Home > Nieuwsberichten > ZMC bestuurder Mariska Shekary-Moonen nieuwe voorzitter SAZ

ZMC bestuurder Mariska Shekary-Moonen nieuwe voorzitter SAZ

Mariska Shekary-Moonen

04/06/2024

Mariska Shekary-Moonen, bestuurder van het Zaans Medisch Centrum, is door de leden van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) tot voorzitter benoemd. Per 1 juni 2024 neemt Shekary-Moonen de voorzittersrol van de SAZ over van Bert Kleinlugtenbeld, van wie de maximale zittingstermijn van acht jaar erop zit.

Mariska Shekary-Moonen -die per 1 februari dit jaar is benoemd tot bestuurder van het ZMC, naast Anja Blonk- is sinds 2022 lid van het SAZ bestuur. Als nieuwe voorzitter van de SAZ bouwt zij landelijk graag voort op de kracht van het samen: “Ik ben nauw betrokken geweest bij de herijking strategische koers 2023-2030. Een koers waarbij 29 regionale ziekenhuizen eigenaarschap tonen om goede zorg in de regio toegankelijk te houden. Een koers die volledig aansluit bij mijn persoonlijke visie op hetgeen er de komende jaren nodig is in de zorg. Verbind de basis, hier wordt namelijk het overgrote deel van de zorg geleverd. Bouw aan vertrouwen en creëer netwerken om met en voor onze patiënten aan preventie te werken en een integraal en passend zorgaanbod te bieden.

Het ZMC is een van de regionale ziekenhuizen die vanuit de verankering in de regio al lange tijd actief bouwt aan dergelijke netwerken en zo gezamenlijk met partners de verantwoordelijkheid neemt om een passend zorgaanbod neer te zetten voor alle bewoners in Zaanstreek-Waterland. Door actieve deelname aan de SAZ hoeft niet ieder ziekenhuis steeds het wiel uit te vinden. We leren van elkaar en maken gebruik van elkaars geslaagde ideeën. Als regionale ziekenhuizen staan we namelijk vaak voor vergelijkbare opgaven."

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen
Als SAZ bundelen we de krachten van 29 regionale ziekenhuizen. Samen met partners in de regio bevorderen we preventie, gezondheid en welzijn, en laten we onze medisch specialistische zorg daar maximaal op aansluiten. Zo dragen we bij aan het welbevinden van onze inwoners. We doen dit op die momenten in het leven, wanneer onze patiënten dat nodig hebben, van geboorte tot in de laatste levensfase. Wij doen dit samen. Onze kracht zit in de relatie en het menselijke contact. Kijk voor aanvullende informatie over de SAZ op www.saz-ziekenhuizen.nl

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure