Home > Nieuwsberichten > COVID-19 vaccinatie allergie poli

COVID-19 vaccinatie allergie poli29/11/2021

Veelgestelde vragen

Het komt soms voor dat bij het vaccineren tegen COVID-19 er een reactie is opgetreden, waarbij er de vraag is of dat dit een allergische reactie is. Op de COVID-19 poli wordt beoordeeld in hoeverre dit het geval is, en welk vaccin dan veilig is. Het doel van de COVID-19 vaccinatie poli om alsnog een volledige vaccinatie te kunnen krijgen, na een eerder mogelijke reactie. 

Soms kan er ook onzekerheid bestaan of dat de patiënt allergisch is voor bestanddelen van het COVID-19 vaccin. Het gaat dan om een mogelijke allergie voor polyethyleen glycol, macrogol, polysorbaat of trometamol. Ook dit kan worden getest op de polikliniek allergologie. 

Huisartsen kunnen verwijzen naar het Zaans Medisch Centrum voor onderzoek, begeleiding en vaccinatie. 

Veelgestelde vragen

Voor wie is de COVID-19 vaccinatie allergie poli 
De COVID-19 vaccinatie allergie poli is voor alle inwoners van Noord-Holland. Vanwege drukte willen echter verzoeken dat als je ten zuiden van het IJ of het Noordzee kanaal woont, dat je dan laat aanmelden bij de allergie poli van het UMC Amsterdam of het Spaarne Gasthuis. 

Wat wordt er gedaan op de COVID-19 vaccinatie allergie poli
Nadat je huisarts je verwezen heeft, proberen we binnen 2-3 weken een telefonische afspraak met je te maken. De (internist) allergoloog (-immunoloog) schat aan de hand van je verhaal in hoe groot de kans is dat je een allergische reactie krijgt bij vaccinatie. 

Indien de kans niet als verhoogd wordt ingeschat, krijg je een brief opgestuurd, en kan je een afspraak maken bij de GGD. 

Als de kans op een reactie wordt ingeschat als verhoogd, zal je een afspraak krijgen voor vaccinatie in het ziekenhuis, al dan niet met voorafgaand aanvullende huidtesten. 

Hoe wordt er op de COVID-19 vaccinatie allergie poli gevaccineerd
Nadat de (internist) allergoloog (-immunoloog) een inschatting heeft gemaakt van het vaccinatie risico, wordt er een afspraak gemaakt op de dagbehandeling of op de polikliniek. Afhankelijk van het risico krijg je ook een infuus en wordt je bloeddruk gecontroleerd met een bloeddruk meter. Je krijgt dan het vaccin onder ons toezicht in een, twee of drie prikken. Je bent tussen de twee en drie uur in het ziekenhuis. 
Als je een reactie krijgt zal de arts inschatten of het een echte allergie is, of een andere soort reactie. Afhankelijk van de inschatting van de arts zal de reactie worden behandelt met medicatie. 

Kan ik via de COVID-19 vaccinatie allergie poli een verklaring krijgen dat ik allergisch ben voor het vaccin?
Het doel van de COVID-19 vaccinatie allergie poli is om succesvol te vaccineren tegen COVID-19. Omdat de vaccins die toegelaten zijn op de Europese markt verschillende bestanddelen hebben is het eigenlijk altijd mogelijk om uiteindelijk een vaccin toegediend te krijgen. 

Ik ben allergisch voor hulpstoffen
Een allergie voor een hulpstof kan erg lastig zijn met gebruiken van geneesmiddelen en vaccinaties. Voor COVID-19 vaccinatie geld dat een hulpstof allergie alleen relevant is, als dit polyethyleen glycol (PEG), macrogol, polysorbaat of trometamol betreft. Bij een andere hulpstof is het veilig om gevaccineerd te worden. 

Als er gedacht wordt aan een hulpstof allergie van bestanddelen in het vaccin kan de huisarts verwijzen naar het Zaans Medisch Centrum voor onderzoek, begeleiding en vaccinatie. 

Bij een andere hulpstof kan normaal via de GGD gevaccineerd worden. Uiteraard kan het wel aangeraden worden om een hulpstofallergie uit te laten zoeken door de (internist) allergoloog (-immunoloog). Het onderzoek naar een hulpstof allergie voor andere bestanddelen dan welke in het vaccin zitten hoeft niet worden verricht voordat er gevaccineerd kan worden. 

Ik heb een medicatie allergie 
Personen met een allergie voor medicatie hebben geen hogere kans om allergisch te reageren op het vaccin. Alleen als je een allergie hebt voor de hulpstoffen in het vaccin, mag je het vaccin niet zomaar krijgen. We raden daarom ook aan om bij een medicatie allergie je te laten vaccineren bij de GGD. 

Ik heb in het verleden een anafylactische reactie gehad zonder bekende oorzaak
Als je nu en dan spontaan met een allergische reactie reageert zonder een duidelijke oorzaak, is er geen reden om aan te nemen dat je een verhoogd risico hebt op een allergische reactie op het corona vaccin Je kunt het vaccin gewoon krijgen. 

Ik ben bang om het vaccin te krijgen vanwege een nare ervaring in het verleden met injecties en medicatie. 
Het is begrijpelijk dat je na een nare ervaring in het verleden het vaccineren spannend vind. Ook als er een geen aanleiding is om te denken aan een allergische reactie, is het krijgen van injectie iets waar de meeste mensen niet naar uit kijken. De verschillende GGD’s in Noord-Holland houden hier rekening mee en hebben speciale spreekuren voor patiënten met prikangst. 

Bij de GGD Kennemerland wordt dit gedaan op locatie Schiphol. De GGD Amsterdam wordt dit gedaan op locatie RAI. Bij de GGD Hollandse Kroon Noord-Holland en de GGD Zaanstreek-Waterland  kan je dit op de vaste locaties aangeven bij de begeleider. 

Maak je angst bij de aanmelding bespreekbaar. Angst voor vaccinatie komt vaak voor, en als je het bespreekt kunnen de medewerkers van de GGD er rekening mee houden. 

Ik heb een voedselallergie
Bij de huidige toegelaten vaccins; Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca), Covid-19 vaccin Janssen (Janssen) zitten geen voeding gerelateerde bestanddelen. Er is geen verhoogde kans op een allergische reactie. Je kunt je laten vaccineren. 

Ik heb een insectenallergie
Bij de huidige toegelaten vaccins; Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca), Covid-19 vaccin Janssen (Janssen) zitten geen insect gerelateerde bestanddelen. Er is geen verhoogde kans op een allergische reactie.  Je kunt je laten vaccineren. 

Ik heb de ziekte mastocytose
Bij mastocytose heb je meer mestcellen in je beenmerg, en soms ook in de huid, botten, lymfklieren en organen. Je hebt hierbij een normale afweer. Bij mastocytose is er een verhoogde kans op allergische reacties. Echter is er momenteel geen reden bij de samenstelling van de vaccins dat je een verhoogde kans hebt om allergisch te reageren op het vaccin. Je kunt je gewoon laten vaccineren. 

Ik heb (hereditair) angio-edeem
Angio-oedeem is een vochtophoping in de huid en soms in de luchtwegen. Bij vaccinatie heb je hier geen verhoogd risico op. Je kunt gewoon de vaccinatie halen. 

Ik heb chronische urticaria
Personen met chronische urticaria, ook wel aanhoudende galbulten of netelroos genoemd, hebben geen verhoogd risico om allergisch te reageren op het corona vaccin. Soms kan wel gebeuren dat een aantal dagen je klachten erger worden. Overleg in dat geval met je behandelend arts voor intensivering van de behandeling. Je kunt in ieder geval je gewoon laten vaccineren. 
 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2023 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure