Home > Veelgestelde vragen > Tarieven & vergoedingen

Tarieven & vergoedingen

Wat als ik over stap/ben gestapt naar een andere zorgverzekeraar

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die startdatum, normaal gesproken de datum van het eerste consult met de arts, is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt. Doordat de startdatum van het DBC-zorgproduct bepaalt voor welk jaar de verzekering wordt aangesproken, kan het voorkomen dat aanvullende zorg niet wordt vergoed ondanks dat u bent veranderd van aanvullende verzekering of een aanvullende verzekering heeft afgesloten. 

Voorbeeld; U komt in het jaar 2023 op consult voor een buikoperatie. U wilt de operatie graag plannen in 2024 omdat u dan een aanvullende verzekering hiervoor wilt afsluiten. Maar omdat de eerste afspraak in 2023 heeft plaatsgevonden, wordt de aanvullende behandeling niet vergoed. Laat u zich hier goed over informeren door uw zorgverzekeraar.

  Waarom moet ik eigen risico van vorig jaar betalen als mijn behandeling in dit jaar is?

  Alle kosten van de diagnose en de behandeling in een zorgtraject worden per Diagnose Behandel Combinatie (DBC) in rekening gebracht.

  Als uw zorgtraject vorig jaar is begonnen, bijvoorbeeld het eerste consult heeft toen plaatsgevonden, dan kun je dit jaar nog een rekening voor het eigen risico van vorig jaar ontvangen.

  Hoe werkt een DBC traject?

  Het geheel van alle activiteiten, van eerste consult tot en met de laatste controle wordt vertaald naar een DBC-zorgproduct. In de DBC-opzet krijgt u, na afloop van uw behandeling, één rekening voor het hele traject dat u in het ziekenhuis in het kader van uw zorgvraag heeft afgelegd. Hierin worden uw diagnose, uw behandeling en alle kosten die daarmee samenhangen keurig bij elkaar gebracht met één administratieve code: het DBC-zorgproduct. Dit DBC-zorgproduct wordt afgeleid uit alle activiteiten (bezoeken, opnames, dagbehandelingen, onderzoeken, labtesten, foto’s, operaties, consulten etc.) die in het kader van uw zorgvraag zijn uitgevoerd binnen ons ziekenhuis. Als u meerdere zorgvragen heeft bij één of meerdere specialismen, dan kan hier per zorgvraag een apart DBC-zorgproduct uit volgen. 

  Voor meer informatie over DBC's klik hier

  Klopt de DBC-zorgproductcode wel met mijn behandeling?
  U kunt de DBC-zorgproductcode invoeren op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. U krijgt dan de omschrijving van uw behandeling. Ook vindt u daar het tarief voor zorgproducten uit het A-segment dat een ziekenhuis in rekening mag brengen voor een bepaalde behandeling
   

  Waarom is de (start) datum op mijn rekening anders dan mijn behandeldatum?

  Als uw behandeling langer duurt, mag er na het sluiten van de vorige DBC een vervolg-DBC worden geopend. De startdatum wordt dan de administratieve startdatum van het vervolgtraject na het sluiten van uw reguliere traject. Dit kan dus anders zijn dan uw behandeldatum.

  Voor meer informatie over DBC's klik hier

  Waarom krijg ik de rekening zo laat? Ik heb mijn behandeling al veel eerder gehad.

  Het Zaans Medisch Centrum stuurt na afloop van een behandeltraject, een DBC zorgproduct naar uw zorgverzekeraar.

  Een DBC zorgproduct kan maximaal 120 dagen lopen. Dit betekent dat pas 120 dagen na het starten van uw eerste bezoek een bericht naar uw zorgverzekeraar wordt gestuurd. In sommige gevallen wordt de DBC eerder afgesloten, bijvoorbeeld 90 dagen na opening van een DBC bij een poliklinische behandeling zonder operatie.

  Komt u na sluiting van een DBC binnen een jaar weer terug met dezelfde zorgvraag, dan kan er ook een vervolg-DBC geopend worden. Ook een vervolg-DBC kan maximaal 120 dagen openstaan.

  Hierdoor duurt het vaak lang voordat de uiteindelijke rekening wordt gemaakt.

  Waarom krijg ik een rekening van het Zaans Medisch Centrum?

  In de volgende gevallen kunt u een rekening van ons ontvangen:

  • Pasgeborenen
   Als uw kind geboren wordt, heeft het nog geen zorgverzekering. Het is aan te raden om uw kind na de geboorte meteen aan te melden bij uw of uw partners zorgverzekeraar. Dan voorkomt u dat de rekening naar uw huisadres wordt gestuurd in plaats dat het direct naar de zorgverzekeraar gaat. 
  • Wegblijf/no show
   Voor het niet tijdig annuleren van een afspraak brengen wij een bedrag van 40 euro bij u in rekening. Als u niet binnen 24 uur afzegt, neemt u namelijk de plek in die een andere patiënt hard nodig heeft. Andere patiënten moeten langer wachten om een afspraak te kunnen maken. 
  • Eigen bijdrage voor de behandeling
   Voor een poliklinische bevalling in een geboortecentrum zonder medische indicatie geldt een eigen bijdrage. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van de behandeling. U moet dan nog wel de eigen bijdrage betalen. Voor een poliklinische bevalling in een ziekenhuis verschilt de eigen bijdrage per ziekenhuis.
  • U bent onverzekerd
   Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u toch niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. De datum van de verzekering moet ingaan op de dag van het eerste consult. Doet u dit niet, dan moet u alle kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan eerst een voorschot van 250 euro over de te verwachten kosten. Dit wordt vervolgens met de eindrekening verrekend.
  • Er is geen geldige verwijzing
   Met uitzondering van spoedeisende hulp heeft u altijd een geldige verwijsbrief nodig om ziektekosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Bezoekt u een specialist in het ziekenhuis zonder verwijzing, dan krijgt u dus achteraf de rekening thuis gestuurd. Meestal komt de verwijsbrief via de huisarts, de tandarts of verloskundige. Een verwijsbrief is voor één jaar geldig. 
  • Behandeling valt onder het aanvullende verzekeringspakket
   Bent u wel aanvullend verzekerd dan krijgt u de rekening thuis en kunt u de rekening bij de zorgverzekeraar indienen. Bent u niet aanvullend verzekerd voor de behandeling dan dient u deze kosten zelf te betalen onder het passantentarief. 
  Waarom is de behandeling zo duur?

  De vermelde prijs is gebaseerd op de gemiddelde kostprijsberekening voor deze zorgvraag/behandeling. Dus ook al heeft u maar 1 behandeling gehad, als het gemiddelde uitgaat van 1 of 2 behandelingen voor deze diagnose, dan wordt dit in rekening gebracht.

  Wilt u meer weten over dit DBC-systeem, klik dan hier

  Met welke zorgverzekeraars heeft Zaans Medisch Centrum een contract?

  Hier kunt u zien met welke zorgverzekeraars het Zaans Medisch Centrum in 2024 contracten heeft afgesloten.

  In deze bijlage vindt u een compleet overzicht over 2024

  In deze bijlage vindt u een compleet overzicht over 2023

  Eigen risico en Spoedeisende Hulp

  Als u voor medische hulp naar de Spoedeisende Hulp gaat, dan worden de kosten door uw zorgverzekeraar verrekent met uw eigen risico. Is de rekening hoger dan het eigen risico, dan worden de extra kosten wel vergoed. Ook al is er geen contract met de zorgverzekeraar.

  Als u naar de huisartsenpost gaat, gaat dit niet van de eigen risico af.
   

  Betalen van uw zorgkosten: wanneer betaal je eigen risico en eigen bijdrage?

  Als u in Nederland woont of werkt, bent u verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste zorg gegeven in het ziekenhuis valt onder de basisverzekering. 

  Niet alle zorg wordt meteen vergoed. Na het ontvangen van zorg in het ZMC betaalt u eerst een eigen risico. Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Dit is wettelijk bepaald en is 385 euro. Naast het verplichte eigen risico is er ook het vrijwillige eigen risico dat u zelf bij het afsluiten van de verzekering heeft bepaald. 

  Voor bepaalde vormen van zorg hanteert de overheid een eigen bijdrage. In feite moet je, net als bij het eigen risico, eerst zelf een bedrag betalen voordat je voor vergoede zorg in aanmerking komt. Zo kent men in Nederland bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en voor kraamzorg. De hoogte van de eigen bijdrage kan per jaar verschillen en is bovendien sterk afhankelijk van de zorgsoort. 

  De kosten die daarna volgen kunt u indienen via uw zorgverzekeraar als deze binnen de polisvoorwaarden vallen.

  Meer informatie

  Wordt telefonisch contact met de specialist in rekening gebracht?

  Sinds 1 januari 2018 kunnen e-consulten in rekening gebracht worden bij u of bij uw zorgverzekeraar. Een e-consult is een consult per mail, telefoon, BeterDichtbij app of screen-to-screen. Dit is alleen zo als het consult een afspraak vervangt bij uw arts of verpleegkundig specialist op de polikliniek in het ziekenhuis.

  Het e-consult voorkomt dat u op de polikliniek moet komen als dat niet nodig is. De medisch specialist beoordeelt of het in uw situatie mogelijk is om een consult bijvoorbeeld telefonisch in te plannen.

  Is er een tijd met u afgesproken voor de telefonische afspraak? Zorg dan dat u klaar zit met uw telefoon zodat u het telefoontje niet mist. Uw medisch specialist probeert u op het afgesproken tijdstip te bellen maar soms loopt een telefonisch spreekuur uit en kan het voorkomen dat u iets later wordt gebeld.

  Dit ‘consult op afstand’ telt mee voor het eigen risico dat u betaalt. Een telefoontje om een afspraak te verzetten of een telefonische uitslag waarvoor u niet naar het ziekenhuis zou komen, wordt niet in rekening gebracht

  Wordt mijn zorg vergoed?

  De meeste zorg gegeven in het ziekenhuis valt binnen de basisverzekering. Zorg zonder een medische noodzaak wordt niet vergoed door de basisverzekering. Heeft u zorg nodig die niet in het basispakket zit, dan bepaalt de aanwezigheid van de aanvullende verzekering of alles wordt vergoed.

  Heeft u geen aanvullende verzekering, dan moet u de kosten die hieronder vallen zelf aan het ZMC betalen. De nota ontvangt u thuis. Controleer dus goed in uw polisvoorwaarden of uw behandeling vanuit het basispakket of de aanvullende verzekering wordt vergoed. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

  Wat zijn de kosten als u verzekerd bent?
  De prijzen van een behandeling zijn niet overal hetzelfde omdat zorgverzekeraars verschillende afspraken maken met ziekenhuizen. Vraag bij de zorgverzekeraar na of uw behandeling vergoed wordt en wat er vergoed wordt.

  Wat betaalt u als u niet verzekerd bent?
  Als u niet verzekerd bent of als de betreffende behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, berekent het ziekenhuis de volgende tarieven, de zogeheten Passantentarieven. 

  Wij adviseren u om voor het eerste consult in het ziekenhuis een zorgverzekering te nemen bij een zorgverzekeraar die een contract heeft afgesloten met het ZaansMC. Dan voorkomt u dat alle kosten door u zelf betaald moeten worden.

  U ziet hier met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben afgesloten.

  • Passantentarieven vanaf 1-1-2024 

  Prijslijst DBC Zorgproducten ZMC per 1-1-2024

  Prijslijst Dure geneesmiddelen ZMC per 1-1-2024

  • Passantentarieven vanaf 1-1-2023 

  Prijslijst DBC Zorgproducten ZMC per 1-1-2023

  Heb je altijd een verwijzing nodig?

  Ja. U heeft altijd een verwijzing nodig van bijvoorbeeld uw huisarts, om ziektekosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Bezoekt u een specialist in het ziekenhuis zonder verwijzing, dan krijgt u geen vergoeding van de zorgverzekeraar en krijgt u achteraf de rekening thuis gestuurd.

  Wat kost mijn behandeling?

  Wat zijn de kosten als u verzekerd bent
  De prijzen van een behandeling zijn niet overal hetzelfde omdat zorgverzekeraars verschillende afspraken maken met ziekenhuizen. Vraag bij de zorgverzekeraar na of uw behandeling vergoed wordt en wat er vergoed wordt.

  Wat betaalt u als u niet verzekerd bent
  Als u niet verzekerd bent of als de betreffende behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, berekent het ziekenhuis de volgende tarieven, de zogeheten Passantentarieven.

  • Passantentarieven vanaf 1-1-2024 

  Prijslijst DBC Zorgproducten ZMC per 1-1-2024

  Prijslijst Dure geneesmiddelen ZMC per 1-1-2024

  • Passantentarieven vanaf 1-1-2023 

  Prijslijst DBC Zorgproducten ZMC per 1-1-2023

   

  Overzicht zorgverzekering / rekening ontvangen maar niet in het ZMC geweest

  Het kan zijn dat u niet in het ziekenhuis bent geweest en het overzicht op de rekening toch klopt. Bijvoorbeeld omdat door uw huisarts of een andere (eerstelijns) aanvrager materiaal is afgenomen en dat dit is opgestuurd naar het ZMC voor onderzoek. In dat geval brengt het ZMC de kosten bij u (of uw zorgverzekeraar) in rekening.

  Contactinformatie afdeling facturatie ZMC

  Heeft u vragen over een rekening? 

  Neem dan contact op met de afdeling facturatie. 

  Zij zijn telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt bellen op 075 650 2875.

  U kunt ook een mail sturen: fakturering@zaansmc.nl.

   

  Heeft u een vraag over een rekening van 40 euro voor een niet nagekomen afspraak?

  Dan kunt u op werkdagen tussen 08:00 en 16:30 uur bellen met ons Klantcontactcentrum op 075 650 1200.

  Handige websites

  Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.

  Voor meer informatie kijk ook op: 

  Bezoekadres

  Koningin Julianaplein 58
  1502 DV Zaandam

  Bezoektijden

  16.00 - 19.30 uur (gehele week)
  11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

  © 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure