Home > Poliklinieken > Geriatrie, polikliniek

Geriatrie, polikliniek

Specialisme in het kort

  • Ouderengeneeskunde
  • Afspraak via huisarts of behandelend specialist
Polikliniek
075 650 7912
Route Noord 1.1
Openingstijden poli
op werkdagen van 10.00 – 16.30 uur
Toegangstijden
Eerste polibezoek 14 dagen

Over de polikliniek geriatrie

Klinische Geriatrie is het medisch specialisme in het ziekenhuis dat zich toelegt op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problematiek. De klinisch geriater / internist ouderengeneeskunde heeft deskundigheid op het terrein van ouderdomsziekten. Deze bekijkt niet alleen lichamelijke ziekten, maar juist de hele mens. Er wordt ook naar psychische en sociale problemen gekeken en zorgproblemen in de thuissituatie. Een belangrijk doel is dat de patiënt zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. 

Veel voorkomende problemen van patiënten die de geriatrie bezoeken zijn:

  • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren 
  • Gebruik van veel medicamenten tegelijkertijd (= polyfarmacie) 
  • Mobiliteitsstoornissen en vallen 
  • Geheugenproblematiek en verwardheid 
  • Incontinentieproblemen 

Het eerste polikliniek bezoek 

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek heeft u een gesprek met de klinisch geriater / internist ouderengeneeskunde en met de geriatrie verpleegkundige. In het kader van het onderzoek is het voor ons belangrijk dat er iemand met u meekomt die u goed kent. 

Indien nodig wordt tijdens dit polikliniekbezoek een hartfilmpje (ECG) gemaakt, bloed onderzoek en röntgenonderzoek gedaan. Het eerste polikliniekbezoek duurt ongeveer 2 tot 3 uur. 
Aan het einde van het onderzoek bespreekt de geriater / internist ouderengeneeskunde de eerste bevindingen met u. Het is mogelijk dat er voor aanvullende onderzoeken nieuwe afspraken worden gemaakt.


Afspraak maken

Een doorverwijzing naar de poli geriatrie verloopt via uw huisarts of behandelend specialist. U kunt ons niet zelf bellen voor een afspraak. 
 

Behandelteam

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2023 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure