Home > Nieuwsberichten > Chirurgische zorg versterkt door samenwerking tussen Dijklander Ziekenhuis en ZMC

Chirurgische zorg versterkt door samenwerking tussen Dijklander Ziekenhuis en ZMC

Samenwerking chirurgie ZMC en Dijklander: twee collega's op de operatiekamer.

10/04/2024

Het Zaans Medisch Centrum en het Dijklander Ziekenhuis en hebben besloten om de huidige samenwerking tussen de chirurgen van beide ziekenhuizen uit te breiden en te intensiveren. De specialisaties binnen de chirurgie ontwikkelen zich snel en vragen om voortdurende verdieping. Door de versterking van de samenwerking ontstaan meer mogelijkheden om de expertise en de kwaliteit van zorg te verbeteren en de continuïteit van de zorg 24/7 te kunnen garanderen voor de patiënt.

Gezamenlijke inzet voor betere zorg
Momenteel wordt al intensief en naar tevredenheid samengewerkt door de chirurgen
van beide ziekenhuizen bij diverse ingrepen. Bijvoorbeeld bij chirurgische ingrepen aan de schildklier, de endeldarm en bij longkanker. Hierbij worden kennis en faciliteiten gedeeld. Door vergrijzing en bevolkingsgroei neemt de vraag naar zorg in de regio toe en daarmee de noodzaak om samen te werken om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. Vaststelling van het integraal zorgakkoord met de beoogde concentratie van zorg en prestaties op de volumenormen vergroten de urgentie.

"We zijn verheugd over de positieve impact die deze samenwerking heeft op de chirurgische zorg in onze regio," zegt Sandra Muller, vakgroepvoorzitter chirurgie Zaans Medisch Centrum. "Het stelt ons in staat om kennis te bundelen en kunde te delen om de patiëntenzorg op hoogwaardig niveau te leveren."

Toekomstgerichte samenwerking
Er wordt momenteel onderzocht hoe de samenwerking verder kan worden uitgebreid en geïntensiveerd. Het streven is om meer te investeren in gezamenlijke initiatieven op het gebied van chirurgische zorg.

"Deze samenwerking getuigt van de kracht van gedeelde expertise en middelen om de zorg te verbeteren," aldus Willem Wiegersma, voorzitter raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. "Door onze krachten te bundelen, kunnen we een nog grotere impact hebben op de gezondheid van de inwoners van regio Zaanstreek Waterland en West-Friesland en streven we naar een nog betere toekomst voor chirurgische zorg."

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure