Home > Nieuwsberichten > Nieuwe bestuurders van het Zaans Medisch Centrum

Nieuwe bestuurders van het Zaans Medisch Centrum23/12/2021

De mensen vormen de motor van ons huis

Het Zaans Medisch Centrum heeft een nieuwe Raad van Bestuur. Op 1 september startte Leon Aarts als voorzitter, op 1 november sloot Anja Blonk aan als lid van de Raad van Bestuur. Waar zit volgens hen de kracht van het ziekenhuis voor de Zaanstreek? Waarop willen ze de komende tijd inzetten? 

Samen brengen de nieuwe bestuurders veel ervaring mee. Leon startte ooit als anesthesioloog en intensivist, was een van de eerste medisch managers van Nederland, promoveerde aan de VU en werd hoogleraar in Groningen en Leiden. Als laatste was hij divisievoorzitter bij het LUMC in Leiden. 

Anja startte twintig jaar geleden als bedrijfsleider op de OK van het AMC en was zes jaar verantwoordelijk voor het hart-longcentrum in het OLVG. De afgelopen vijf jaar was ze directeur van het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem.


Kracht

Met zoveel ervaring kennen ze de zorg goed. Wat is volgens hen de kracht van het Zaans Medisch Centrum? Leon: “De kracht zit ‘m in de mensen. Zij vormen de motor van het huis. De zorg staat hier op een kwalitatief hoog niveau. En die kwaliteit bieden we ook nog eens in een breed palet aan specialismen. Je kunt bij ons 24/7 terecht voor geboortezorg, psychiatrische zorg en kleine traumatologie en dialyse.”

“Ook onze opleidingen zijn van een ongekend hoog niveau. De waardering van coassistenten, arts-assistenten en verpleegkundigen in opleiding is groot, ook voor de begeleiders. Een opleidingsklimaat is een heel kostbaar bezit. Dat kun je niet inkopen. Ik heb heel veel visitaties gedaan en er zijn maar weinig ziekenhuizen die dat zo op orde hebben.”


Kansen voor verbetering

Anja is met name opgevallen hoe kort de lijnen onderling zijn. “Door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar hier. Dat zie je terug in de patiëntenzorg. Medisch specialisten en verpleegkundigen weten elkaar snel te vinden. Als patiënt merk je dat je geen nummer bent. Het contact is persoonlijker dan in de grote ziekenhuizen.”

Ziet ze ook kansen tot verbetering? “Ik denk dat we vooral moeten doen waar we goed in zijn. En dat is de basiszorg. Laten we vooral een regisseur zijn, waarbij onze professionals de spil vormen van de behandeling. En is er zorg of ondersteuning nodig waarvan we denken dat een academisch ziekenhuis, huisarts of verpleeghuis dat beter kan, dan moeten we dat daar durven neerleggen.”


Samenwerking uitbouwen

Leon onderstreept het belang een hechte samenwerking met zorginstellingen en zorgverleners in de regio: “Ik denk dat we nog veel moois tot stand kunnen brengen binnen onze samenwerkingsverbanden. We hebben bijvoorbeeld nog steeds een aantal bedden waar patiënten liggen die eigenlijk geen medisch-specialistische zorg meer nodig hebben. Ik zou graag met collega-zorginstellingen afspraken maken om de doorstroom goed op orde te krijgen. Zo kunnen wij weer meer mensen helpen.”

Naast de samenwerking met de partners uit de zorg zet de nieuwe Raad van Bestuur ook in op een goede band met andere partijen. Anja: “We willen tijd en energie steken in de relatie met bijvoorbeeld banken en zorgverzekeraars. Willen we dat wat we goed kunnen, goed aan onze patiënten laten toekomen, dan hebben we daar middelen voor nodig. Verder willen we investeren in de band met de gemeente. Wij doen ons werk tenslotte voor de bevolking van de Zaanstreek.”


Uitdagingen

Anja en Leon zien voor de komende jaren een aantal uitdagingen. “We moeten het ziekenhuis toekomstbestendig maken. We moeten de kluis weer beter gevuld krijgen en zoveel mogelijk zorgen voor kwalitatief goed personeel. Dat laatste is een grote opgave”, weet Leon. 

“En we moeten de automatisering nog beter op orde hebben”, vult Anja aan. “Willen we bijvoorbeeld de samenwerking met externe partijen naar een hoger niveau tillen, dan moeten we die processen ook in automatisering optimaal ondersteunen.”


Samen optrekken

Anja en Leon benadrukken dat zij de uitdagingen willen aangaan in een brede samenwerking. Anja: “We ontvangen graag inhoudelijke input waarop wij ons beleid kunnen baseren. Die input ontvangen we niet alleen graag van onze medische staf en medewerkers, maar ook vanuit de patiënten, zorgorganisaties, zorgverleners en gemeente. Door in verbinding te blijven met mensen binnen en buiten ons ziekenhuis, kunnen we de medewerkers nog beter faciliteren, zodat zij een zo goed mogelijke tweedelijns zorg kunnen bieden aan de inwoners van de Zaanstreek.” 
 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2023 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure