Home > Onderzoeken > Vruchtbaarheidsonderzoek na vasectomie

Vruchtbaarheidsonderzoek na vasectomie

Het onderzoek in het kort

 • Zaadmonster mag niet ouder zijn dan 1,5 uur
 • Uitslag: na ± 10 dagen, schriftelijk
 • Lees de afname en afgifte instructie zorgvuldig

Aantal behandelingen of onderzoeken volgens de wettelijke norm.
Afspraak maken
075 650 12 90 Online afspraak maken
Specialisme
Urologie
Wachttijden
Eerste polibezoek 28 dagen
Openingstijden poli
op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur
Polikliniek
075 650 12 90
Route Zuid 1.15

Verloop onderzoek

U bent onlangs gesteriliseerd. Na de sterilisatie bent u nog niet meteen onvruchtbaar. Na tenminste 15-20 zaadlozingen, die u in ongeveer 4 maanden na de ingreep moet hebben, zijn de zaadcellen meestal verdwenen. Na deze periode onderzoeken we een zaadmonster.


Voorbereiding

Voor dit onderzoek geldt een wachttijd van enkele weken. Maak daarom direct na de sterilisatie een afspraak voor het vruchtbaarheidsonderzoek.

Voor een afspraak om uw zaadmonster in te leveren, of voor vragen hierover, kunt u contact opnemen met het klinisch chemisch laboratorium op werkdagen tussen 8.30-16.30 uur.


Het onderzoek

Op de afgesproken datum komt u naar ons ziekenhuis om uw zaadmonster in te leveren. Na de ingreep krijgt u een formulier met informatie mee. Hierop staat ook het telefoonnummer waarmee u een afspraak kunt maken voor het labonderzoek.

Let op: zorg ervoor dat het zaadmonster dat u inlevert niet ouder is dan 1,5 uur. Wilt u het tijdstip van zaadlozing op het formulier vermelden?


Uitslag

Ongeveer 10 dagen na inleveren van uw spermamonster, ontvangt u schriftelijk de uitslag van de sperma analyse. Als de uitslag goed is, staat in de brief dat u en uw partner geen voorbehoedsmiddelen meer hoeven te gebruiken. Wanneer we bij de sperma analyse nog teveel zaadcellen tellen, raden we een volgende controle aan. Blijf anticonceptie gebruiken tot de volgende schriftelijke uitslag.


Afname

Bij voorkeur een zaadmonster inleveren, dat niet ouder dan 1,5 uur is.

 • Leeg uw blaas door te gaan plassen.

 • Was na het plassen de penis grondig met water zonder zeep en spoel goed af. Droog de penis met een schone handdoek.

 • Het is de bedoeling dat u door masturbatie het monster produceert. Coïtus interruptus is ongeschikt voor het verkrijgen van sperma, omdat het eerste gedeelte van de zaadlozing dan niet opgevangen wordt.

 • Het monster moet in zijn geheel worden opgevangen in het daarvoor bestemde steriele potje (deze krijgt u na de ingreep).

 • Onvolledige monsters kunnen niet geanalyseerd worden.

 • Het potje van te voren niet omspoelen of wassen.

 • Condooms kunnen niet gebruikt worden omdat er een zaaddodend middel in zit.

 • Het is belangrijk dat de zaadlozing niet eerder dan 30 minuten voor de afgesproken inlevertijd heeft plaatsgevonden.

 • Sluit het potje goed af en vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje.

 • Bewaar het monster op kamertemperatuur, bewaar het nooit in de koelkast.

 • De vragenlijst op het aanvraagformulier kunt u zelf invullen. Dat voorkomt privacygevoelige vragen aan de balie.


Afgifte

Het monster mag niet teveel afkoelen (niet beneden kamertemperatuur (20 °C) komen), anders wordt de meting onbetrouwbaar. U kunt het monster het beste in uw binnenzak vervoeren. Het monster moet op de afgesproken tijd ingeleverd worden bij de balie van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Zaans Medisch Centrum. Monsters op andere tijden kunnen wij helaas niet accepteren.

Behandelteam

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2019 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure