Home > Over zmc > Kwaliteit, veiligheid en service

Kwaliteit, veiligheid en service

Als patiënt moet u erop kunnen vertrouwen dat u bij ons ziekenhuis goede zorg krijgt en in veilige handen bent. Om dat vertrouwen waar te maken, besteden we veel aandacht aan kwaliteit en veiligheid. Dat doen we op een aantal manieren.


Continu verbeteren

Ziekenhuiszorg is mensenwerk. De manier waarop onze artsen, verpleegkundigen, leidinggevenden en andere medewerkers werken, bepaalt hoe goed de zorg is die u in ons ziekenhuis krijgt. Daarom verbeteren we onze manier van werken voortdurend, bijvoorbeeld door innovatie, scholing en beleidsontwikkeling.


Patiënttevredenheid

Met behulp van vragenlijsten achterhalen we wat u goed vindt aan onze zorg en wat beter kan. Ook organiseren we bijeenkomsten waarin we met patiënten over hun ervaringen praten, om te horen hoe u bepaalde zaken ervaart. Naar aanleiding van de uitslagen van deze onderzoeken is bijvoorbeeld onze patiënteninformatie verbeterd en hebben we het nabellen na ontslag uit ons ziekenhuis ingevoerd.


Patiëntveiligheid

De kwaliteit en veiligheid in ons ziekenhuis laten we regelmatig toetsen door een externe partij, Qualicor. Deze toetsing gebeurt op basis van het internationale toetsingskader Qmentum. Qualicor toetst de kwaliteit en veiligheid in alle diensten van onze organisatie - van bestuur en leidinggevende tot directe patiëntenzorg. Van ICT tot schoonmaak. Op die manier krijgen we goed inzicht in hoe we werken en waar verbeteringen mogelijk zijn. Alleen zo kunnen we blijven verbeteren.

Ons ziekenhuis voldoet aan de normen en eisen ten aanzien van kwalitatief goede zorg en patiëntveiligheid. We hebben een Qmentum-accreditatie en voldoen daarmee ook aan de eisen van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS).


Informatiebeveiliging

Het ZMC is NEN 7510 gecertificeerd. De NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. Onze zorgprofessionals verwerken dagelijks informatie - over persoonlijke omstandigheden, onderzoeken en behandelingen - en patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij ons in goede handen zijn. Dat het ZMC NEN 7510 gecertificeerd is, betekent dat we voldoen aan hoge eisen rondom informatiebeveiliging en gegevensbescherming en continu stappen zetten om hierin te verbeteren.


Lean denken en werken

In ons ziekenhuis werken we volgens het ‘lean’ principe. Dit principe is gericht op effectief (doen we de goede dingen?) en efficiënt (doen we ze op een slimme manier?) werken. We laten alle handelingen achterwege die geen directe waarde toevoegen voor u. Resultaat: onze wachttijden zijn korter, polibezoeken en onderzoeken plannen we slim op één dag, meer en meer overbodige formulieren verdwijnen en u hoeft niet vaker uw verhaal te doen dan nodig.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure