Home > Patiënten > Toelichting wachttijden

Toelichting wachttijden

We doen ons uiterste best om de wachttijden in ons ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. De toegangs-en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

 • Met toegangstijden bedoelen we het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek.
 • Met wachttijden bedoelen we het aantal weken voor uw behandeling of onderzoek.

De wachttijd voor de behandelingen worden maandelijks geactualiseerd. De daadwerkelijke wachttijden kunnen afwijken en zijn alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is geen wachttijd. Wilt u de meest actuele wachttijd weten, neem dan contact op met ons klant contact centrum.


Factoren die de toegangs- en wachttijden beïnvloeden

 • De toegangs- en wachttijden worden beïnvloed door factoren als:
 • De soort afspraak / ingreep / behandeling
 • De urgentie van de afspraak / ingreep / behandeling
 • Uw voorkeur voor een bepaalde specialist
 • De beschikbaarheid van een specialist
 • De capaciteit op operatieafdeling en / of verpleegafdelingen.

Uw huisarts en / of medisch specialist bepaalt de medische urgentie. Uiteraard houden wij altijd rekening met patiënten die met spoed toegang nodig hebben tot specialistische zorg.
Wilt u vanwege persoonlijke omstandigheden in een bepaalde periode liever niet opgenomen worden (bijvoorbeeld vanwege vakantie of het regelen van opvang voor de kinderen) dan wordt die tijd niet meegerekend als toegangs- en wachttijd.


Normen wachttijden

In 2000 hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse zorgverzekeraars samen met ziekenhuizen, huisartsen en medisch specialisten streefnormen voor toegangs- en wachttijden opgesteld voor niet spoedeisende hulp. Dit zijn de zogenoemde Treeknormen. 80 % van de patiënten moet toegang hebben gekregen tot de aanvaardbare toegangs- en wachttijd.

 • Ziekenhuis / specialist  max 4 weken
 • Diagnose / indicatiestelling  max 4 weken
 • Dag en poliklinische behandeling max 6 weken
 • Klinische behandeling   max 7 weken

Naar de wachttijden


Zorgbemiddeling door zorgverzekeraar

Bij wachttijd kunt u ervoor kiezen om de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar in te schakelen. Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure