Home > Onderzoeken > Zorgpad longkanker

Zorgpad longkanker

Het onderzoek in het kort

  • Stappen in zorgpad worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd
  • Neem uw medicatie overzicht mee
  • U krijgt een vast aanspreekpunt
  • Uitslag: dezelfde dag
  • Vervolgafspraak binnen 1 week

Aantal behandelingen of onderzoeken volgens de wettelijke norm.
Afspraak maken
075 650 12 50 via het Klantcontactcentrum Online afspraak maken
Toegangstijden
Eerste polibezoek 84 dagen
Openingstijden poli
op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur
Polikliniek
075 650 12 50 via het Klantcontactcentrum
Route Noord 1.3

Verloop onderzoek

U heeft een afwijkende thoraxfoto. Misschien is er sprake van longkanker. Om snel meer duidelijkheid te verkrijgen doorloopt u een traject met diverse diagnostische onderzoeken en eventueel behandeling. Dit gehele traject, van onderzoek en behandeling, noemen wij het ‘zorgpad longkanker’. Het doel van dit zorgpad is dat wij u zo snel mogelijk kunnen vertellen wat u mankeert. Hiervoor moeten we binnen korte tijd veel gegevens verzamelen.

Wij hebben de stappen in dit zorgpad zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, zodat u niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen, of tussen uw afspraken onnodig veel tussentijdse wachttijden heeft. U weet vooraf wat de gang van zaken is tijdens onderzoek en behandeling.


Voorbereiding

Voor dit onderzoek neemt u uw actuele medicatie overzicht mee naar de polikliniek.


Het onderzoek

Uw huisarts of specialist heeft een afspraak voor u gemaakt op het Oncologisch Dagcentrum. Op de afgesproken datum komt u om 08.30 uur naar ons ziekenhuis. Hier wordt u ontvangen door onze regieverpleegkundige van de longoncologiepoli. Zij coördineert uw zorgpad en is uw vaste aanspreekpunt. Vervolgens heeft u een aantal gesprekken en onderzoeken. De verpleegkundige neemt uw lengte en gewicht op en voert een algemeen gesprek met u. Vervolgens nemen we bloed af bij het laboratorium en op de polikliniek longziekten voeren we een longfunctieonderzoek uit, dat bestaat uit een spirometrie en een diffusiemeting. Meer informatie hierover vindt u in onze folder ‘Longfunctie’. Deze onderzoeken nemen de hele ochtend in beslag.


Uitslag

Na deze gesprekken en onderzoeken heeft u een afspraak met uw longarts. Hij stelt u vragen over uw gezondheidstoestand en doet een lichamelijk onderzoek. Tevens bespreekt uw arts de uitslagen van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan met u, en de vervolgstappen. Na dit gesprek met uw longarts mag u weer naar huis.


Na het onderzoek

Er vinden vervolgonderzoeken plaats om de diagnose te stellen en een behandelplan te maken. De poli assistente maakt voor u de afspraken voor het vervolgonderzoek en voor een tweede gesprek met uw longarts voor het bespreken van de uitslagen.
We streven ernaar om dit binnen een week te laten plaatsvinden.

Behandelteam

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure