Home > Gebruik > Kan ik het dossier van mijn kind inzien?

Kan ik het dossier van mijn kind inzien?

Omdat minderjarigen voor de wet in drie groepen worden ingedeeld, is dit per leeftijdsgroep verschillend.

Minderjarigen worden voor de wet in drie groepen ingedeeld:

 • Kinderen tussen 0-11 jaar
 • Kinderen tussen 12-15 jaar
 • Kinderen vanaf 16 jaar

Dit betekent:

 • Voor kinderen tussen 0-11 jaar, hebben degenen die het gezag over het kind uitoefenen, recht op inzage in het dossier.
 • Voor kinderen tussen 12-15 jaar, hebben degenen die het gezag over het kind uitoefenen, recht op inzage in het dossier en het kind zelf ook.
 • Voor kinderen vanaf 16 jaar en ouder, hebben degenen die het gezag over het kind uitoefenen geen recht op inzage in het dossier. Dit is alleen mogelijk, als het kind diegenen zelf machtigt voor inzage.

Voor het ziekenhuis in het van belang om zeker te weten dat de persoon die toegang wil hebben tot het patiëntendossier van het kind tussen 0-15 jaar ook daadwerkelijk is wie hij/ zij zegt te zijn. Dat betekent dat de identiteit van zowel de persoon die aangeeft het gezag te hebben, als het kind, zich moeten legitimeren bij het ZMC voor de machtiging tot inzage in het dossier van het kind kan worden verleend.

Procedure 

 • De aanvrager (bijvoorbeeld de vader, moeder of voogd) neemt telefonisch contact op met ons medisch archief via 075 650 29 09. We plannen met u een afspraak in voor de identificatie. Het medisch archief is bereikbaar van ma t/m do van 09.00 – 13.00.
 • Op de dag dat de afspraak plaatsvindt, controleert de medewerker van het medisch archief de identiteit van u en uw kind via een geldig identiteitsbewijs. U komt dus samen met uw kind en neemt zowel uw eigen identiteitsbewijs, als dat van uw kind mee.
 • Wij vragen u een verklaring in te vullen waarin u verklaart het wettelijk gezag over het kind uit te oefenen. Dit formulier bewaren wij digitaal in het dossier van uw kind.
 • Een kind tussen de 12 t/m 15 jaar ondertekent ook dit formulier.
 • MijnZMC is niet meer toegankelijk voor de ouder/ voogd zodra het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Indien u inzage blijft wensen, moet uw kind vanaf 16 jaar zelf opnieuw een machtiging geven.
 • Het dossier is ook niet meer toegankelijk als bij het ziekenhuis bekend wordt dat het gezag (tijdelijk) is beëindigd.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2022 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure