Home > Nieuwsberichten > Afspraken met zorgverzekeraars voor 2024

Afspraken met zorgverzekeraars voor 202404/01/2024

Om goede zorg te leveren aan onze patiënten, sluiten we elk jaar contracten af met zorgverzekeraars. Afhankelijk van de verzekeringspolis heeft u recht op een vergoeding voor zorg die u in het Zaans Medisch Centrum krijgt. 

Met alle zorgverzekeraars zijn inmiddels afspraken gemaakt over de contracten voor medisch specialistische zorg in 2024.

Voor de geestelijke gezondheidszorg voeren we nog met een aantal zorgverzekeraars  constructief overleg. Net als andere jaren is de verwachting dat we ook hier tot een contract komen voor komend jaar.

Hieronder vindt u een overzicht met de stand van zaken per zorgverzekeraar voor 2024. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

Wat betekent dit voor u als patiënt?
Als we nog in onderhandeling zijn met een (uw) verzekeraar en u heeft zorg nodig, kijk dan in de zorgzoeker van uw zorgverzekeraar wat dit voor u betekent. Komt u er niet uit, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het Zaans Medisch Centrum dan krijgt u uw zorgkosten in ons ziekenhuis vergoed. Behandelingen uit de basiszorgverzekering worden in principe helemaal vergoed behalve uw eigen risico.
Bent u van plan om uw zorgverzekering voor 2024 te wijzigen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? U kunt uw huidige polis tot en met 31 december 2023 opzeggen. U kunt tot en met 31 januari 2024 nog overstappen naar een andere polis bij uw huidige of andere zorgverzekeraar.

Informatie over uw zorgverzekering
De keuze rondom zorgverzekeringen is de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Op de website van Patiëntenfederatie Nederland staat eerlijke en onafhankelijke informatie. Wilt u alle informatie over zorgverzekeringen in het algemeen en over uw zorgverzekering specifiek, dan verwijzen we u graag naar de consumentenbond: www.consumentenbond.nl/zorgverzekering.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure