Home > Over zmc > Het bestuur

Het bestuur

Het dagelijks bestuur van ons ziekenhuis is in handen van:

  • Dhr dr. Ruurd Jan Roorda MBA, voorzitter Raad van Bestuur

Ruurd Jan Roorda heeft een achtergrond als kinderarts en heeft jarenlange bestuurlijke ervaring. Hij heeft een ruime ervaring in de zorgsector, zowel in de 'cure' als in de 'care'. Eerder was Ruud Jan Roorda bestuurder bij ziekenhuis Tergooi en de Sint Anna Zorggroep, bestaande uit een ziekenhuis, drie verzorgingshuizen en een verpleeghuis. Daarnaast heeft hij diverse bestuurlijke posities bekleed in de ziekenhuissector, onder andere bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Naast zijn functie als bestuurder van ons ziekenhuis, heeft Ruurd Jan Roorda ook een aantal toezichthoudende functies.

  • Mw. drs. Marian Zoodsma - de Vries RC, lid Raad van Bestuur

Marian Zoodsma is bedrijfseconoom en register-controller en was hiervoor Lid van de directie van de provincie Noord-Brabant. Zij heeft een ruime ervaring in de zorgsector, zowel in de 'cure' als in de 'care'. Bij de Alrijne Zorggroep, bestaande uit ziekenhuizen en verpleeghuizen, heeft zij gewerkt als manager Financiën en Control en programmamanager voor de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier. Daarvoor werkte zij ruim 10 jaar in de care bij zorginstelling Vierstroom. 


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mw. P.M. Altenburg (voorzitter)
  • Dhr drs. C.J. Tip (vicevoorzitter)
  • Mw. drs. A.D.A. van Beijnum-Akkermans
  • Mw. drs. D.A. Jongeneel
  • Dhr. prof. dr. D.A. Legemate
  • Mw. drs. J. de  Vries 

Reglement kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur Zaans Medisch Centrum
 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2018 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure