Home > Nieuwsberichten > Wall of Nursing in het ZMC - een ode aan de verpleegkundige

Wall of Nursing in het ZMC - een ode aan de verpleegkundige22/12/2022

Het ZMC onthulde vanmiddag een kunstwerk aan de muur op de eerste verdieping in de hal van het ziekenhuis. Het plexiglas kunstwerk maakt het onmisbare werk van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zichtbaar. Het werk is een ode aan de voortdurende zorg en nabijheid die zij bieden aan de patiënt. Waar vroeger de verpleegkundigen nog werden gezien als een verlengstuk van de arts, hebben zij zich inmiddels ontwikkeld tot een professionele beroepsgroep binnen de zorg met een eigen statuur.

Verpleegkundigen zijn als een spin in het web aanwezig in het ziekenhuis. Ze geven niet alleen goede medische zorg, maar bieden door hun continue aanwezigheid bij de patiënt ook vertrouwen, troost en een luisterend oor wanneer dat soms broodnodig is. Ze hebben daardoor overzicht op wat de patiënt nodig heeft en regelen dat de zorg van verschillende disciplines goed op elkaar afgestemd is.

Meer werkplezier én betere zorg

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (V&VN) heeft een programma Excellente Zorg om verpleegkundigen te ondersteunen bij hun belangrijke werk. Daarbij gaan het vergroten van werkplezier en het uitbreiden van kwalitatieve zorg hand in hand samen. Het model vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten, waarbij zogenaamde magnet hospitals, veel personeel aantrokken en waar er nauwelijks verloop was. In Nederland is dit programma overgenomen door verschillende ziekenhuizen en sinds 2021 is het ZMC ermee aan de slag gegaan.

Wietske Wijnja, Wendy Bloemkolk en Eva Jaspers zijn de trekkers van het programma vanuit de Verpleegkundige Raad in het ZMC. Hun idee om met het programma aan de slag te gaan, werd omarmd door de raad van bestuur. Het sluit namelijk naadloos aan op de ZMC kernwaarden zoals: samenwerken, werken vanuit expertise en de menselijke maat als uitgangspunt nemen. Verpleegkundigen van alle afdelingen zijn twee jaar geleden enthousiast aan de slag gegaan met inventariseren hoe werkgeluk en verbeteringen in de zorg extra aandacht kunnen krijgen.

Onderlinge deskundigheidsbevordering

Daar zijn tal van mooie ontwikkelingen uit voortgekomen. Zoals bijvoorbeeld onderlinge deskundigheidsbevordering, door klinische lessen voor elkaar te organiseren. Daarbij worden bijvoorbeeld casussen, een diagnose of de relevantie van een protocol besproken. Ook is er nu een scholingskalender die het gemakkelijker maakt om tijdig in te schrijven voor cursussen, en zijn er meer samenwerkingsvormen voor afdelingen onderling. Sommige afdelingen hebben onderdelen samengevoegd, andere afdelingen zijn juist los van elkaar gegaan zodat de zorg overzichtelijker werd.

Twee keer winst

Doordat de verpleegkundigen zelf de regie hebben en volledig de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, neemt hun autonomie en werkplezier toe. En dat is niet alleen winst voor henzelf, maar vooral ook voor onze patiënten.

De Wall of Nursing maakt het werk van de verpleegkundigen zichtbaar. Het is ontworpen door grafisch vormgever Nannette Fahner die samen met de verpleegkundigen een ontwerptraject doorliep. Het kunstwerk toont per afdeling wat ze hebben bereikt en waar ze nog aan willen werken.

Wall of Nursing, eerste etage (vide) aan de noordkant.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure