Home > Nieuwsberichten > Ruurd Jan Roorda vertrekt als voorzitter raad van bestuur

Ruurd Jan Roorda vertrekt als voorzitter raad van bestuur21/09/2020

De raad van toezicht van het Zaans Medisch Centrum deelt mee dat de heer Roorda verzocht heeft om zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur per 1 oktober a.s. neer te leggen. Hij is tot dit besluit gekomen om privé- en gezondheidsredenen. De raad van toezicht stemt daarmee in.

De heer Roorda zal de komende maanden, na zijn herstel van een operatie, nog op enigerlei wijze betrokken zijn bij het ziekenhuis. Hierover en over zijn opvolging zal de raad van toezicht, na overleg met de verschillende gremia in het ziekenhuis, de komende tijd nadere mededelingen doen. Wij danken de heer Roorda voor zijn grote inzet voor ons ziekenhuis. 

Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de uitleg die de heer Roorda hieronder geeft over zijn besluit:

Beste collegae en relaties, 

Hoe jong ik mij ook nog voel, ouder worden komt voor mij toch ook met enige gebreken: In verband met toenemende ernstige klachten en functionele beperking zal ik begin oktober een knieoperatie moeten ondergaan. Dit brengt met zich mee dat ik mij na de ingreep primair zal moeten richten op herstel en revalidatie, en dus vanzelfsprekend tenminste enige maanden mijn reguliere werkzaamheden niet zal kunnen doen. 

Dit vooruitzicht is voor mij de afgelopen periode mede aanleiding geweest om mij te bezinnen op mijn verdere toekomstplannen en werkzaamheden in de komende jaren. 

Hoezeer ik de afgelopen jaren in het Zaans Medisch Centrum als voorzitter raad van bestuur ook met plezier gewerkt heb en het naar mijn zin heb, maakt deze reflectie dat ik voor de eerstvolgende jaren wil streven naar een betere privé-werk balans. De dagelijkse lange reistijd van huis naar Zaandam speelt hierin mede een rol. 

Het is daarom, dat ik heb besloten om mijn functie als voorzitter raad van bestuur van het Zaans Medisch Centrum per 1 oktober te willen neerleggen, mij eerst te gaan richten op mijn persoonlijke gezondheid en kwaliteit van leven, en vervolgens nieuwe betekenisvolle keuzes voor de komende jaren te maken. Ik doe dit met pijn in mijn hart, en met dankbaarheid voor de samenwerking die er de afgelopen jaren is geweest. Mogelijk dat ik de komende maanden nog op enigerlei wijze betrokken blijf bij het ziekenhuis; dat zal mede afhankelijk zijn van mijn herstel en gezondheid en verdere keuzes. 

Het Zaans Medisch Centrum en alle patiënten en medewerkers, wens ik goede en behouden koers naar de toekomst. 

Ruurd Jan Roorda
 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2023 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure