Intakeprocedure

  • De intakeprocedure bestaat uit 4 tot 5 gesprekken met verschillende disciplines. Deze procedure duurt gemiddeld 6-8 weken.
  • Er is sprake van een uitgebreide en zorgvuldige intake, om tot een goede match te komen tussen patiënt en een passende groepsbehandeling.
  • Tijdens de intakeprocedure kan een systeemintake plaatsvinden; in het geval van de jongvolwassenen vindt deze standaard plaats, bij volwassenen op indicatie.
  • Vervolgens wordt patiënt besproken tijdens het intake overleg. Hier kan besloten worden tot een uitgebreider psychodiagnostisch onderzoek.
  • De uitkomst van het intake overleg wordt vervolgens met de patiënt besproken tijdens het adviesgesprek.
  • Indien de patiënt geïndiceerd wordt voor een groepsbehandeling, wordt de patiënt op de betreffende wachtlijst geplaatst. De patiënt blijft tot aan start van de groepsbehandeling in behandeling bij de huidige behandelaar. Indien er geen sprake meer is van een huidige behandelaar, wordt er gezocht naar een passende oplossing voor de overbruggingsperiode.

Indien de patiënt niet is geïndiceerd voor de dagkliniek alhier, nemen wij contact op met de verwijzer en wordt de patiënt óf terugverwezen met behandeladvies óf doorverwezen naar een andere instelling.

wachttijden psychiatrie

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2022 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure