Home > Nieuwsberichten > ZMC komt goed door de snelle toets voor transformatiegelden (IZA) heen

ZMC komt goed door de snelle toets voor transformatiegelden (IZA) heen07/03/2024

De zorgsector in Nederland staat voor een grote maatschappelijke opgave. De samenleving vergrijst, waardoor de zorgvraag toeneemt. Tegelijkertijd nemen de personeelstekorten in de zorg ook toe. Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn zorgverleners daarom opgeroepen om samen met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgpartners en gemeenten plannen te maken om de transformatie naar passende, toegankelijke en betaalbare zorg te versnellen. Het ZMC heeft voor deze transformatie een plan ingediend. Afgelopen week is dit transformatieplan positief beoordeeld door de twee grootste zorgverzekeraars in onze regio: Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ. 

 

Uitdagingen in de zorg
De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg staan onder druk. De uitdagingen in onze regio zijn vaak dezelfde als in de rest van in het land, soms zelfs groter. De vraag naar zorg groeit sterk in Zaanstreek en Waterland, door vergrijzing en door een stijging vanhet aantal geboortes in onze regio. Maar ook de krapte op de arbeidsmarkt stijgt. We hebben te maken met hoge personeelstekorten die in de toekomst verder toenemen. 

Versnelde aanpak
Het ZMC zet zich in voor een gezonde regio Zaanstreek en Waterland. Om op de maatschappelijk ontwikkelingen in de zorg te kunnen anticiperen, heeft het ZMC voor de komende vijf jaar een aantal strategische ambities geformuleerd. Hiervoor zijn we met elkaar én onze partners in gesprek gegaan over wat nodig is. Om de transformatie naar passende, toegankelijke en betaalbare zorg te versnellen is er nu ook een transformatieplan opgesteld. Enkele belangrijke punten uit dit plan zijn nog betere samenwerking met onze zorgpartners (bijvoorbeeld met verloskundigen, jeugdteams, huisartsen en ouderenzorg om patiënten de juiste zorg te kunnen geven op de juiste plek), heldere en begrijpelijke communicatie met onze patiënten (ook gericht op mensen met lage basisvaardigheden), digitale innovatie (denk aan thuismonitoring en teleconsulten) en passende zorg dichterbij (zoals samen beslissen over zorg en zorg in de thuisomgeving).

Zorg van de toekomst
Anja Blonk, lid van de raad van bestuur van het ZMC is blij met de positieve beoordeling: “Om onze zorg ‘toekomstproof’ te houden zijn er al diverse initiatieven gestart. Hierbij hebben we extra aandacht voor het voorkomen van zorgvraag, het slimmer organiseren van zorg en het verplaatsen van zorg (naar andere partijen). Met dit plan kunnen we, samen met onze partners, versneld resultaten behalen. Samen, met elkaar en onze partners, houden we de zorg op deze manier goed en toegankelijk.”

Eerste stappen
De snelle toets is de eerste stap in dit proces. Het transformatieplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt en die uitwerking moet vervolgens ook beoordeeld worden. Daarna wordt het plan stapsgewijs uitgevoerd en gemonitord. 

 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure