Home > Medische termen > Overzicht medische termen

Overzicht medische termen

Medische term Betekenis
acuut plotseling beginnend, snel verlopend
anamnese voorgeschiedenis (van de ziekte)
anatomie leer van de bouw van het lichaam
anesthesie gevoelloosheid of het gevoelloos maken
auscultatie het met een stethoscoop beluisteren van geluiden in het lichaam
benigne goedaardig
biopsie het uitnemen van een stukje weefsel voor microscopisch onderzoek
calor warmte
chronisch langdurig, slepend
complicatie verwikkeling, bijkomende ziekte
congenitaal aangeboren
conservatie therapie behoudende behandeling, zonder operatie
constitutie erfelijke aanleg
deficiëntie gebrek aan een bepaalde stof
diagnose vaststellen aan welke ziekte een patiënt lijdt
differentiaal diagnose een keuze uit een aantal mogelijke diagnosen
dolor pijn
drainage afvoeren van vloeistoffen uit wonden of abcessen
enteraal tot de darm behorend, via de darm komend
exacerbatie opflakkering (van een ziekte)
excisie uitsnijding
extirpatie operatieve verwijdering uit het lichaam
hematofeen via de bloedbaan
incisie insnijding
incubatietijd tijd die verloopt tussen de besmetting en het uitbreken van de ziekteverschijnselen
infaust ongunstige prognose
indicatie reden om een bepaalde geneeswijze te gebruiken
inspectie onderzoek door te kijken
intoxicatie vergiftiging
intracutaan in de huid
intramusculair in een spier
intraveneus

in een ader

laesie verwonding, beschadeging
laparotomie het opnene van de buik
lymfogeen via de lymfebanen
malaise algemeen onwel voelen
malingne kwaadaardig
medicatie de geneesmiddelen die iemand gebruikt
metastase uitzaaiing
morbus ziekte
oraal tot de mond behorend, via de mond komend
palpatie betasting
parenteraal buiten de darm om
profylaxe voorkomen van een ziekte
prognose voorspelling van het verloop van de ziekte
progressief toenemend, verergerend, zich uitbreidend
prothese kunstmatig lichaamsdeel
psychisch geestelijk
psychosomatose een lichamelijke aandoening die (mede) onder invloed van psychische factoren is ontstaan
punctie prik
radiotherapie behandeling door middel van straling
recidief het opnieuw optreden van een ziekte
rectaal via de endeldarm
remissie tijdelijke verbetering
rubor roodheid
somatisch lichamelijk
subcutaan onderhuids
symptoom ziekteverschijnsel
syndroom een vaste combinatie van een aantal symptomen
terminale patiënt een patiënt in de stervensfase
trauma letsel, verwonding
toxines gifstoffen
tumor zwelling, gezwel

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure