maken geen onderscheid op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, geaardheid of uiterlijk.
 • Het ZMC is een rookvrije omgeving. Er mag dus niet gerookt worden in het gebouw en op het terrein van het ZMC. Dit geldt ook voor elektronische rookwaren.
 • Alcohol en drugs zijn niet toegestaan in het ZMC. Bent u onder invloed; dan kunnen we u toegang weigeren of vragen het ziekenhuis te verlaten.
 • U mag uw telefoon of tablet bijna overal in ons ziekenhuis gebruiken. Waar het niet mag, staat het aangegeven. Voorkom geluidsoverlast en zoek een rustig plekje op.
 • Huisdieren mogen ons ziekenhuis helaas niet in vanwege mogelijke infectieziekten. Hulphonden vormen een uitzondering: meldt u zich even bij de receptie.
 • Het is niet toegestaan om het ZMC binnen te komen met een winkelkar, fiets, step, enzovoort.
 • Handel, collectes, enquêtes of aanplakbiljetten zijn in het ZMC alleen toegestaan met toestemming van onze raad van bestuur.

 

Privacy

 • In het kader van de privacy kunnen wij aan derden geen informatie geven over de gezondheidstoestand van onze patiënten. We kunnen ook geen informatie geven of een patiënt zich in het ziekenhuis bevindt. U kunt bij de patiënt of de contactpersoon van de patiënt deze informatie opvragen.
 • Foto- of filmopnamen mag u alleen maken (en delen) met schriftelijke toestemming van de personen die in beeld zijn. Dat geldt ook voor geluidsopnamen. Zo beschermen we de privacy en veiligheid van iedereen in het ZMC.
 • Van het gesprek met de arts mag een patiënt een geluidsopname maken. Dit moet u wel van te voren laten weten aan uw behandelaar. Deze opnamen mogen alleen privé gebruikt worden. Deze mag u dus niet delen, via bijvoorbeeld social media of op andere manieren.
 • Als u beeld- en geluidsopnamen wilt maken voor publicatie, heeft u altijd toestemming nodig. Uw aanvraag kunt u sturen naar communicatie@zaansmc.nl .
 • Wij maken gebruik van cameratoezicht voor uw en onze veiligheid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie ook het ZMC Privacy statement).

 

Veiligheid

 • Agressie, (seksuele) intimidatie en discriminatie zijn nooit toegestaan en accepteren we niet.
 • Wapens, gevaarlijke voorwerpen en drugs die wij aantreffen, worden ingenomen door de beveiliging.
 • U helpt ons door onveilige situaties te melden op de afdeling of bij de receptie van ons ziekenhuis.
 • Iedereen die zich in het ziekenhuis bevindt, volgt de aanwijzingen op van de beveiligers van het ZMC en andere bevoegde medewerkers.
 • U moet zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Ons personeel kan zich legitimeren aan de hand van een personeelsbadge.
 • Zorg goed voor uw eigendommen en laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van patiënten en bezoekers. Gevonden voorwerpen worden één maand bewaard bij de centrale informatiebalie.
 • Kosten door diefstal of vernieling etc. worden verhaald op de overtreder.

 

Officiële waarschuwing of een ziekenhuisverbod

Bovenstaande huisregels zijn niet vrijblijvend. 

 • Als u zich niet aan de huisregels van het ziekenhuis houdt, spreken wij u in eerste instantie aan. Ook kunnen wij een officiële waarschuwing of een officieel ziekenhuisverbod uitdelen. 
 • Een officiële waarschuwing schrijven wij, onder andere, bij verbaal geweld uit. De waarschuwing geldt voor 1 jaar. Dit betekent dat u gewoon als patiënt of bezoeker naar het ziekenhuis mag komen. Maar als u zich in dat jaar nog een keer niet aan onze huisregels houdt, krijgt u een officieel ziekenhuisverbod.
 • U krijgt een officieel ziekenhuisverbod als u in het jaar daarvoor al een keer eerder een waarschuwing heeft gehad of in het geval van,  onder andere, fysiek geweld. Dit betekent dat u niet meer in ons ziekenhuis mag komen. Niet als patiënt en ook niet als bezoeker. Ook het ziekenhuisverbod geldt voor een periode van 1 jaar. Als u zich niet aan het ziekenhuisverbod houdt, dan nemen wij op grond van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht contact op met de politie.

 

Heeft u een klacht? 

U kunt een mail sturen naar klachtenfunctionaris@zaansmc.nl of dit formulier invullen. 

Samen zorgen we voor een veilige, respectvolle omgeving voor u en onze medewerkers.

 

Waar kan ik roken?

Het ZMC is een rookvrije omgeving is. Er mag dus niet gerookt worden in het gebouw en op het terrein van het ZMC. Dit geldt ook voor elektronische rookwaren.

Kan ik bij de informatiebalie het kamernummer van een patiënt vragen?

Vanwege de privacy kunnen wij geen informatie over de gezondheidstoestand van patiënten aan derden geven. We kunnen ook geen informatie geven of een patiënt zich in het ziekenhuis bevindt. U kunt bij de patiënt zelf of bij de contactpersoon van de patiënt (bijvoorbeeld familielid of vriend) deze informatie opvragen.

Mag ik mijn telefoon gebruiken tijdens mijn afspraak?

U mag uw telefoon of tablet bijna overal in ons ziekenhuis gebruiken. Waar het niet mag, staat het aangegeven. Voorkom wel geluidsoverlast en zoek een rustig plekje op. 

 • Foto- of filmopnamen mag u alleen maken (en delen) met schriftelijke toestemming van de personen die in beeld zijn. Dat geldt ook voor geluidsopnamen. Zo beschermen we de privacy en veiligheid van iedereen in het ZMC.
 • Van het gesprek met de arts mag een patiënt een geluidsopname maken. Dit moet u wel van te voren laten weten aan uw behandelaar. Deze opnamen mogen alleen privé gebruikt worden. Deze mag u dus niet delen, via bijvoorbeeld social media of op andere manieren.
 • Als u beeld- en geluidsopnamen wilt maken voor publicatie, heeft u altijd toestemming nodig. Uw aanvraag kunt u sturen naar communicatie@zaansmc.nl .
Mag ik beeld- of geluidsopnames maken in het ziekenhuis?

U mag uw telefoon of tablet bijna overal in ons ziekenhuis gebruiken. Waar het niet mag, staat het aangegeven. Voorkom geluidsoverlast en zoek een rustig plekje op.

Houdt u wel rekening met onderstaande punten:

 • Foto- of filmopnamen mag u alleen maken (en delen) met schriftelijke toestemming van de personen die in beeld zijn. Dat geldt ook voor geluidsopnamen. Zo beschermen we de privacy en veiligheid van iedereen in het ZMC.
 • Van het gesprek met de arts mag een patiënt een geluidsopname maken. Dit moet u wel van te voren laten weten aan uw behandelaar. Deze opnamen mogen alleen privé gebruikt worden. Deze mag u dus niet delen, via bijvoorbeeld social media of op andere manieren.
 • Als u beeld- en geluidsopnamen wilt maken voor publicatie, heeft u altijd toestemming nodig. Uw aanvraag kunt u sturen naar communicatie@zaansmc.nl .
Mag ik mijn hond mee nemen naar het ziekenhuis?

Huisdieren mogen ons ziekenhuis helaas niet in vanwege mogelijke infectieziekten. Hulphonden vormen een uitzondering: meldt u zich even bij de receptie.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure