Home > Nieuwsberichten > Voorgenomen verkoop Diagnost-IQ en Comicro aan OLVG Lab

Voorgenomen verkoop Diagnost-IQ en Comicro aan OLVG Lab18/12/2023

Vandaag heeft het Zaans Medisch Centrum samen met het Dijklander Ziekenhuis en het OLVG Lab BV een overeenkomst getekend voor de voorgenomen verkoop van Diagnost-IQ BV (Klinische Chemie) en Comicro BV (Medische Microbiologie) aan het OLVG Lab BV. Beide zijn nu nog dochtervennootschappen van het Dijklander Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum.

De samenvoeging zorgt ervoor dat er optimaal kan worden geïnvesteerd om de zorginnovatie en diagnostiek voor aanvragers en patiënten verder te verbeteren en te optimaliseren. Dit leidt tot een betere aansluiting op en ondersteuning van de regionale zorgnetwerken en eerstelijnszorgverleners. Ook draagt het bij aan een verbeterde procesautomatisering en digitalisering. Vooralsnog betreft het alleen een aandelenoverdracht. Op termijn zal een volledige integratie van de dienstverlening plaatsvinden.


Ter goedkeuring toezichthoudende instanties
De transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende instanties, waaronder de NZa en de ACM. Na goedkeuring zal de voorgenomen aandelentransactie plaatsvinden, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024.

 

Over OLVG Lab BV
OLVG Lab BV levert innovatieve en doelmatige integrale laboratoriumdiagnostiek in de volle breedte (klinische chemie, medische microbiologie en pathologie), in combinatie met deskundige en laagdrempelige consultatie en met een hoog serviceniveau, zodat medisch professionals de patiënt tijdig de beste zorg kunnen leveren. OLVG Lab BV levert op dit moment al de integrale diagnostiek voor belangrijke delen van Amsterdam (OLVG, BovenIJ en Acibadem), Almere (Flevoziekenhuis) en het Gooi (Tergooi). Nu komen hier regio Zaanstad (het Zaans Medisch Centrum) en Hoorn en Purmerend (het Dijklander Ziekenhuis) bij.
 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure