Home > Over zmc > Missie, kernwaarden en strategie

Missie, kernwaarden en strategie

Onze missie

Om nu en in de toekomst de beste zorg te kunnen blijven leveren aan de inwoners van de Zaanstreek, zetten we naast medische behandeling ook in op het voorkomen van klachten. Of beter gezegd, we nemen de brede verantwoordelijkheid voor de zorg en welzijn voor onze patiënten. In het Zaans medisch Centrum werken we daarom continue vanuit een centrale missie: ‘Samen voor een gezonde Zaanstreek.’


Onze kernwaarden

Menselijk

In ons werk staat een persoonlijke benadering voorop. Richting patiënten en partners. Door voortdurend te vragen, weten we wat zij belangrijk vinden in het contact met ons. En daar richten we ons werk op in, logisch en efficiënt rondom de behoeften van de patiënt. We zijn gelijkwaardig aan elkaar. En daar hoort samen beslissen wat de beste zorg is natuurlijk ook bij. 

Samen

Samenwerken is nodig om kwaliteit te kunnen blijven bieden en efficiënter te werken. Daarom investeren we in een goede samenwerking met de patiënt en Zaanse partijen binnen en buiten de zorg. Aan de ene kant gaat het om het organiseren van hoog complexe zorg. Aan de andere kant brengen we minder complexe zorg dichter bij de patiënt. Nieuwe zorgtechnologie kan daarbij helpen. Samen betekent dus niet alleen samenwerken binnen de muren van ons ziekenhuis maar juist ook daarbuiten. 

Ondernemend

Ondernemen gaat vooral om de manier van denken en handelen in ons dagelijks werk. Dat wil zeggen dat we kansen aangrijpen en verzilveren. En soms buiten gebaande paden treden. We gaan dit doen door samen met organisaties binnen én buiten de zorg doelgericht aan projecten te werken. Denk aan eHealth oplossingen en technologie op het gebied van preventie, lifestyle, gezondheid en zorg. Grote én kleine projecten. Uitkomsten van succesvolle projecten schalen wij op. Want dat biedt ons ondernemers-kansen en ruimte om de kunnen innoveren.

Expert

Als Zaans Medisch Centrum bepalen graag we mee in de zorg van de toekomst. Maar dat wil niet zeggen dat we overal expert in kunnen zijn of alles zelf kunnen doen. Dat is onmogelijk. We hebben zelf expertise in huis, maar we gaan in toenemende mate ook partnerships aan. 

Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met Amsterdam UMC voor zorg die wij niet aanbieden. Zorg waar we in uitblinken bieden we ook buiten de Zaanstreek aan. Dit kunnen we waarmaken door continue te leren, innoveren en evalueren. We leiden onze medewerkers op, werken digitaal en bieden state of art opleidingen aan. Dit maakt ons een zeer aantrekkelijk zorgverlener werkgever, leerbedrijf én samenwerkingspartner in de Zaanstreek.
Onze strategie


Speelveld

Onze strategie geeft ons de komende jaren houvast en richting aan keuzes en activiteiten op het speelveld van de zorg. Op dit speelveld bewegen we ons op de gebieden ‘Bevorderen van gezondheid’, ‘Verbinder van het netwerk’, ‘Ziekenhuiszorg  dichtbij’ en ‘Toegang tot alle expertisen’. In onderstaande animatie wordt dit nader uitgelegd. 
 


Ambities samen tot stand gekomen

Het vormgeven van onze strategie en ambities hebben we niet alleen gedaan. In 2019 is er door medewerkers, de patiëntenraad, patiënten, bewoners uit de Zaanstreek en externe partners en stakeholders met veel enthousiasme gewerkt aan de totstandkoming van onze nieuwe strategie. In 2023 gaan we onze strategie opnieuw bekijken en alvast voorbereiden op de periode na 2024.


Klaar voor de toekomst

De vergrijzende bevolking en de daarbij horende stijgende zorgvragen, nieuwe behandelingen, en het oplopende personeelstekort, maken dat de zorg voor een grote uitdaging staat. Dat geldt ook voor het Zaans Medisch Centrum. Met onze strategie spelen we in op de veranderingen om ons heen en dat maakt ons toekomstbestendig.  
 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2023 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure