Home > Over zmc > Patiëntenraad

Patiëntenraad

U bent patiënt in het Zaans Medisch Centrum en verwacht goede medische en verpleegkundige zorg. Heeft u wensen of verbeterpunten door uw ervaringen? Dan is het goed te weten dat er een Patiëntenraad is, die de stem van de patiënt laat horen.

Wat doet de Patiëntenraad?

De Patiëntenraad houdt de vinger aan de pols. Wij analyseren en adviseren, overal waar verbetering mogelijk is. De patiëntbeleving heeft onze volledige aandacht. Iedere patiënt is immers eerst en vooral mens. De Patiëntenraad werkt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en adviseert het bestuur van het ZMC gevraagd en ongevraagd. Wij vergaderen elke tweede dinsdag van de maand en om de maand is er aansluitend een overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Tweemaal per jaar wordt overleg gevoerd met de Raad van Toezicht. Wij behandelen geen individuele klachten, daarvoor is er een klachtenfunctionaris.  

Resultaten

In zijn 12- jarig bestaan heeft de Patiëntenraad meerdere zaken weten te realiseren. Een greep uit deze lijst:

 • Meepraten over de kwaliteit en veiligheid van de patiënten
 • Promoten van spiegelgesprekken, een dialoog tussen patiënten, artsen  en verpleegkundigen.
 • Initiëren en beheren van een Patiëntenpanel.
 • Beoordelen van patiëntenvoeding 
 • Meelopen als ‘mystery guest’ in de poliklinieken, waarbij zichtbaar wordt wat er speelt.
 • Participeren in keurmerk Gastvrijheidszorg met sterren.

Toetsing

Om de kwaliteit van de zorg te meten en waar nodig te verbeteren, maken wij o.a. gebruik van de volgende methoden:

 • Patiënttevredenheidsonderzoeken
 • Patiëntenpanel
 • Eigen of directe omgevingservaring als patiënt 
 • Informatie van andere patiënten- en/of consumentenorganisaties

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag (2019) van de cliëntenraad.

Wat kunt u doen?

Wat kunnen wij voor u betekenen en u voor ons? Uw ervaringen of van uw familie over de behandeling en het verblijf zijn voor ons belangrijk.  Waar bent u tevreden over en waar kan het beter. Veel van deze meningen maakt u kenbaar via enquêtes en onderzoeken. Ook kunt u uw mening geven door lid te worden van ons Patiëntenpanel.

Wie zijn de leden van de Patiëntenraad

Onze leden zijn ervaringsdeskundig. Wij of bekenden van ons zijn of waren patiënt van het ZMC. Wij bekijken alles vanuit het perspectief van de patiënt. 

 • Dhr. W. Nak, voorzitter, april 2020, herkiesbaar
 • Dhr. P. Cohen, vicevoorzitter, mei 2021, herkiesbaar
 • Mevr. M. Fokker, september 2020, niet herkiesbaar
 • Mevr. R. Kerkhoven, september 2020, niet herkiesbaar
 • Dhr. R. van Haarlem, maart 2020, herkiesbaar
 • Dhr. L. Reitsema, september 2020, herkiesbaar
 • Dhr. J.W. Schipper, september 2020, herkiesbaar

Ondersteuning: mevr. Y. Braat, ambtelijk secretaris

De leden worden in principe voor drie jaar benoemd, herbenoeming is mogelijk. Tussen haakjes staat steeds de einddatum van de zittingstermijn. Als er in de Patiëntenraad ruimte is voor nieuwe leden, dan komt er een bericht op deze website en een wervingsadvertentie in de plaatselijke krant.

Contact

Wilt u contact opnemen met de patiëntenraad? U kunt een e-mail sturen aan patientenraad@zaansmc.nl.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2020 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure