Home > Nieuwsberichten > Hans Feenstra over bescheiden verlies in 2020

Hans Feenstra over bescheiden verlies in 202020/07/2021

Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet

Aan de inzet van medewerkers lag het in 2020 zeker niet. Toch eindigde het jaar financieel met een klein verlies van 1,6 miljoen euro. Wat is de oorzaak daarvan? Wat betekent dit voor het ziekenhuis? Volgens interim-bestuurder Hans Feenstra is het Zaans Medisch Centrum er op tijd bij.

Hans kijkt sowieso met een goed gevoel terug op de gezamenlijke prestatie in 2020: “Er is zo hard gewerkt het afgelopen jaar. Alle medewerkers verdienen veel lof voor hun inspanningen. En ook in de samenwerking met huisartsen en andere ziekenhuizen hebben we het echt goed gedaan. Zorg en ziekenhuiszorg werd in 2020 meer dan ooit iets wat je ‘met elkaar’ doet.”


COVID-kosten

“Het is wel jammer dat het financiële resultaat niet navenant is. We eindigden 2020 met een klein verlies, omdat we niet alle COVID-kosten vergoed kregen. Datzelfde geldt voor een deel van de kosten die we maakten in verband met de NDM-bacterie. Als er geen COVID was geweest, hadden we een bescheiden winst geboekt.”

Om het 2020-resultaat nog meer in perspectief te plaatsen, geeft Hans aan: “Vrijwel elk ziekenhuis heeft in de eerste zeven jaar na de nieuwbouw te maken met financiële krapte. Wij zitten nu in jaar vijf, midden in een periode die al extra lastig is met hoge aflossingen op de leningen voor de nieuwbouw.”


Maatschappelijke positie

Het Zaans Medisch Centrum spreekt inmiddels met banken en verzekeraars: “Samen met hen maken we afspraken voor meerdere jaren. We willen niet dat het nog een keer gebeurt.”

Volgens Hans zijn alle betrokken partijen het erover eens dat het Zaans Medisch Centrum een belangrijke rol vervult in de regio: “Dat geldt ook voor de toekomst. Nu zijn we er voor alle inwoners van Zaanstreek/Waterland. Straks komen daar nog vele nieuwbouwwijken tussen Zaandam en Amsterdam bij. Ook voor die inwoners willen we er zijn. De gemeente en huisartsen staan alvast achter onze plannen om onze maatschappelijke positie verder te versterken.”


Op tijd erbij

Structureel zorgen maken over de financiële situatie is volgens Hans niet nodig: “Ik hoop en verwacht dat we met alle betrokken partijen tot goede afspraken kunnen komen voor de komende jaren. We zijn er op tijd bij om nieuwe afspraken te maken. Nauwe samenwerking met het Amsterdam UMC maakt integraal onderdeel uit van onze plannen voor de toekomst.”

Of mensen voor hun baan moeten vrezen? “Het Zaans Medisch Centrum is door de jaren heen al redelijk aangepast. De kwaliteit van zorg in ons ziekenhuis is goed – recent nog bevestigd door de Qmentum-accreditatie – maar kan geen verdere aanpassing vergen. Dan ga je aan de dienstverlening en kwaliteit tornen. Dat is niet verstandig. Ik kan me niet voorstellen dat de partijen waarmee we praten, daar wel voor zijn. Ook wat dat betreft zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.”
 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure