Home > Veelgestelde vragen > Tarieven & vergoedingen

Tarieven & vergoedingen

Wat als ik over stap/ben gestapt naar een andere zorgverzekeraar

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die startdatum, normaliter de datum van het eerste consult met de arts, is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt. Doordat de startdatum van het DBC-zorgproduct bepaalt voor welk jaar de verzekering wordt aangesproken, kan het voorkomen dat aanvullende zorg niet wordt vergoed ondanks dat u bent veranderd van aanvullende verzekering of een aanvullende verzekering heeft afgesloten. 

Voorbeeld; U komt in het jaar 2018 op consult voor een buikoperatie. De operatie wordt gepland in 2019 omdat u dan een aanvullende verzekering hiervoor heeft afgesloten. Maar doordat de startdatum van het DBC-zorgproduct in 2018 valt, wordt de aanvullende behandeling niet vergoed. Laat u zich hier goed over informeren door uw zorgverzekeraar.

  Waarom moet ik eigen risico van vorig jaar betalen als mijn behandeling in dit jaar is?

  Dit heeft te maken met de startdatum van het DBC- of DBC vervolg traject. Als deze direct aansluit op uw eerdere traject, dan wordt deze datum als uitgangspunt genomen. Zie onderstaande illustratie van de Nederlandse Zorgautoriteit. Open de illustratie in pdf

  Hoe werkt een DBC traject?

  Het geheel van alle activiteiten, van eerste consult tot en met de laatste controle wordt vertaald naar een DBC-zorgproduct. In de DBC-opzet krijgt u, na afloop van uw behandeling, één rekening voor het hele traject dat u in het ziekenhuis in het kader van uw zorgvraag heeft afgelegd. Hierin worden uw diagnose, uw behandeling en alle kosten die daarmee samenhangen keurig bij elkaar gebracht met één administratieve code: het DBC-zorgproduct. Dit DBC-zorgproduct wordt afgeleid uit alle activiteiten (bezoeken, opnames, dagbehandelingen, onderzoeken, labtesten, foto’s, operaties, consulten etc.) die in het kader van uw zorgvraag zijn uitgevoerd binnen ons ziekenhuis. Als u meerdere zorgvragen heeft bij één of meerdere specialismen, kan hier per zorgvraag een apart DBC-zorgproduct uit volgen. 

  Voor meer informatie over DBC-zorgproducten.

  Klopt de DBC-zorgproductcode wel met mijn behandeling?
  U kunt de DBC-zorgproductcode invoeren op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. U krijgt dan de omschrijving van uw behandeling. Ook vindt u daar het tarief voor zorgproducten uit het A-segment dat een ziekenhuis in rekening mag brengen voor een bepaalde behandeling
   

  Waarom is de (start) datum op mijn nota anders dan mijn behandeldatum?

  Wanneer uw behandeling langer duurt, mag er na het sluiten van de vorige DBC een vervolg-DBC worden geopend. De startdatum wordt dan de administratieve startdatum van het vervolgtraject na het sluiten van uw reguliere traject. Dit kan dus anders zijn dan uw behandeldatum.

  Waarom is de factuur laat, ik heb mijn behandeling al veel eerder gehad?

  Het Zaans Medisch Centrum stuurt na afloop van een behandeltraject, een DBC zorgproduct naar uw zorgverzekeraar. Een DBC zorgproduct kan maximaal 120 dagen lopen. In sommige gevallen wordt de DBC eerder afgesloten, bijvoorbeeld 90 dagen na opening van een DBC bij een poliklinische behandeling zonder operatie. Komt u na sluiting van een DBC binnen een jaar weer terug met dezelfde zorgvraag, dan kan er ook een vervolg-DBC geopend worden. Ook een vervolg-DBC kan maximaal 120 dagen openstaan.

  Waarom krijg ik een nota van het Zaans Medisch Centrum?

  In de volgende gevallen kunt u een nota van ons ontvangen:

  • Pasgeborenen
   U kunt als het kindje is geboren in het ZMC de nota meteen thuis krijgen. Het is daarom aan te raden om het kindje na geboorte meteen aan te melden bij uw of uw partners zorgverzekeraar. Dan voorkomt u dat de nota naar u thuis gestuurd wordt, in plaats dat het direct naar uw zorgverzekeraar gaat. 
  • Wegblijf/no show
   Voor het niet tijdig annuleren van een afspraak brengen wij een bedrag van 40 euro bij u in rekening. Als u niet binnen 24 uur afzegt neemt u namelijk de plek in die een andere patiënt hard nodig heeft. Andere patiënten moeten langer wachten om een afspraak te kunnen maken. 
  • Eigen bijdrage voor de behandeling
   Voor een poliklinische bevalling in een geboortecentrum zonder medische indicatie geldt in 2019 een eigen bijdrage van € 357,84. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van de behandeling. U dient dan nog wel de eigen bijdrage te betalen. Voor een poliklinische bevalling in een ziekenhuis verschilt de eigen bijdrage per ziekenhuis.
  • U bent onverzekerd
   Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht zich verzekeren tegen ziektekosten. Als u toch niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. De datum van de verzekering moet ingaan op de dag van het eerste consult. Doet u dit niet, dan moet u de alle kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan eerst een voorschot van 250 euro over de te verwachten kosten. Dit wordt vervolgens met de eindnota verrekend.
  • U heeft een Gewoon ZEKUR budget polis
   Het Zaans Medisc Centrum heeft geen contract voor deze budgetpolis. Er wordt maar een deel vergoed. Het resterende, niet voor vergoeding in aanmerking komende bedrag, dient u zelf aan ons over te maken. Stuurt u deze nota dus niet door naar uw verzekering. Meer informatie vindt u op deze website.
  • Er is geen geldige verwijzing
   Met uitzondering van spoedeisende hulp heeft u altijd een geldige verwijsbrief nodig om ziektekosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Bezoekt u een specialist in het ziekenhuis zonder verwijzing, dan krijgt u dus achteraf de rekening thuis gestuurd. Meestal komt de verwijsbrief via de huisarts, de tandarts of verloskundige. Een verwijsbrief is voor één jaar geldig. 
  • Behandeling valt onder het aanvullende verzekeringspakket
   Bent u wel aanvullend verzekerd dan krijgt u de nota thuis en kunt u de nota bij  de zorgverzekeraar indienen. Bent u niet aanvullend verzekerd voor de behandeling dan dient u deze kosten zelf te betalen onder het passantentarief. 
  Waarom is de behandeling zo duur?

  De vermelde prijs is gebaseerd op de gemiddelde kostprijsberekening voor deze zorgvraag/ behandeling. Dus ook al heeft u 1 behandeling gehad, als het gemiddelde uitgaat van 1 of 2 behandelingen voor deze diagnose, dan wordt dit in rekening gebracht.

  Met welke zorgverzekeraars heeft Zaans Medisch Centrum een contract?

  Het Zaans Medisch Centrum heeft voor 2021 contracten met alle zorgverzekeraars, behalve Gewoon Zekur. In deze bijlage vindt u een compleet overzicht.

  Eigen risico en Spoedeisende Hulp

  Als u voor medische hulp naar de Spoedeisende Hulp gaat, dan worden de kosten door uw zorgverzekeraar verrekent met uw eigen risico. Is rekening hoger dan het eigen risico, dan worden de extra kosten wel vergoed. Ook al is er geen contract met de zorgverzekeraar.

  Indien u naar de huisartsenpost gaat, gaat dit niet van de eigen risico af.
   

  Betalen van uw zorgkosten: wanneer betaal je eigen risico en eigen bijdrage?

  Als u in Nederland woont of werkt, bent u verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste zorg gegeven in het ziekenhuis valt onder de basisverzekering. 

  Niet alle zorg wordt meteen vergoed. Na het ontvangen van zorg in het ZMC betaalt u eerst een eigen risico. Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Dit is wettelijk bepaald en is 385 euro. Naast het verplichte eigen risico is er ook het vrijwillige eigen risico dat u zelf bij het afsluiten van de verzekering heeft bepaald. 

  Voor bepaalde vormen van zorg hanteert de overheid een eigen bijdrage. In feite moet je, net als bij het eigen risico, eerst zelf een bedrag betalen voordat je voor vergoede zorg in aanmerking komt. Zo kent men in Nederland bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en voor kraamzorg. De hoogte eigen bijdrage kan per jaar nogal fluctueren en is bovendien sterk afhankelijk van de zorgsoort. 

  De kosten die daarna volgen kunt u indienen via uw zorgverzekeraar indien deze binnen de polisvoorwaarden vallen.

  Meer informatie

  Wordt telefonisch contact met de specialist in rekening gebracht?

  Sinds 1 januari 2018 kunnen e-consulten in rekening gebracht worden bij u of bij uw zorgverzekeraar. Een e-consult is een consult per mail, telefoon, beter dichtbij app of screen-to-screen. Dit is alleen zo als het consult een afspraak vervangt bij uw arts of verpleegkundig specialist op de polikliniek in het ziekenhuis.

  Het e-consult voorkomt dat u op de polikliniek moet komen als dat niet nodig is. De medisch specialist beoordeelt of het in uw situatie mogelijk is om een consult bijvoorbeeld telefonisch in te plannen. Is er een tijd met u afgesproken voor de telefonische afspraak? Zorg dan dat u klaar zit met uw telefoon zodat u het telefoontje niet mist. Uw medisch specialist probeert u op het afgesproken tijdstip te bellen maar soms loopt een telefonisch spreekuur uit en kan het voorkomen dat u iets later wordt gebeld.

  Dit ‘consult op afstand’ telt mee voor het eigen risico dat u betaalt. Een telefoontje om een afspraak te verzetten of een telefonische uitslag waarvoor u niet naar het ziekenhuis zou komen, wordt niet in rekening gebracht

  Wordt mijn zorg vergoed?

  De meeste zorg gegeven in het ziekenhuis valt binnen de basisverzekering. Zorg zonder een medische noodzaak wordt niet vergoed door de basisverzekering. Heeft u zorg nodig die niet in het basispakket zit, dan bepaalt de aanwezigheid van de aanvullende verzekering of alles wordt vergoed.

  Heeft u geen aanvullende verzekering, dan moet u de kosten die hieronder vallen zelf aan het ZMC betalen. De nota ontvangt u thuis. Controleer dus goed in uw polisvoorwaarden of uw behandeling vanuit het basispakket of de aanvullende verzekering wordt vergoed. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

  Wat zijn de kosten als u verzekerd bent
  De prijzen van een behandeling zijn niet overal hetzelfde omdat zorgverzekeraars verschillende afspraken maken met ziekenhuizen. Vraag bij de zorgverzekeraar na of uw behandeling vergoed wordt en wat er vergoed wordt.

  Wat betaalt u als u niet verzekerd bent
  Als u niet verzekerd bent of als de betreffende behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, berekent het ziekenhuis de volgende tarieven, de zogeheten Passantentarieven. 
  Wij adviseren u om voor het eerste consult in het ziekenhuis een zorgverzekering af te nemen met een zorgverzekeraar die met het ZaansMC gecontracteerd zijn. Dan voorkomt u dat u dat alle kosten door u betaald moeten worden.

  Heb je altijd een verwijzing nodig?

  Ja. U heeft altijd een verwijzing nodig van bijvoorbeeld uw huisarts, om ziektekosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Bezoekt u een specialist in het ziekenhuis zonder verwijzing, dan krijgt u geen vergoeding van de zorgverzekeraar en krijgt u achteraf de rekening thuis gestuurd.

  Wat kost mijn behandeling?

  Wat zijn de kosten als u verzekerd bent
  De prijzen van een behandeling zijn niet overal hetzelfde omdat zorgverzekeraars verschillende afspraken maken met ziekenhuizen. Vraag bij de zorgverzekeraar na of uw behandeling vergoed wordt en wat er vergoed wordt.

  Wat betaalt u als u niet verzekerd bent
  Als u niet verzekerd bent of als de betreffende behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, berekent het ziekenhuis de volgende tarieven, de zogeheten Passantentarieven.

  Overzicht zorgverzekering / factuur ontvangen maar niet in het ZMC geweest

  Het kan zijn dat u niet in het ziekenhuis bent geweest en het overzicht op de factuur toch klopt. Bijvoorbeeld omdat door uw huisarts of een andere (eerstelijns) aanvrager materiaal is afgenomen en dat dit is opgestuurd naar het ZMC voor onderzoek. In dat geval brengt het ZMC de kosten bij u (of uw zorgverzekeraar) in rekening.

  Contactinformatie afdeling facturatie ZMC

  Indien u twijfelt over een factuur, neem dan contact op met de facturatie afdeling via 075 650 28 75 of via e-mail: fakturering@zaansmc.nl.

  Handige websites

  Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.

  Voor meer informatie kijk ook op: 

  Bezoekadres

  Koningin Julianaplein 58
  1502 DV Zaandam

  Bezoektijden

  16.00 - 19.30 uur (gehele week)
  11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

  © 2022 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure