Home > Over zmc > Ethische kwesties bespreken we samen

Ethische kwesties bespreken we samen

In het Zaans Medisch Centrum vinden wij gastvrijheid heel belangrijk. Dit betekent dat u van harte welkom bent bij ons. Wij hopen dat u zich als onze gast zoveel mogelijk thuis voelt bij ons, wij zullen ons zoveel als mogelijk richten naar uw wensen. Wij streven ernaar om in samenspraak met u, u de best mogelijke zorg en behandeling te geven. Dat houdt in dat wij respect hebben voor wat u belangrijk vindt in het leven en daar in onze professionele zorg rekening mee houden als wij u verzorgen en behandelen. Wij realiseren ons dat u op ons vertrouwt en het belangrijkste wat u heeft in onze handen legt: uw gezondheid.

‘Samen’ krijgt bij ons inhoud, samen met u overwegen en bespreken de artsen en de verpleegkundigen de verschillende mogelijkheden in uw situatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om moeilijke situaties en afwegingen waarbij u:

 • een bepaalde behandeling niet meer wilt
 • een duur geneesmiddel nodig heeft, maar dat niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar
 • niet meer naar huis kunt na een opname in het ziekenhuis
 • (nog) niet zwanger kunt worden
 • of andere ingewikkelde vraagstukken

In het Zaans Medisch Centrum zijn over belangrijke onderwerpen in de zorg extra regels opgesteld en duidelijke afspraken gemaakt. Dit helpt om in dergelijke situaties meer houvast te hebben. Hierdoor zorgen wij ervoor dat u goede zorg krijgt en dat wij zorgvuldig omgaan met deze moeilijke situaties. Zo zijn er bijvoorbeeld richtlijnen opgesteld voor situaties waarbij u:

 • geen bloed van een ander wilt krijgen
 • niet gereanimeerd wilt worden
 • niet meer kunt genezen en zorg krijgt in de laatste fase van uw leven
 • uw bewegingsvrijheid (vrijheid van bewegen) beperkt moet worden om u tegen uzelf, anderen of de omgeving te beschermen
 • nadenkt over euthanasie
 • er voor kiest om bijvoorbeeld te stoppen met uw medicijnen, met eten of drinken

Uw eigen wensen zijn daarbij voor ons leidend.

Wanneer zorgprofessionals ethische dilemma’s willen bespreken doen we dat in een zogenaamd Moreel Beraad. Daar worden verschillende behandelsituaties zorgvuldig besproken om de zorg zo optimaal mogelijk te geven in de voor u zo kwetsbare periode van uw leven. Dit gebeurt in het Zaans Medisch Centrum altijd in samenwerking tussen de verschillende disciplines.

 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2023 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure