Home > Over zmc > Verpleegkundige raad

Verpleegkundige raad

De Verpleegkundige Raad heeft binnen het Zaans Medisch Centrum een belangrijke rol in het uitzetten en initiëren van verpleegkundig beleid. Hierdoor draagt zij bij aan het verlenen van kwalitatief hoge en veilige zorg voor de patiënt. Voor de Verpleegkundige Raad zijn de beste zorg voor patiënten en grote professionaliteit onder de beroepsgroep de speerpunten. Het vergroten van het professioneel leiderschap, onderzoek en bewust kritische houding van en door verpleegkundigen staat hierbij voor de VR centraal. Daarnaast werken we aan het vergroten van de samenwerking onderling, met alle betrokkenen binnen het ziekenhuis en met andere zorgpartners. 

De Verpleegkundige Raad neemt sinds 2021 deel aan het bestuurlijk overleg van het ziekenhuis. Dit overleg is bepalend voor het (strategisch) beleid in het ziekenhuis. 

Om als ziekenhuis de verpleegkundige zorgverlening continu te blijven verbeteren zijn we gestart met het programma Excellente Zorg van de V&VN. Het streven naar excellente zorgverlening voor onze patiënten en het vergroten van de arbeidstevredenheid onder de verpleegkundigen zijn speerpunten waar wij de komende jaren mee aan de slag gaan. Onderdelen hierin zijn, naast dat wat afdelingsspecifiek wordt opgepast, ziekenhuisbrede onderwerpen als loopbaanpaden en het vormgeven van functiedifferentiatie. 

Leden Verpleegkundige Raad (juli 2021)

Lid Functie in de raad Functie
     
Wietske Wijnja Voorzitter Verpleegkundige 3 Noord
Verplegingswetenschapper
Eva Jaspers Vice-voorzitter Verpleegkundige
Teamcoördinator
Wendy Bloemkolk Secretaris Kinderverpleegkundige
Teamcoördinator
Linda Brandjes Lid Verpleegkundig specialist
Nadina Kops Lid Verpleegkundige AOA

 

De verpleegkundige raad is bereikbaar via vr@zaansmc.nl. 


 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2021 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure