Home > Nieuwsberichten > ZMC NEN 7510-gecertificeerd

ZMC NEN 7510-gecertificeerd25/06/2024

Het Zaans Medisch Centrum heeft het NEN 7510-certificaat voor informatiebeveiliging behaald. De NEN 7510 beschrijft eisen en een set aan maatregelen die zorginstellingen moeten nemen om op gepaste wijze met persoonlijke gezondheidsinformatie om te gaan.

Veiligheid van gegevens
Het ZMC draagt zorg voor de privacy van alle patiënten en voor de veiligheid van hun zorggegevens. Onze zorgprofessionals verwerken dagelijks informatie - over persoonlijke omstandigheden, onderzoeken en behandelingen - en patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij ons in goede handen zijn. Bescherming van deze gegevens is geregeld in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast houden we ons aan de eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens die zijn vastgelegd in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Continu proces
Dat het ZMC NEN 7510 gecertificeerd is, betekent dat we voldoen aan hoge eisenrondom informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Gerard Zonjee, security officer in het ZMC: “De afgelopen tijd is hard gewerkt om ons informatiebeveiligingsbeleid nog verder te ontwikkelen. Eigenlijk is dat de essentie van informatiebeveiliging: dingen zien, gericht actie ondernemen en controleren of het werkt. Het is een continu verbeterproces.”

“Het behalen van dit certificaat is een mooie bevestiging.” aldus Anja Blonk, bestuurder van het ZMC. “Een bevestiging van onze inspanningen om de vertrouwelijkheid van alle informatie voor verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te waarborgen.”

De NEN 7510 audit is uitgevoerd door Brand Compliance. Vandaag werd het certificaat officieel overhandigd aan het ZMC door accountmanager Bart Versluijs. Op de foto staan van links van rechts: Rob Donders, Janine Schuijt, Bart Versluijs, Anja Blonk, Gerard Zonjee, Cornelis Overhand.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure