Home > Over zmc > Het bestuur

Het bestuur

De raad van bestuur van het ZMC bepaalt het beleid van en is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. De raad van bestuur doet dat in samenwerking met het bestuur van de medische staf, het management en de adviesorganen. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Bij zijn werkzaamheden hanteert de raad van bestuur onder meer:

 • Het Integraal Zorgakkoord (IZA) 2022;
 • De Governancecode Zorg 2022;
 • Het Kader Goed Bestuur 2020 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
 • Het reglement van de raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit:

 • Drs. A. (Anja) Blonk, raad van bestuur
 • M.F.M. Shekary-Moonen MD MHA, raad van bestuur

Raad van toezicht

De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur van het ZMC oog heeft voor de maatschappelijke functie van het ziekenhuis. Ook ziet de raad van toezicht erop toe dat het bestuur de belangen van iedereen die bij het ziekenhuis betrokken is, zorgvuldig afweegt. 

De raad van toezicht voert zijn taken uit met inachtneming van:

 • De Governancecode Zorg 2022;
 • Het Integraal Zorgakkoord (IZA) 2022;
 • Het Kader Goed Bestuur 2020 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
 • Het reglement van de raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

 • Dhr. drs. D. de Kruif, voorzitter
 • Dhr. drs. A.B. Baaij, vice voorzitter
 • Mw. drs. A.D.A. van Beijnum-Akkermans
 • Mw. drs. J.A. van Wijngaarden
 • Mw. drs. L. Levert-Brand

De besturingsfilosofie van ons ziekenhuis baseert zich op duaal management op alle niveaus van de organisatie. Op strategisch niveau is dit vormgegeven in het bestuurlijk overleg (BO), een vierwekelijks overleg van raad van bestuur, medische staf (vertegenwoordigd door telkens twee leden van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD)) en de Verpleegkundige Raad (VR). Op tactisch niveau heeft elk cluster een medisch manager die samen met de managers zorg en managers van de stafdiensten het MT van het ZMC vormen.


Reglement en overzicht declaratiekosten

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure