Home > Patiënten > Opname

Opname

U moet worden opgenomen. Zodra u één of meerdere nachten in ons ziekenhuis moet blijven, spreken we van een meerdaagse opname.


Opnamevoorbereiding

Moet u geopereerd worden? Dan gaat u langs bij de afdeling opnamevoorbereiding. Als voorbereiding op uw operatie heeft u gesprekken met onze apothekersassistente, doktersassistent en anesthesioloog. Als voorbereiding op deze gesprekken vult u een vragenlijst in.

Tijdens de gesprekken nemen we de vragenlijst door en bespreken we met u uw medicijngebruik. Het is handig als de specialist kan zien welke medicijnen u krijgt van uw apotheek. U kunt uw apotheek hiervoor toestemming geven via een speciaal toestemmingsformulier. U kunt dit formulier bij uw eigen apotheek invullen. Uw specialist kan dan digitaal zien welke medicijnen u thuis gebruikt.

Ook voeren we een lichamelijk onderzoek uit. Onze anesthesioloog bespreekt samen met u welke verdoving voor u het beste is. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek ook uw specifieke wensen kenbaar maakt.

Als uw kind geopereerd moet worden, dan vraagt de anesthesioloog de ouders/verzorgers om toestemming voor de anesthesie. Dit is zo geregeld volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Het bezoek aan de polikliniek duurt minimaal 40 minuten.


Neem voor uw opname alles mee wat belangrijk is voor uw behandeling en verpleging.

In elk geval

  • Een geldig legitimatiebewijs

Indien van toepassing

  • Alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking
  • Gegevens over een eventuele overgevoeligheid, bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, pleisters of ontsmettingsmiddelen (zoals jodium)
  • Informatie over uw dieet
  • Medicijnkaart of de kaart van de trombosedienst
  • Rollator of elleboogkrukken
  • Bloedgroepkaartje, donorcodicil en/of euthanasieverklaring

Denk verder ook aan dingen die uw verblijf in ons ziekenhuis prettiger maken zoals makkelijk zittende (nacht)kleding, ondergoed, pantoffels, een ochtendjas, sokken, toiletartikelen, iets te lezen of te puzzelen en telefoonnummers van familieleden/bekenden. Laat sieraden en andere waardevolle artikelen zoveel mogelijk thuis.


Contactpersoon

Wij vragen u bovendien om de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon door te geven. De contactpersoon kan gebeld worden als er iets met u aan de hand is.


De dag van opname

Op de dag van uw opname meldt u zich op de afdeling waar u een afspraak hebt. Onze verpleegkundige ontvangt u en legt u uit wat de gang van zaken op de afdeling is. Ook wordt naar uw medicijngebruik, dieet en allergieën gevraagd.


Naar huis

Het is altijd fijn om te horen dat u weer naar huis mag. De specialist of de zaalarts bespreekt met u wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Meestal vindt het ontslag in de ochtend plaats. 
U krijgt informatie mee over eventueel medicijngebruik en andere richtlijnen voor uw leefstijl. De secretaresse maakt voor u een controle-afspraak bij de specialist op de polikliniek.
Ook krijgt u een voorlopige ontslagbrief mee, die u aan uw huisarts kunt geven. Later zal de specialist de definitieve ontslagbrief opstellen.

Heeft u zorg nodig na het ontslag uit het ziekenhuis? Lees dan verder op deze pagina.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure