Home > Patiënten > Geboortefotografie

Geboortefotografie

Geboortefotografie

De geboorte van een kind is een speciaal en intiem moment. Een moment dat door ouders vaak in een roes wordt beleefd. Veel aanstaande ouders willen dit graag laten vastleggen door een fotograaf. Zo kunnen ze dit moment op een later tijdstip herbeleven.

De geboortefotograaf is onopvallend aanwezig en vertelt met foto’s het verhaal over de geboorte; vanaf de weeën tot de eerste uren na de bevalling. Vooraf spreekt u met de fotograaf af wat u wel en niet gefotografeerd wilt hebben.

Foto: Cynthia's Fotografie

 

Fotografie bij een keizersnede

Als uw kind met een keizersnede ter wereld moet komen, vindt de geboorte plaats in de operatiekamer. Omdat er in de operatiekamer strenge regels gelden met betrekking tot kleding en hygiëne, mag alleen de partner mee naar de operatiekamer. 

U mag wel een geboortefotograaf meenemen in de operatiekamer maar alleen als deze is aangesloten bij Stichting Keurmerk geboortefotografie of Dupho Nederland, vakgroep geboortefotografie. Deze fotografen kennen de richtlijnen voor kleding en hygiëne en zijn op de hoogte van de regels op een operatiekamer.

Er is wel een verschil tussen een geplande keizersnede en een spoed keizersnede. Bij een geplande keizersnede mag een gecertificeerde fotograaf altijd mee. Bij een spoed keizersnede wordt dit per geval beoordeeld. Dit hangt af van de ernst van de situatie.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de geboortefotograaf van uw keuze om uw wensen te bespreken. Geeft u van tevoren wel aan bij de gynaecoloog of de verpleegkundige dat er een geboortefotograaf bij de bevalling aanwezig zal zijn.

 

Fotografie in de zorgsuites

In het Zaans Medisch Centrum worden de meeste kinderen in een zorgsuite geboren. Hier proberen wij zoveel mogelijk de huiselijke sfeer te benaderen. Er zijn dus niet zulke strenge regels als op de operatiekamer. Als u foto’s wilt maken van de geboorte van uw kind, dan kunt u bijvoorbeeld ook een familielid vragen bij de bevalling aanwezig te zijn. Als u een geboortefotograaf inhuurt dan hoeft deze niet aangesloten te zijn bij bovenstaande organisaties.

Veiligheid en goede zorgverlening staan bij ons voorop. Om deze te kunnen garanderen, hebben wij enkele regels opgesteld voor fotografie bij bevallingen. Wij verzoeken iedereen zich hier aan te houden. Daarnaast willen we met deze regels ook de rechten van onze medewerkers respecteren.

  • Privacy vinden we belangrijk. Daarom mogen medewerkers van het Zaans Medisch Centrum niet in beeld worden gebracht, tenzij een medewerker daar zelf vooraf toestemming voor heeft gegeven.
  • Foto’s met medewerkers erop mogen niet gepubliceerd worden op internet of andere media.
  • Instructies van medewerkers van het Zaans Medisch Centrum moeten altijd opgevolgd worden.
  • Medische handelingen mogen niet in beeld komen, bijvoorbeeld inwendig onderzoek of een infuus prikken.

 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure