Home > Over zmc > Het bestuur

Het bestuur

De raad van bestuur van het ZMC bepaalt het beleid van en is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. De raad van bestuur doet dat in samenwerking met de raad van toezicht, het bestuur van de medische staf, het management en de adviesorganen.
De werkwijze van de raad van bestuur gaat uit van:

Het dagelijks bestuur van ons ziekenhuis is in handen van:

 • Prof. dr. L. (Leon) Aarts, voorzitter raad van bestuur
 • Drs. A. (Anja) Blonk, lid raad van bestuur

Raad van toezicht

De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur van het ZMC oog heeft voor de maatschappelijke functie van het ziekenhuis. Ook ziet de raad van toezicht erop toe dat het bestuur de belangen van iedereen die bij het ziekenhuis betrokken is, zorgvuldig afweegt. 

De raad van toezicht voert haar taken uit met inachtneming van:

 • Het reglement van de raad van toezicht
 • De publicatie Toezicht op Goed Bestuur, juli 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • De Zorgbrede Governancecode van 2017
 • De Atlas van het Toezicht 2017 van het Nationaal Register

De raad van toezicht bestaat uit:

 • Dhr. prof. dr. J. Zwemmer (voorzitter a.i.)
 • Mw. drs. A.D.A. van Beijnum-Akkermans
 • Dhr. A.B. Baaij
 • Mw. J.A. van Wijngaarden
 • Dhr. W. de Vries

De besturingsfilosofie van ons ziekenhuis baseert zich op duaal management op alle niveaus van de organisatie. Op strategisch niveau is dit vormgegeven in het bestuurlijk overleg (BO), een tweewekelijks overleg van raad van bestuur en medische staf (vertegenwoordigd door telkens twee leden van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD)). Op tactisch niveau heeft elk cluster een medisch manager die samen met de managers zorg en managers van de stafdiensten het MT van het ZMC vormen.


Jaarverslag

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2022 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure