Home > Nieuwsberichten > Agnes Offenberg: "Ik kijk ook psychisch-sociaal en naar de context van de patiënt"

Agnes Offenberg: "Ik kijk ook psychisch-sociaal en naar de context van de patiënt"11/10/2021

De Verpleegkundig specialist, aangenaam!

Nu mensen steeds ouder worden en langer thuis wonen groeit de vraag naar complexere zorg. Medisch specialisten en huisartsen kunnen dat niet allemaal meer alleen. De verpleegkundig specialist AGZ die het verpleegkundig vak combineert met medische behandeling, biedt uitkomst en vormt een mooie aanvulling. Bij het Zaans Medisch Centrum werken er inmiddels al 8 op verschillende afdelingen. We stellen ze graag aan je voor. Deze keer praten we met Agnes Offenberg over haar werk als verpleegkundig specialist endocrinologie.


Waar houd je je zoal mee bezig in je dagelijks werk?

“In mijn werk als verpleegkundig specialist houd ik me voornamelijk bezig met endocrinologische aandoeningen zoals osteoporose en schildklierziekten. Ik onderzoek patiënten, behandel ze en begeleid ze. Eigenlijk doe ik dus het hele pakket. Valt de situatie van de patiënt buiten mijn expertisegebied , dan vraag ik wel een collega in consult. Dit kan een medisch specialist zijn, maar ook een verpleegkundig specialist met een ander specialisme.”

“Ik richt me zowel op de medische behandeling als op het omgaan met een aandoening. Zo kun je als zorgverlener efficiënt werken. En dat past ook in het veranderende beeld van de zorgvrager, de zorgvraag en het zorglandschap. De zorgvrager komt nu met hele andere vragen dan vroeger. Ooit was het ‘ja dokter, nee dokter’, maar dat is nu gelukkig minder. De patiënt van nu heeft al een eigen beeld van wat hem mankeert en wil meedenken over welke behandeling bij hem of haar past. Dat vraagt om een andere manier van zorgen. Het past in het overheidsbeleid van ‘samen beslissen en samen leren’.”

“In mijn contact met de patiënt kijk ik ook naar het psychisch-sociaal aspect. Daar zijn we voor opgeleid. Komt er bijvoorbeeld een patiënt bij me die osteoporose blijkt te hebben, dan komt daar op psychisch vlak veel bij kijken. Angst voor een volgende fractuur, verlies van zelfstandigheid of het niet meer kunnen doen van mantelzorgtaken, zijn zaken waar patiënten aandacht aan willen besteden in het zorgproces.” 


Wat kun jij voor de huisarts en/of praktijkondersteuner betekenen?

“Huisartsen kunnen naar mij doorverwijzen en op mijn beurt verwijs ik patiënten naar hen door. Maar we werken ook veel samen. Ik vind het ontzettend leuk als een huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige mij benadert voor overleg of advies over en weer. Elkaar aanvullen bij de zorg voor de patiënt is ontzettend belangrijk.”

“Dat laatste past ook bij de gedachte van ‘de juiste zorg op de juiste plek’, een programma waarmee we de zorg opnieuw inrichten. Belangrijkste vraag: hoe kun je mensen op hun expertisegebied zo optimaal mogelijk inzetten in het belang van de patiënt?”


Waarom wilde je verpleegkundig specialist worden?

“Enerzijds is het een logische carrièrestap, anderzijds moet je ook een bepaalde gedrevenheid hebben om iets nieuws te omarmen. Bij mij speelde vooral de intrinsieke motivatie om meer te kunnen betekenen voor de patiënt.”

“Het is ontzettend leuk om het medische en verpleegkundige te kunnen combineren en heel breed te kunnen werken. Wat past écht bij deze patiënt? Je mogelijkheden zijn veel uitgebreider en je kunt beter zorg op maat leveren. Dat vind ik heel mooi aan mijn vak.” 


Wat doe je als je niet werkt?

“Ik ben heel actief in allerlei besturen en commissies. Daar haal ik veel voldoening uit en het is heel leerzaam. Zo ben ik actief als bestuurslid van de landelijke beroepsvereniging. Ik vind het belangrijk dat het vak van verpleegkundig specialist meer voor het voetlicht komt – met wat het inhoudt en wat we kunnen bieden. Vanuit mijn bestuursfunctie kan ik daarnaast bijdragen aan de ontwikkeling van het vak en de gezondheidszorg.”

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure