Home > Behandelaars > Kim Vervuurt, medisch pedagogisch zorgverlener

Kim Vervuurt, medisch pedagogisch zorgverlener

In het kort

 • Medisch pedagogisch zorgverlener
 • Begeleidt en ondersteunt kinderen en hun ouders/verzorgers
 • Beheerst technieken om kinderen af te leiden tijdens onderzoeken

Kim Vervuurt is medisch pedagogisch zorgverlener op de Kind en jongerenafdeling. Medisch pedagogisch zorgverleners zijn HBO-opgeleid en getraind in de begeleiding van kinderen (en hun ouders/verzorgers) die geconfronteerd worden met ziekte, opname en behandeling in een ziekenhuis.

Door het aanbieden van creatieve activiteiten, observatie en rapportage proberen ze problemen te voorkomen in de ontwikkeling, de opvoeding en het functioneren van het kind. De pedagogisch medewerkers weten veel over de ontwikkeling van kinderen en wat voor reacties kinderen kunnen geven op het ziek zijn. Zij beheersen technieken om kinderen af te leiden gedurende onderzoeken.

Werkwijze

De pedagogisch medewerkers bereiden kinderen en hun ouders voor op onderzoeken en operaties. Dit doen zij met behulp van foto’s, ander beeldmateriaal en attributen die bij een onderzoek of behandeling gebruikt worden.
Zij doet dit bij:

 • Het voorbereiden van kind en ouders op medische handelingen, onderzoeken en operaties
 • Het begeleiden van kind en ouders tijdens medische handelingen, narcose en onderzoeken
 • Het op kindniveau vertalen van medische informatie tijdens een gesprek over ziektebeeld of behandeling

Daarnaast:

 • Observeren zij kind en ouders
 • Maken zij een dagprogramma voor het kind (indien nodig)
 • Adviseren zij over opvoeding en ontwikkeling van kinderen aan ouders (juist ook na een ziekenhuisopname)
 • Geven zij psychosociale begeleiding aan kind en ouders
 • Zorgen zij voor een sfeer op de afdeling en afleiding (speelgoed, spelletjes e.d.) gericht op kinderen en jongeren van 0-18 jaar. 

 
De pedagogisch medewerker is van maandag t/m vrijdag aanwezig van 7.30 tot 16.00 uur.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2022 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure