Home > Veelgestelde vragen > Mijn opname

Mijn opname

Kan ik mijn waardevolle spullen veilig opbergen?

Het Zaans Medisch Centrum is een openbaar gebouw waar veel mensen rondlopen. Wij raden u aan sieraden en andere waardevolle artikelen thuis te laten. In de nachtkastjes zit wel een vakje dat op slot kan. Beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezettingen zijn voor uw eigen risico; het ziekenhuis is hiervoor niet aansprakelijk. In het geval van vermissing adviseren wij u aangifte te doen.

Wat gebeurt er bij opnamevoorbereiding?

U moet geopereerd worden. Als voorbereiding op uw operatie heeft u gesprekken met onze apothekersassistente, doktersassistent en anesthesioloog. Als voorbereiding op deze gesprekken vult u een vragenlijst in. Tijdens de gesprekken nemen we de vragenlijst door en bespreken we met u uw medicijngebruik. Het is handig als de specialist kan zien welke medicijnen u krijgt van uw apotheek. U kunt uw apotheek hiervoor toestemming geven. Uw apotheek heeft hiervoor een speciaal toestemmingsformulier. Dit kan via een formulier bij uw eigen apotheek. Uw specialist kan dan digitaal zien welke medicijnen u thuis gebruikt. Ook voeren we een lichamelijk onderzoek uit. Onze anesthesioloog bespreekt samen met u welke verdoving voor u het beste is. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek ook uw specifieke wensen kenbaar maakt. Dit polibezoek duurt minimaal 40 minuten.

Opname gesprek met de verpleegkundige

Op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Hij of zij legt u uit wat de gang van zaken is op de afdeling. De verpleegkundige vraagt u of u medicijnen gebruikt, of u een dieet volgt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of ontsmettingsmiddelen. Als er na dit gesprek nog zaken onduidelijk zijn over de medicijnen die u gebruikt, dan kan de apotheek van het ziekenhuis daarover contact opnemen met uw apotheek of huisarts.

Wat moet ik meenemen?

Het is belangrijk dat u meeneemt wat belangrijk kan zijn voor uw behandeling en verpleging. Dit zijn:

 • Alle medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking
 • Gegevens over een eventuele overgevoeligheid, bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, pleisters, of ontsmettingsmiddelen (zoals jodium)
 • Informatie over een eventueel dieet dat u volgt
 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Uw verzekeringspas of –polis
Wat mag ik meenemen?

Naast bovenstaande spullen die u moet meenemen kunnen de volgende zaken uw verblijf prettiger maken.

 • Prettig zittende kleding
 • Nachtkleding, onderkleding, pantoffels, een ochtendjas, sokken
 • Toiletartikelen, badslippers
 • Een boek of een tijdschrift
 • Telefoonnummers van familieleden/bekenden
 • Uw mobiele telefoon en / of tablet
 • Wanneer van toepassing: uw tablet of kaart van de trombosedienst
 • Wanneer u hier gebruik van maakt: uw rollator of elleboogkrukken

Daarnaast is het handig als u alle informatie meeneemt die belangrijk kan zijn voor uw behandeling en verpleging. Verder, alleen wanneer u dit heeft: bloedgroepkaartje, donorcodicil en/of euthanasieverklaring.

Laat uw kostbare spullen thuis.

Wat kan ik zelf doen?

In een ziekenhuis liggen veel mensen met verminderde weerstand. Daarom is extra aandacht voor  hygiëne belangrijk om infectie te voorkomen. In deze folder 'Persoonlijke hygiëne' kunt u lezen wat u daar zelf aan kunt doen.

Nazorg

Heeft u na uw verblijf in ons ziekenhuis zorg nodig, dan kan het transferbureau u hierbij helpen. In eerste instantie inventariseert de afdelingsverpleegkundige of u nazorg nodig heeft. Is dit het geval dan schakelen zij het transferbureau in.

Bij het transferbureau  werken transferverpleegkundigen die de juiste nazorg voor u kunnen inzetten.

De transferverpleegkundige fungeert als schakel tussen de diverse instanties en kan onder andere het volgende voor u regelen:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging thuis (waaronder terminale zorg, infusiezorg, sondevoeding etc.)
 • Revalidatiezorg (geriatrische revalidatiezorg) in het verpleeghuis
 • Kortdurende opname in het verzorgingshuis of verpleeghuis
 • Overplaatsing naar een hospice
 • Hulpmiddelen voor thuis

Verder kunnen wij u adviseren en verwijzen naar andere zorginstanties. Uiteraard proberen wij wel rekening te houden met uw voorkeur(en) maar ook wij zijn afhankelijk van het aanbod binnen de regio en de huidige regelgeving.

Bezoek

Bezoek krijgen in het ziekenhuis is leuk, zeker als u langere tijd in het ziekenhuis ligt. Het kan handig zijn als iemand het bezoek coördineert, zodat u niet op een dag heel veel, en op andere dagen helemaal geen bezoek krijgt.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2022 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure