Home > Nieuwsberichten > Benoeming Prof. Leon Aarts als voorzitter raad van bestuur

Benoeming Prof. Leon Aarts als voorzitter raad van bestuur01/07/2021

De raad van toezicht is verheugd om de benoeming van Leon Aarts bekend te kunnen maken. 

Prof. Leon Aarts werkt sinds 2008 in het LUMC als hoogleraar Anesthesiologie en sinds juli 2009 als afdelingshoofd Anesthesiologie en tevens opleider. Sinds begin 2016 is hij lid van het divisiebestuur en sinds eind 2018 voorzitter van het bestuur van Divisie I. 

Jaap Zwemmer, interim voorzitter raad van toezicht: ‘Wij zien in Leon een bestuurder die, in verbinding met medewerkers en artsen in het ziekenhuis, maar ook met de zorgpartners in de regio, met visie en slagvaardigheid de ingeslagen koers van het ZMC zal voortzetten en verder vorm zal geven. Zijn brede ervaring in de gezondheidszorg en hart voor de zorg is daarbij van grote waarde.’ 

Leon Aarts: ‘Het is voor mij een eer - om samen met de vele goede professionals - het Zaans Medisch Centrum nog beter te maken. Daarnaast ligt er de uitdaging om dit ook zodanig te doen dat de Zaanstreek ook in de toekomst kan blijven rekenen op een uitstekend en gastvrij algemeen ziekenhuis.’

Leon Aarts neemt het stokje over van het huidige interim bestuur per 1 september 2021.
 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2023 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure