Home > Nieuwsberichten > Update Coronavirus en ZMC

Update Coronavirus en ZMC04/04/2020

Laatste update 4 april 13.45 uur.

Update 4 april 13.45

Zevenendertig Corona patiënten

Er zijn zevenendertig Corona patiënten opgenomen in het Zaans Medisch Centrum.


Update 2 april 18.50

Informatie voor patiënten over afspraken in het ziekenhuis tot 1 mei 2020

In de landelijke persconferentie van 31 maart jl. is aangekondigd dat de bestaande maatregelen tot 1 mei aanstaande worden verlengd.

Wat betekent dit voor onze patiënten?
Tot 1 mei 2020 gaan de geplande operaties en afspraken op de poliklinieken niet door, tenzij medisch noodzakelijk. Als dit medisch mogelijk is, worden geplande afspraken op de polikliniek telefonisch gedaan. 

Belangrijk om te weten

Spoedafspraken en spoedoperaties gaan altijd door. 

Gaat uw afspraak op de polikliniek door? 

Indien uw afspraak in het ziekenhuis wel doorgaat, wordt u één werkdag van tevoren gebeld door een ziekenhuismedewerker om te vragen of u koorts of klachten zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid hebt.  

Wilt u maximaal 1 begeleider meenemen naar de afspraak en zeker geen kinderen? (polikliniek kindergeneeskunde uitgezonderd). 

Mijn afspraak is verplaatst, moet ik mij zorgen maken?
Onze zorgverleners beoordelen welke afspraken met patiënten door moeten gaan en welke omgezet kunnen worden naar een telefonische afspraak. Gezien de ontwikkelingen laten we alleen de acute en strikt noodzakelijke polikliniekbezoeken doorgaan. Als dit gevolgen voor u heeft, wordt u door een ziekenhuismedewerker op de hoogte gebracht. Alle patiënten worden binnen onze mogelijkheden zo snel mogelijk gezien en geholpen.


Update 30 maart 15.30

OLVG Corona check app

Inwoners van het verzorgingsgebied Zaanstreek kunnen gebruik maken van de OLVG Corona check app. Inwoners met verkoudheids- of griepachtige klachten die zich afvragen of het komt door het Coronavirus kunnen de OLVG Corona check app raadplegen.

Deze app is voor inwoners van Groot-Amsterdam. Inwoners krijgen hiermee digitaal een diagnose over eventuele besmettingen met het coronavirus.

Op deze manier probeert het ZMC inwoners van haar verzorgingsgebied gerust te stellen of te voorkomen dat inwoners zich te laat melden bij de huisarts.


Update 24 maart 

Naar ziekenhuis komen voor patiënten alleen als medisch noodzakelijk

Om patiënten en medewerkers niet onnodig bloot te stellen aan risico’s van verspreiding van het coronavirus neemt het Zaans Medisch Centrum extra voorzorgsmaatregelen.

Alleen als het medisch noodzakelijk is kunnen patiënten naar het ziekenhuis komen. Er is maximaal 1 begeleider per patiënt toegestaan.


Houd afstand

Wanneer u het ziekenhuis bezoekt, bescherm dan uzelf en de mensen om u heen: houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Geef zorgmedewerkers en artsen de ruimte om hun werk goed te doen.


Update 21 maart 15.00 uur

Telefonisch contact voor uw afspraak

Indien uw afspraak in het ziekenhuis door gaat, wordt u de werkdag vantevoren gebeld om te vragen of u klachten hebt. Wilt u maximaal 1 begeleider meenemen naar de afspraak? 


Bezoekregels verder aangescherpt

  • Er is geen bezoek toegestaan bij patiënten waarvan wordt vermoed dat ze besmet zijn met het Corona virus.

Update 16 maart 20.30 uur

Bezoekersrestaurant gesloten

Vanwege overheidsmaatregelen is ons patiënten / bezoekersrestaurant (Lunchroom) gesloten.


Zelf afspraak wijzigen of annuleren

Voor het wijzigen of annuleren van afspraken verwijzen wij u naar MijnZMC. Bent u niet gebeld door het Zaans Medisch Centrum, dan gaat uw afspraak in ons ziekenhuis door. 


Geen bloedprikken op dinsdagavond

De avondopenstelling van Diagnost-IQ (het priklab) op dinsdag vindt voorlopig niet meer plaats.


Update 15 maart 2020 22.00 uur

'Triage-tent' voor ingang Spoedzorg

Er wordt maandag 16 maart een tent opgezet voor de ingang van de Spoedzorg waarin patiënten die zich melden bij de Huisartsenpost of de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis eerst worden beoordeeld op verdenking van Corona. Ingeschat wordt of iemand mogelijk besmet is met het virus. Na beoordeling is er een aparte route voor patiënten zonder- en met verdenking het ziekenhuis in.


Geen bezoek toegestaan bij Corona patiënten

Met ingang van maandag 16 maart is geen bezoek toegestaan bij Corona patiënten, behalve bij hoge uitzondering na toestemming van de medisch specialist. Ook is geen bezoek toegestaan bij patiënten waarvan wordt vermoed dat ze besmet zijn met het Corona virus. Wij realiseren ons dat dit heel vervelend is voor alle betrokkenen. Dit is een afspraak gemaakt in regionaal verband om verspreiding van het virus te voorkomen.


Update 14 maart 2020 19.00 uur

Corona vastgesteld bij medewerker 

Bij een medewerker van het Zaans Medisch Centrum is het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. De medewerker is in thuisisolatie en de GGD is geïnformeerd. Een contactonderzoek is uitgevoerd. Deze medewerker is een leidinggevende en heeft geen direct contact met patiënten gehad. Collega’s die vorige week contact hebben gehad met de betreffende medewerker zijn hierover geïnformeerd en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. De landelijke richtlijnen worden hierbij gevolgd. De besmetting is ontdekt, omdat het ZMC een strikt beleid hanteert voor medewerkers en zelf kweken afneemt bij klachten en koorts. Het ZMC blijft open voor zorg en neemt alle noodzakelijke maatregelen. Voor informatie over het Coronavirus verwijzen we u graag naar de website van het RIVM. Of bel het landelijk informatienummer 0800 1351.


Update 13 maart 2020

Gaat mijn afspraak door?

Een deel van de geplande afspraken op de poliklinieken en van de geplande operaties gaat niet door. Waar mogelijk worden geplande afspraken op de poliklinieken telefonisch gedaan. U krijgt bericht als uw afspraak niet door gaat of telefonisch wordt gedaan. Spoedafspraken en spoedoperaties gaan altijd door. Indien uw afspraak in het ziekenhuis wel door gaat, wordt u de werkdag vantevoren gebeld om te vragen of u klachten hebt. Wilt u maximaal 1 begeleider meenemen naar de afspraak? 
Als u koorts of klachten hebt zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, bel dan op om uw afspraak af te zeggen.


Bezoek aan patiënten

Er is vanaf nu maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag toegestaan. Voor de duur van maximaal een half uur. Met uitzondering van terminale patiënten. Kinderen met maximaal 1 begeleider. Bij Corona patiënten of patiënten bij wie het vermoeden bestaat dat ze besmet zijn met het Corona virus, is helaas geen bezoek toegestaan. Zie ook de update van 15 maart jl. 


Update op 12 maart 2020

Bijeenkomsten in het ZMC

  • In het ZMC zijn vanaf nu bijeenkomsten met meer dan 30 mensen niet toegestaan.
  • Bijeenkomsten met minder dan 30 mensen mogen alleen doorgaan als het over het patiëntenzorg gaat. 
  • Tijdens bijeenkomsten worden bezoekers verspreid over de ruimte.
  • Bijeenkomsten met minder dan 30 mensen die niet direct over patiëntenzorg gaan, worden uitgesteld.

Patiënten of bezoekers

  • Patiënten of bezoekers die koorts of klachten hebben zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mogen het ZMC niet betreden. 

Berichtgeving 9 maart 2020

Ik ben vorige week opgenomen in het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Ik heb geen bericht van het ZMC ontvangen. Betekent dit dat ik geen contact heb gehad met de patiënt die met het coronavirus is besmet?

De desbetreffende patiënt is direct opgenomen in isolatie en heeft geen contact gehad met andere patiënten. Alle maatregelen om verspreiding binnen het ZMC te voorkomen zijn genomen. 


Is het veilig om naar het ZMC te komen?

Ja, u kunt het ZMC veilig bezoeken. U loopt buiten het ziekenhuis net zoveel risico op het oplopen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) als in ons ziekenhuis. We volgen het landelijke beleid (RIVM) om verspreiding te voorkomen. We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed handen te desinfecteren of wassen. Bij griepverschijnselen zoals koorts of flinke verkoudheid, vragen we om uw bezoek aan het ZMC uit te stellen. Dit om kwetsbare patiënten in ons ziekenhuis niet onnodig bloot te stellen aan risico’s. Dank voor uw begrip.


Mijn man/vrouw/kind/partner ligt in het ZMC, loopt hij/zij nu risico op blootstelling aan het coronavirus?
En mag ik op bezoek komen?

Nee, zij lopen geen extra risico. Het ZMC neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Het ZMC volgt hierin de richtlijnen van het RIVM. Als uzelf geen griepklachten heeft kunt u gerust op bezoek bij uw naasten. Heeft u wel griepklachten kom dan niet op bezoek. 


Ik behoor tot de risicogroep, kan ik nog naar het ZMC komen?

Mensen die ziekenhuiszorg nodig hebben blijven welkom in het ZMC. Bij milde griepklachten; blijf dan thuis en neem contact op met de huisarts.


Ik ben onlangs in het ZMC geweest en heb griepachtige verschijnselen. Wat moet ik doen?

Als u zich zorgen maakt of u mogelijk het coronavirus heeft, neem dan contact op met uw huisarts. In het ZMC dragen wij de zorg voor patiënten die opgenomen moeten worden. Als dit niet nodig is, kunt u terecht bij de huisarts. 


Ik ben door een arts/verpleegkundige behandeld die grieperig leek, moet ik mij zorgen maken?

Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken. Alle medewerkers die mogelijk contact gehad hebben met het nieuwe Coronavirus (COVID-19) en griepachtige verschijnselen hebben, worden gemonitord.


Zijn er medewerkers van het ZMC die uit risicogebieden zijn teruggekomen? Wat gebeurt er met deze medewerkers?

Ja, die zijn er. Het ZMC volgt het beleid van het RIVM en de GGD in deze. Deze medewerkers worden streng gemonitord en mogen niet werken als er luchtwegklachten of koorts zijn opgetreden binnen 14 dagen na terugkomst uit een risicogebied.


Ik ben zwanger en moet naar het ZMC, loop ik nu extra risico?

Nee, we zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus.


Wanneer mag ik niet in het ziekenhuis naar een afspraak komen?

U mag niet naar het ZMC komen als u de afgelopen twee weken in een risicogebied bent geweest, u griepachtige klachten en/of koorts heeft of contact heeft gehad met een persoon die positief is getest. Neem in dit geval contact op met uw huisarts of de lokale GGD.


Wat is de incubatietijd van het virus?

Tussen het moment van besmetting en het moment van (mogelijk) ziek worden zitten 2 tot 14 dagen. Gemiddeld is de incubatietijd tussen de 5 en 7 dagen. Gedurende de incubatietijd bent u niet besmettelijk.  Pas bij ziekteverschijnselen. kan het virus overgedragen worden. 


Ik ben onlangs in het ZMC geweest. Kan ik naar mijn werk?

Als u geen griepachtige verschijnselen heeft, kunt u naar uw werk. U loopt buiten het ziekenhuis net zoveel risico op het oplopen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) als in ons ziekenhuis. We volgen het landelijke beleid (RIVM) om verspreiding te voorkomen. We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed handen te desinfecteren of wassen.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2020 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure