Home > MijnZMC > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen
Wat is online inzage van mijn medisch dossier?

Iedereen die 12 jaar of ouder is en geregistreerd is in het Zaans Medisch Centrum heeft toegang tot het portaal MijnZMC. U kunt hier een deel van uw medisch dossier inzien. Door de inzage kunt u zich beter voorbereiden op uw bezoek aan het ziekenhuis en gesprekken met uw zorgverlener. Zodat u samen met uw zorgverlener betere beslissingen kunt nemen over zorg, diagnose of behandeling.

Hoe kan het dat ik niet al mijn gegevens vind in MijnZMC

In MijnZMC ziet u een deel van de informatie die vanaf 22 augustus 2019 is ingevoerd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Gegevens van voor 22 augustus 2019 (dit is de lanceringsdatum) zijn voor u niet zichtbaar, maar wel voor uw zorgverlener. 
Wilt u uw gehele medisch dossier inzien? Dan kunt u een kopie opvragen
 

Wat moet ik doen als onjuiste gegevens in MijnZMC staan?

De informatie in MijnZMC komt direct uit uw medisch dossier van het Zaans Medisch Centrum. Als informatie niet klopt dan kunt u dat tijdens uw volgende afspraak met uw arts bespreken. Uw informatie wordt bij elk bezoek bijgewerkt in uw medisch dossier.

Treft u in uw dossier een feitelijke onjuistheid aan of wilt u een verzoek doen op het vernietiging/ verwijderingsrecht, dan kunt u een mail sturen naar: functionarisgegevensbescherming@zaansmc.nl. Wij informeren u dan binnen vijf werkdagen over de werkwijze en de mogelijkheden.

Ik heb problemen met het invullen van de vragenlijst. Wat moet ik doen?

Als u problemen ondervindt bij het invullen van de vragenlijst, kunt u deze ook invullen in het ziekenhuis op de dag dat u een afspraak heeft. Wilt u dan 20 minuten eerder naar het ziekenhuis komen? 

Inloggen en registreren
Wat moet ik doen als ik geen DigiD heb of mijn DigiD ben vergeten?

U kunt een (nieuwe) DigiD aanvragen via www.digid.nl

Ik heb wel DigiD, maar niet met sms-functie of de DigiD-app. Kan ik wel inloggen?

Nee, u kunt dan niet inloggen. Lees op deze pagina hoe u de sms-functie of de DigiD-app kunt gebruiken.

Wat heb ik nodig om MijnZMC te gebruiken?

Om in te kunnen loggen heeft u een computer, tablet of telefoon met toegang tot internet nodig. Daarnaast heeft u DigiD met sms-functie of de DigiD-app nodig.

Waarom moet ik inloggen met DigiD?

U hebt alleen toegang tot uw medisch dossier wanneer u inlogt via DigiD met sms-controle. Op deze manier zorgen wij er voor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat uw privacy niet in het gevaar komt. De extra controle is om te verifiëren dat de juiste persoon toegang krijgt tot de gegevens.

Ik heb problemen met inloggen. Wat kan ik doen?

U kunt eerst de volgende zaken controleren: 

 • U hebt alleen toegang tot MijnZMC als u in het Zaans Medisch Centrum bent geweest voor een consult of behandeling.
 • Er is iets met uw DigiD. Ga dan naar www.digid.nl voor meer informatie. 
 • Om in te loggen met uw DigiD moet u gebruik maken van een browser die door DigiD wordt ondersteund zoals Firefox, Chrome, Safari of Edge. Mogelijk voldoet uw browser en/of besturingssysteem niet aan de nieuwste minimale eisen om in te loggen met DigiD. Het kan zijn dat u uw computer moet upgraden.
 • Internet Explorer 11 is binnenkort niet meer toegankelijk. We raden u aan Microsoft Edge te gebruiken.
Hoe kan ik uitloggen?

Klik op de knop 'Uitloggen' rechts bovenin het scherm. 

Ik wil inloggen voor iemand anders, kan dat?

Wanneer u gemachtigd bent om in het dossier van iemand anders te kijken, dan logt u in met uw eigen gegevens. De machtigingen vindt u bij mijn gegevens > machtigingen. U heeft de mogelijkheid om het dossier van deze personen in te zien door op de knop 'Selecteren' te klikken. U komt dan automatisch in het dossier van de geselecteerde persoon terecht. 

 

Veiligheid en privacy
Hoe zit het met de veiligheid van mijn gegevens?

Toegang tot uw medische gegevens kan alleen via DigiD. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat uw privacy gewaarborgd is, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ik ben automatisch uitgelogd uit MijnZMC. Waarom is dat?

Om de privacy van uw gegevens te waarborgen wordt u, als u meer dan 15 minuten uw toetsenbord niet gebruikt, automatisch uitgelogd uit MijnZMC. Wij raden u aan om altijd uit te loggen als u klaar bent of als u uw computer verlaat.

Gebruik
Hoe kan ik iemand machtigen om mijn dossier in te zien?

Procedure voor machtiging voor het inzien van uw dossier door een ander

Wij maken in de procedure voor het aanvragen van een machtiging onderscheid tussen:

 1. Wilsbekwame patiënten
 2. Wilsonbekwame patiënten

Procedure wilsbekwame patiënten

Dit betekent voor patiënten die wilsbekwaam zijn en die een andere persoon wil machtigen voor inzage in het dossier:

 • U neemt telefonisch contact op met ons medisch archief via 075 650 29 09 en we plannen met u een afspraak in voor de identificatie. Het medisch archief is bereikbaar van ma t/m do van 09.00 – 13.00. U komt samen met de persoon die u wilt machtigen.
 • Op de dag dat de afspraak plaatsvindt, controleert onze de identiteit van u en de persoon die u wilt machtigen.
 • U vult beide een verklaring in dat u (de aanvrager) de gemachtigde heeft gemachtigd voor de inzage in uw patiëntendossier.
 • U kunt de machtiging altijd intrekken door deze bijlage in te vullen [link]. Deze bijlage mag per post worden toegestuurd, persoonlijk worden afgegeven of gemaild worden aan het medisch archief. Toestemming van de gemachtigde is hier niet voor nodig.
 • Het dossier is niet meer toegankelijk voor de gemachtigde als de aanvrager de toestemming heeft ingetrokken. 

Procedure wilsonbekwame patiënten

Een aanvraag tot inzage in het dossier van wilsonbekwame patiënten verloopt als volgt:

 • Degene die inzage wenst in het dossier van de wilsonbekwame patiënt neemt telefonisch contact op met ons medisch archief via 075 650 29 09 en we plannen met u een afspraak in voor de identificatie. Het medisch archief is bereikbaar van ma t/m do van 09.00 – 13.00.
 • Op de dag dat de afspraak plaatsvindt, controleert onze medewerker uw identiteit, als aanvrager gemachtigde.
 • Onze medewerker verifieert of er documenten zijn waaruit blijkt dat u, de aanvrager, bent aangewezen om als aanvrager en gemachtigde op te treden en daarmee recht heeft op inzage in het dossier van de patiënt. Een kopie van deze documenten wordt opgeslagen in het medisch dossier van de patiënt.
 • Als de patiënt niet meer wilsonbekwaam is en dit kan aantonen en deze patiënt de inzage door de gemachtigde niet meer wenst, kan hij dit aangeven bij ons medisch archief, waarna de toegang tot het dossier voor deze persoon wordt afgesloten.
Kan ik het dossier van mijn kind inzien?

Omdat minderjarigen voor de wet in drie groepen worden ingedeeld, is dit per leeftijdsgroep verschillend.

Minderjarigen worden voor de wet in drie groepen ingedeeld:

 • Kinderen tussen 0-11 jaar
 • Kinderen tussen 12-15 jaar
 • Kinderen vanaf 16 jaar

Dit betekent:

 • Voor kinderen tussen 0-11 jaar, hebben degenen die het gezag over het kind uitoefenen, recht op inzage in het dossier.
 • Voor kinderen tussen 12-15 jaar, hebben degenen die het gezag over het kind uitoefenen, recht op inzage in het dossier en het kind zelf ook.
 • Voor kinderen vanaf 16 jaar en ouder, hebben degenen die het gezag over het kind uitoefenen geen recht op inzage in het dossier. Dit is alleen mogelijk, als het kind diegenen zelf machtigt voor inzage.

Voor het ziekenhuis in het van belang om zeker te weten dat de persoon die toegang wil hebben tot het patiëntendossier van het kind tussen 0-15 jaar ook daadwerkelijk is wie hij/ zij zegt te zijn. Dat betekent dat de identiteit van zowel de persoon die aangeeft het gezag te hebben, als het kind, zich moeten legitimeren bij het ZMC voor de machtiging tot inzage in het dossier van het kind kan worden verleend.

Procedure 

 • De aanvrager (bijvoorbeeld de vader, moeder of voogd) neemt telefonisch contact op met ons medisch archief via 075 650 29 09. We plannen met u een afspraak in voor de identificatie. Het medisch archief is bereikbaar van ma t/m do van 09.00 – 13.00.
 • Op de dag dat de afspraak plaatsvindt, controleert de medewerker van het medisch archief de identiteit van u en uw kind via een geldig identiteitsbewijs. U komt dus samen met uw kind en neemt zowel uw eigen identiteitsbewijs, als dat van uw kind mee.
 • Wij vragen u een verklaring in te vullen waarin u verklaart het wettelijk gezag over het kind uit te oefenen. Dit formulier bewaren wij digitaal in het dossier van uw kind.
 • Een kind tussen de 12 t/m 15 jaar ondertekent ook dit formulier.
 • MijnZMC is niet meer toegankelijk voor de ouder/ voogd zodra het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Indien u inzage blijft wensen, moet uw kind vanaf 16 jaar zelf opnieuw een machtiging geven.
 • Het dossier is ook niet meer toegankelijk als bij het ziekenhuis bekend wordt dat het gezag (tijdelijk) is beëindigd.
Vind ik ook vragenlijsten voor kinderen in MijnZMC?

Ja, er zijn enkele vragenlijsten beschikbaar voor de polikliniek kind. Klik hier voor meer informatie over toegang tot het dossier van uw kind.

Ik heb problemen met het invullen van de vragenlijst. Wat moet ik doen?

Indien u problemen ondervindt bij het invullen van de vragenlijst, kunt u deze ook invullen in het ziekenhuis op de dag dat u een afspraak heeft. Wilt u dan 20 minuten eerder naar het ziekenhuis komen? 

Voor het invullen van de vragenlijsten kunt u ook hulp krijgen van het Informatiepunt van de Bieb. Daar staan van maandag tot en met vrijdag medewerkers voor u klaar om u te helpen. Klikt u hier voor meer informatie.

Kan ik mijn persoonlijke gegevens aanpassen?

Ja, dat kan. In het hoofdmenu bovenin vindt u Mijn gegevens. Bij de gegevens die u kunt aanpassen, vindt u de knop 'Wijzigen'. Als deze knop er niet bij staat, kunt u uw gegevens laten wijzigen via ons klant contact centrum via contact@zaansmc.nl.

Mjin verzekeringgegevens zijn niet compleet, kan ik dat aanpassen?

Wij werken aan een betere koppeling, waardoor we de pakketkeuze binnen de verzekeringsmaatschappij wel kunnen zien. We hopen dat we dit voor het eind van het jaar (2019) alsnog voor elkaar hebben. Tot die tijd is alleen de basisverzekering zichtbaar in MijnZMC.

Wat doe ik als de informatie in MijnZMC onjuist of onvolledig is?

Noteer welke gegevens onjuist zijn en vraag bij uw eerstvolgende afspraak aan uw zorgverlener om deze gegevens te wijzigen. 

Ik begrijp de medische taal in MijnZMC niet. Wat moet ik doen?

U kunt gebruik maken van het Taalpunt in de centrale hal. Deze is iedere dinsdag geopend van 10.00 - 12.00 uur. U kunt uw vragen ook opschrijven en deze stellen bij uw eerstvolgende afspraak. 
 

Kan ik uitslagen inzien zonder eerst contact met een arts te hebben?

Houdt u er rekening mee dat uitslagen zichtbaar kunnen zijn in MijnZMC voor u een volgende afspraak heeft met uw behandeld arts. U bepaalt zelf of u de uitslagen vooraf wilt bekijken. Het kan zijn dat u dit prettiger vindt, zodat u zich bijvoorbeeld beter kunt voorbereiden. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de resultaten niet thuis te bekijken en deze te horen van de zorgverlener. 

Wat kan ik doen als ik me zorgen maak over de uitslag?

Als de uitslag zeer urgent is, zal de arts contact met u opnemen. Als u een vraag heeft over de uitslag kunt u deze bij de volgende afspraak stellen aan uw behandelend arts. Maakt u zich toch erge zorgen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Hoe lang duurt het voordat behandelverslagen in MijnZMC staan?

U vindt uw behandelverslag niet direct na uw afspraak in MijnZMC. Behandelverslagen worden elke dag om middernacht gepubliceerd. In het portaal vindt u ze onder het kopje dossier > conclusie en beleid

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2023 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure