Home > Psychiatrie > Psychotherapeutische dagkliniek

Psychotherapeutische dagkliniek

  • Voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek
  • Intensieve groepsbehandelingen
  • Verschillende behandelmethodes door verschillende disciplines
  • Gespecialiseerde zorg
Polikliniek
075 650 24 40
-
Openingstijden poli
op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur
Toegangstijden psychiatrie Naar overzicht

De psychotherapeutische dagkliniek is een afdeling waar gespecialiseerde zorg wordt geboden voor mensen met langdurige en hardnekkige psychische klachten en persoonlijkheidsproblemen.


Voor volwassenen ( > 25 jaar)

De meeste mensen die bij ons in behandeling komen hebben al eerder individuele en/of ambulante groepsbehandeling gehad, Echter, zonder het gewenste resultaat. Tijdens de intake wordt gezamenlijk gezocht naar welke vorm van behandeling het beste aansluit bij je problemen, hulpvraag en mogelijkheden. We hebben een breed aanbod van bewezen effectieve vormen van groepsbehandelingen. Doel van de behandeling is herstel op het gebied van de aanmeldingsklachten en verbetering van het deelnemen aan het sociaal en maatschappelijk leven.


Voor jongvolwassenen (18 tot 25 jaar)

In de leeftijd van 18 tot 25 jaar maak je de overgang van jongere naar volwassene. Soms loop je vast in deze fase: in relaties met je ouders, je vrienden of studie en/of werk. Soms gaat het meer om vragen rond je identiteit, wie ben ik en wat voor leven wil ik leiden. Als individuele therapie niet voldoende hielp, kan de psychotherapeutische dagkliniek een plek zijn waar je ontwikkeling weer op gang komt. Tijdens de intake wordt gezamenlijk gezocht naar welke vorm van behandeling het beste aansluit bij je problemen, hulpvraag en mogelijkheden. We hebben een breed aanbod van bewezen effectieve vormen van groepsbehandelingen. Doel van de behandeling is dat je weer grip krijgt op je leven en je verder kan ontwikkelen op gebied van relaties, scholing en/of werk.


Waarom groepstherapie? 

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen zeggen en doen dingen die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander en kunnen de groepsleden veel van elkaar leren. Tijdens de bijeenkomsten zal er afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander.

Omdat mensen vaak schrikken van het idee van therapie in een groep, besteden  we veel aandacht aan  veiligheid en ontwikkeling van vertrouwen in de groep. 

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen die zijn onder te verdelen in verbale en non-verbale onderdelen. In de gespreksgroep en maatschappelijke oriëntatie praat je vooral met elkaar. Bij de non-verbale onderdelen gaat het om de ervaring: bij beeldende therapie wordt er gewerkt met materialen, bij bewegingstherapie gaat het om de lichamelijke ervaring, bij psychodrama worden situaties uitgespeeld.

Naast de groepsbehandeling is er mogelijkheid tot systeemtherapie waarbij gesprekken gevoerd worden met de patiënt en zijn belangrijke anderen. Bij de jongvolwassenen is systeemtherapie  standaard, zowel tijdens de intake als de behandeling. Dit is een gesprek met de patiënt en diens ouder(s)/ verzorger(s). 

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2023 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure