Home > Psychotherapeutische dagkliniek > Extra ondersteuning naast de dagbehandeling

Extra ondersteuning naast de dagbehandeling

Bij alle groepsbehandelingen kunnen op indicatie onderstaande behandelingen/contacten worden aangeboden:

  • Medicatie: indien nodig en in overleg wordt medicatie opgestart, afgebouwd of gestopt. Deze contacten vinden plaats met de psychiater (i.o.). ook reeds lopende medicatie valt gedurende de behandeling onder de verantwoordelijkheid van de psychiater alhier.
  • Crisisopname: indien noodzakelijk en gewenst kan er besloten worden tot een tijdelijke klinische opname. Er is een intensieve samenwerking met onze kliniek.
  • Consult medisch specialist: bij lichamelijke problemen kan er voor een consult verwezen worden naar een medisch specialist in het ziekenhuis.
  • Psychodiagnostisch onderzoek: wanneer een behandeling vastloopt of er onduidelijkheid is over de juiste diagnose kan er een verdiepend testdiagnostisch onderzoek worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij het vermoeden van AD(H)D of autisme.
  • EMDR: (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) een therapie vorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Lees meer over EMDR
  • Mindfulnesstraining: een techniek om met aandacht te leven. Je leert bewust om te gaan met spanning en stress.
  • Zorgconcept: Bij problemen om (weer) te starten met een baan of opleiding kan er verwezen worden naar zorgconcept. Hier wordt hulp geboden bij re-integratie op de arbeidsmarkt. Lees meer over zorgconcept
  • E-health: zorg via internet. In de gezondheidszorg gaat steeds meer aandacht naar ‘blended care’, waarbij face-to-face contacten gecombineerd worden met online interventies zoals chatten, beeldbellen en online-behandelmodules. Ga naar GGZNederland voor e-health.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2022 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure