Home > Over zmc > Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen

Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen

Oprichting

De commissie werd in 1991 opgericht door Dr. F. van Soeren, oud-internist en voorzitter tot eind 2004. 
Werkruimte en archief waren gesitueerd binnen het ziekenhuis maar na het in gebruik nemen van de nieuwbouw betrok de commissie in 2018 een werk- en archiefruimte in het Rijksmonument oliemolenpakhuis “De Schepel” te Wormer. 


Doelstellingen

De commissie streeft er naar de historie van de gezondheidszorg in de Zaanstreek, in het bijzonder die van het ziekenhuis, te verzamelen, vast te leggen en toegankelijk te maken.
Hiertoe behoren het verzamelen van documenten, foto's, krantenknipsels,
instrumenten en andere objecten zoals gebruiksvoorwerpen uit de kapel van het oude St. Jan/Johannes ziekenhuis.

 

Het beheren van het archief van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, afdeling Zaanstreek Waterland en van het archief van J.J. van der Horst, huisarts te Zaandijk, eerste helft vorige eeuw.


Activiteiten

Om de diverse doelstellingen uit te voeren zijn verschillende activiteiten ontplooid.

  • Een geselecteerd deel van de documenten is ondergebracht in het Gemeentearchief Zaanstad, wordt daar professioneel bewaard en met medewerking van de commissieleden toegankelijk gemaakt. Het resterende deel is opgeslagen in “De Schepel”.
  • De foto's zijn gedigitaliseerd, op de eigen Beeldbank gezet en van teksten voorzien. Deze, niet privacy gevoelige foto's, zijn te bekijken op historiezaanseziekenhuizen.nl.
  • Instrumenten en objecten worden bewaard in de Schepel. Ze zijn in kaart gebracht en gefotografeerd en op de Beeldbank gezet.
  • Het verzorgen van presentaties en het tonen van oude instrumenten aan Verenigingen en Serviceclubs.
  • Het houden van exposities, zoals in 2018 in de centrale hal van het Stadhuis. Tevens wordt geëxposeerd op Open Monumenten Dagen.
  • Het publiceren van artikelen en foto’s in diverse tijdschriften over de geschiedenis van de ziekenhuizen, zoals Zaans Erfgoed. Ook zagen diverse boeken het licht waaronder het boek van de hand van Dr. F. van Soeren (oprichter en 1e voorzitter van de Commissie): "Huisartsen, specialisten & ziekenhuizen, feiten uit de Zaanse Geneeskunde van de twintigste Eeuw." (2004). En het boek “Trautwein en Willems, glas-in-lood in Zaanstad” uitgegeven door Marijke van Essen, (secretaris van de Commissie) over de glas-in-loodramen uit de kapel van het St. Jan /Johannes Ziekenhuis.

Meer informatie kunt u vinden op onze website chzz.nl.


Samenstelling van de commissie

De commissie bestaat uit gepensioneerde medewerkers.
De namen worden hieronder vermeld met daarbij de voormalige functies.

Dagelijks bestuur

Dr. J.L.T. Oomen, voorzitter   chirurg
M. J. van Essen-Pouwer, secretaris  directiesecretaresse
N. van Loon-Hogewoning, penningmeester hoofd centrale sterilisatie afdeling

      
Leden

W. Aangeenbrug hoofd bouw en techniek
J. Duijvis  functioneel beheerder ICT
R. van Egmond-Fonteijn radiodiagnostisch laborante
E. van Barneveld verpleegkundige pijnpoli
F. van der Made portier / receptionist
   


Bereikbaarheid

De Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen is bereikbaar via: secretaris@historiezaanseziekenhuizen.nl 

Bezoekadres Zaans Medisch Museum (geopend op afspraak)
Molenpakhuis De Schepel
Veerdijk 22, Wormer

Telefonisch bereikbaar op 06-28579314 (secretaris)

Meer informatie
Kijk op onze website: chzz.nl.

Bezoek ons op Facebook: Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure