Home > Kwaliteit, veiligheid en service > HSMR

HSMR

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) doet er alles aan patiënten zo goed en veilig mogelijk te helpen. Toch komt het voor dat patiënten overlijden. Net als andere ziekenhuizen houdt het ZMC deze sterftecijfers bij en maakt deze openbaar.

De sterftecijfers worden uitgedrukt in de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR), een gestandaardiseerde methode. Deze HSMR geeft aan of er in een periode meer of minder sterftegevallen zijn dan op grond van patiënten kenmerken kan worden verwacht.


Wat is de HSMR? 

De HSMR is het sterftecijfer van het ziekenhuis. Dit cijfer wordt berekend door het totaal aantal overleden patiënten te vergelijken met het verwachte aantal overleden patiënten. Het landelijk gemiddelde is gesteld op 100. Is het sterftecijfer van het ziekenhuis minder dan 100, dan zijn er minder mensen overleden dan verwacht. Is het sterftecijfer van het ziekenhuis meer dan 100, dan zijn er meer patiënten overleden dan verwacht. De verwachte sterfte wordt bepaald op basis van kenmerken van patiënten (bv. leeftijd, geslacht, diagnose) en de opname (bv. acuut of niet). 

In 2020 en 2021 waren de grote aantallen COVID-19 opnamen nog niet ingebed in de reguliere zorg. Daarnaast was er bij aanvang van de pandemie in 2020 nog geen ervaring met de behandeling van COVID-19. Om deze reden was in overleg met NZa en IGJ besloten om de opnamen met COVID-19 als hoofddiagnose in 2020 en 2021 uit te sluiten van de HSMR-berekening.

Omdat COVID-19-opnamen in 2022 minder vaak voorkwamen en meer onderdeel zijn gaan vormen van de reguliere zorg, is besloten om COVID-19 vanaf verslagjaar 2022 wel mee te nemen in de HSMR. Door de inclusie van COVID-19 in de HSMR 2022 is de HSMR 2022 iets minder goed vergelijkbaar met de HSMR’s over 2020 en 2021 in dit rapport, waar de COVID-19-opnamen zijn uitgesloten.

Voor een nadere toelichting over het sterftecijfer en de betrouwbaarheid hiervan, zie de leeswijzer van de Consumentenbond.  


Sterftecijfer 2022

Over het jaar 2022 is het sterftecijfer in de reguliere zorg van het ZMC 102. Dit is iets boven het landelijk gemiddelde (100). Omdat het sterftecijfer per jaar kan verschillen wordt ook gekeken naar het gemiddelde over drie jaar. Het sterftecijfer over de periode 2020-2022 is 107. Dit gemiddelde over drie jaar is minder actueel, maar wel gebaseerd op meer patiënten/opnamen. Beide cijfers wijken niet significant af van het landelijk gemiddelde.  

Hier vindt u de sterftecijfers voor het ZMC en de sterftecijfers per patiënten- en diagnosegroep (zogenoemde SMR’s). 

Analyses laten zien dat een hoog aantal palliatieve patiënten (patiënten waarbij genezing niet meer mogelijk is), overlijdt in het ZMC. Het gaat om patiënten die in het ziekenhuis overlijden en er vaak (bewust) voor kiezen om in het ziekenhuis begeleid te worden bij hun sterven, vanwege hun vertrouwen in het ziekenhuis of als zij onvoldoende mogelijkheid hebben om thuis te overlijden. Dat gebeurt elders ook vaak in een hospice of verpleeghuis.


Onverwacht lange opnameduur en heropname 

Behalve het sterftecijfer wordt ook gekeken naar onverwacht lange opnameduur (OLO) en heropname binnen 30 dagen. Over 2022 is het percentage onverwacht lange opnameduur van het ZMC 16,1%. Dit is niet significant afwijkend van het landelijk gemiddelde van 15,8%. Over 2022 is voor heropnames binnen 30 dagen de heropnameratio 83. Dit is significant lager dan het landelijk gemiddelde van 99.   


Wat doet het ZMC met de sterftecijfers? 

Het ZMC streeft ernaar structureel dossieronderzoek uit te voeren om de kwaliteit van zorg te monitoren. De sterftecijfers geven input voor dit onderzoek door bepaalde patiëntengroepen verder te analyseren. De dossiers worden onderzocht om vervolgens verbeteracties uit te kunnen zetten die de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis verhogen. 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure