Home > Polikliniek > Slaap/Waak Expertisecentrum

Slaap/Waak Expertisecentrum

Polikliniek in het kort

  • Expertise centrum
  • Multidisciplinair team
  • Verschillende onderzoeken mogelijk
Polikliniek
075 650 70 01
Route Noord 1.3
Specialisme
Neurologie
Openingstijden poli
op werkdagen van 08.30 – 16.30
Toegangstijden
Eerste polibezoek 22 dagen

Slaapproblemen onder de loep in het Slaap/Waak Expertisecentrum

Veel mensen weten niet dat slaapproblemen een onderliggende oorzaak kunnen zijn van diverse andere klachten. Ons Slaap/Waak Expertisecentrum biedt uitkomst. In dit expertise centrum werkt een team van professionals samen om de oorzaak van de slaapproblemen te achterhalen en deze aan te pakken. 


Snurken, ademstops, tandenknarsen, onrustig slapen, in- en doorslaapklachten, praten in de slaap  of slaapwandelen: bijna iedereen heeft er wel eens last van. Maar als dit gedrag overmatig voorkomt of een persoon of zijn/haar partner er hinder van ondervindt, kan het flink vervelend zijn en tot gezondheidsklachten leiden. 

Ook vermoeidheid overdag en overmatige slaperigheid kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. Het Slaap/Waak Expertisecentrum beschikt over alle middelen om goed onderzoek te doen naar waak- en slaapstoornissen. Na een verwijzing van de huisarts wordt een intake gesprek gepland met de patiënt op de slaappoli waarna bepaald wordt welke onderzoeken uitgevoerd dienen te worden.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk:

  • Een Actigrafie onderzoek. Hierbij wordt een ActiWatch gedragen. Dit is een “polsbandje” dat beweging en licht meet gedurende acht tot tien dagen en nachten. Daarna worden de gegevens uitgelezen en geanalyseerd. Dit levert een goed beeld van het waak en slaap ritme. 
  • Een Polygrafie onderzoek (PG). Bij een PG worden diverse sensoren bevestigd op het lichaam waarbij de registratie plaatsvindt van o.a. de hersenactiviteit, mond- neusademhaling, borst-buikademhaling, de lichaamspositie en de zuurstofsaturatie. De sensoren worden op de afdeling in het ziekenhuis bevestigd waarna de patiënt naar huis gaat om te slapen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er sprake is van slaapapneu. 
  • Een Polysomnografie onderzoek (PSG). Bij dit onderzoek worden elektroden en sensoren bevestigd die o.a. de  arm- en beenbewegingen, zuurstofsaturatie, borst- en buikademhaling, mond- en neusademhaling, spieractiviteit van de kin, kaakbewegingen, oogbewegingen, ECG en hersenactiviteit registreren. Net als bij het PG onderzoek slaapt de patiënt die een PSG onderzoek krijgt ook thuis.
  • Een video Polysomnografie onderzoek (video PSG). Indien er een video PSG aangevraagd wordt,  vindt een opname voor een nachtregistratie plaats in het ziekenhuis op de slaapafdeling. Hierbij wordt, naast registratie van alle signalen die ook bij een ambulant PSG worden opgenomen,  gesynchroniseerde video vastgelegd om eventuele nachtelijke gedragingen zoals bijvoorbeeld  slaapwandelen te kunnen analyseren.
  • De Multi Sleep Latency Test (MSLT) of MWT (Maintenance of Wakefulness Test).

Bij het Slaap/Waak Expertisecentrum kunnen ook patiënten terecht die juist last hebben van overmatige slaperigheid overdag. Voor deze patiënten biedt het Slaap/Waak Expertisecentrum, naast PSG, een MSLT- of MWT onderzoek. Bij een MSLT wordt gedurende de dag circa vier keer een half uur lang een korte “slaaptest” uitgevoerd waarbij de patiënt in een bed ligt in een verduisterde kamer. Met behulp van elektroden op het hoofd wordt gemeten hoe snel en hoe diep in slaap gevallen wordt. Bij een MWT gaat het er juist om of een patiënt wakker kan blijven gedurende de “waaktest”. 


Team van professionals 

Na de onderzoeken in het Slaap/Waak Expertisecentrum gaat een team van professionals aan de slag om de resultaten te analyseren. Slaapproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Daarom worden de resultaten besproken in een multi-disciplinair overleg met zowel een neuroloog-somnoloog, longarts, KNO-arts, kaakchirurg, eventueel een kinderarts, laboranten Klinische Neurofysiologie/Sleeptechnologists en in slaapstoornissen gespecialiseerde psycholoog. Aan het Slaap/Waak Expertisecentrum is ook een chronobiologe verbonden, gespecialiseerd in stoornissen van de biologische klok. Samen stelt het team een behandelplan op en bepaalt bij welke artsen het vervolgtraject wordt ondergebracht. 

Behandelteam

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2020 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure