Home > Over zmc > Missie, kernwaarden en strategie

Missie, kernwaarden en strategie

Omdat we als Zaans Medisch Centrum ook in de toekomst goede, toegankelijke en betaalbare zorg willen leveren, hebben we voor de periode 2024 – 2029 onze strategie herijkt. Hiervoor zijn we met elkaar én onze partners in gesprek gegaan over wat nodig is. Belangrijke bronnen voor deze gesprekken en onze strategie zijn het Integraal Zorgakkoord, de SAZ strategische koers 2023-2030 (samenwerkende algemene ziekenhuizen), het ROAZ-beeld (regionaal overleg acute zorgketen) en het regiobeeld.

Voor welke uitdagingen staan we?

De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg en ondersteuning staan in heel Nederland onder druk. De uitdagingen in onze regio zijn vaak dezelfde als in de rest van in het land, soms groter en anders:  

  • De vraag naar zorg groeit sterk in Zaanstreek-Waterland. 

De vergrijzing in onze regio is hoger dan het landelijk gemiddelde. Het aantal geboortes stijgt ook aanzienlijk: naar verwachting met bijna een kwart richting 2030. 

  • De krapte op de arbeidsmarkt stijgt ook in Zaanstreek-Waterland.

Onze regio heeft te maken met hoge personeelstekorten die in de toekomst verder toenemen. Het is daarom belangrijk om medewerkers zoveel mogelijk te boeien, te

  • De samenstelling van de bevolking in Zaanstreek-Waterland vraagt om extra aandacht.

Het ZMC wil zich de komende jaren dan ook richten op manieren om diversiteit en inclusiviteit een goede plek te geven in onze processen. 

Om hier goed op te kunnen inspelen heeft het ZMC voor de komende 5 jaar een aantal ambities vastgesteld.

Wat zijn onze ambities voor 2024 – 2029? 
 

  • Wij leveren passende zorg dichtbij

Wij leveren ziekenhuiszorg voor de inwoners van de Zaanstreek en omstreken. We doen dit op de momenten in het leven, wanneer onze inwoners dat nodig hebben, van geboorte tot de laatste levensfase. 

  • Wij zijn partner in het netwerk

Samen met onze (boven)regionale partners zorgen we ervoor dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. We participeren in wetenschappelijk onderzoek en leiden zorgprofessionals op.

  • Wij bieden toegang tot alle zorgexpertise

Wij bieden de zorg waarvoor wij de expertise in huis hebben en waar nodig verwijzen we door. Op die manier bieden wij onze patiënten bovenregionale toegang tot alle zorgexpertises.

  • We zetten ons in voor gezond leven en preventie

Samen met onze partners (bijvoorbeeld huisartsen, ouderenzorgorganisaties en gemeenten) zetten we ons actief in om preventie en een gezonde leefstijl te bevorderen.

Voorwaarde om de strategische koers te kunnen volgen, is een stevig fundament. Bij het ZMC bestaat dit uit: goed werkgeverschap, gezonde bedrijfsvoering, digitalisering en duurzaamheid.

Waar gaan en staan we voor?

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is hét ziekenhuis voor inwoners van de Zaanstreek en omstreken. Al meer dan honderd jaar nemen we verantwoordelijkheid voor de zorg en het welzijn van alle Zaankanters en voor onze patiënten in het bijzonder. We leveren passende medisch-specialistische basiszorg. Zowel tijdens de mooie momenten van het leven, bijvoorbeeld bij een geboorte, als in moeilijke tijden van ziekte. Samen gaan we voor een gezonde Zaanstreek, daar zijn we trots op.

Onze missie: goede zorg doe je samen

De missie van het ZMC is dat wij een werkelijke bijdrage leveren aan een gezonde Zaanstreek. Zelf en met anderen. Via gebaande paden en via nieuwe invalshoeken. Samen met patiënten, professionals en partners kiezen we wat het beste is.

Onze visie: samen voor een gezonde Zaanstreek

De visie van het ZMC is dat samenwerking cruciaal is om te blijven inspelen op de toenemende complexiteit en volume van de zorgvraag. Als partner in het netwerk bieden wij passende zorg dicht bij huis en hoog complexe zorg daar waar dat het beste kan, voor bereikbare innovatie en technologische vernieuwing, voor doelmatigheid en voor samenwerking met zorg- en welzijnspartners.

Onze kernwaarden: zo werken we

Menselijk. Wij ondersteunen mensen wanneer ze medische zorg nodig hebben en beslissen samen over wat het beste is. We communiceren open, begrijpelijk en inclusief.

Ondernemend. Wij zijn gedreven door waarde, kwaliteit en innovatie. Steeds nieuwsgierig en op zoek naar kansen voor nieuwe vormen van organisatie en samenwerking.

Samen. In een breed netwerk zorgen we voor de juiste zorg op de juiste plek. Met merkbare waardering voor elkaar. Onze kracht zit in de relatie en menselijke maat.

Expert. We zijn goed in wat we doen en streven ernaar steeds beter te worden. We werken aan een integraal, toekomstbestendig zorgaanbod van hoge kwaliteit.
 


Regioplan

Zorg- en welzijnspartners in Zaanstreek-Waterland hebben een regioplan (t/m 2026) opgesteld dat is gericht op het verstevigen van samenwerken en het integraal oppakken van concrete projecten. De gezamenlijke regionale ambitie is: "Samen Leven voor een Zeven: zorgen voor gelijke kansen". Het betekent dat we voor alle inwoners gelijke kansen willen creëren op gezonde levensjaren. En dat we streven naar kwalitatief goede en haalbare zorg voor iedereen. Als individu en als samenleving gaan we bouwen aan het verbeteren van de gezondheid en aan een duurzame, toekomstbestendige zorg in de regio. Voor nu, straks en later.’ Het regioplan is te vinden op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure