Home > Over zmc > Patiëntenraad

Patiëntenraad

U bent patiënt in het Zaans Medisch Centrum en verwacht goede medische en verpleegkundige zorg. Heeft u wensen of verbeterpunten door uw ervaringen? Dan is het goed te weten dat er een Patiëntenraad is, die de stem van de patiënt laat horen.


Wat doet de Patiëntenraad?

De Patiëntenraad houdt de vinger aan de pols. Wij analyseren en adviseren, overal waar verbetering mogelijk is. De patiëntbeleving heeft onze volledige aandacht. Iedere patiënt is immers eerst en vooral mens. De Patiëntenraad werkt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en adviseert het bestuur van het ZMC gevraagd en ongevraagd. Wij vergaderen elke tweede dinsdag van de maand en om de maand is er aansluitend een overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Tweemaal per jaar wordt overleg gevoerd met de Raad van Toezicht. Wij behandelen geen individuele klachten, daarvoor is er een klachtenfunctionaris.  


Resultaten

In zijn ruim 20-jarig bestaan heeft de Patiëntenraad (PTR) meerdere zaken weten te realiseren. Een greep uit deze lijst:

  • Meepraten en adviseren (gevraagd en ongevraagd)over de kwaliteit en veiligheid van de patiënten
  • Initiëren en beheren van een Patiëntenpanel.
  • Beoordelen van patiëntenvoeding 
  • Optreden als ‘mystery guest’ in de poliklinieken, waarbij zichtbaar wordt wat er speelt.
  • Participeren in Qmentum (extern kwaliteit audits), IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), interne werk- en stuurgroepen en regionale overlegvormen, zoals Ouderenzorg.

Toetsing

Om de kwaliteit van de zorg te meten en waar nodig te verbeteren, maken wij o.a. gebruik van de volgende methoden:

  • Patiënttevredenheidsonderzoeken
  • Patiëntenpanel
  • Eigen of directe omgevingservaring als patiënt 
  • Informatie van andere patiënten- en/of consumentenorganisaties

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag (2021) van de patiëntenraad.


Jaarplan

Bekijk hier het jaarplan (2022) van de patiëntenraad.


Wat kunt u doen?

Wat kunnen wij voor u betekenen en u voor ons? Uw ervaringen of van uw familie over de behandeling en het verblijf zijn voor ons belangrijk.  Waar bent u tevreden over en waar kan het beter. Veel van deze meningen maakt u kenbaar via enquêtes en onderzoeken. Ook kunt u uw mening geven door lid te worden van ons Patiëntenpanel.


Wie zijn de leden van de Patiëntenraad

Onze leden zijn ervaringsdeskundig. Wij of bekenden van ons zijn of waren patiënt van het ZMC. Wij bekijken alles vanuit het perspectief van de patiënt. De Patiëntenraad ZMC omvat zeven leden, allen vrijwilligers, en een ambtelijk secretaris. De leden worden benoemd voor maximaal twee perioden van vier jaar.

De Patiëntenraad bestaat uit: Einddatum zittingstermijn:
De heer Rob van Haarlem, voorzitter 1 maart 2025, niet herkiesbaar
De heer Paul Cohen, vice voorzitter 1 mei 2026, niet herkiesbaar
De heer Jan Willem Schipper 1 september 2023, herkiesbaar
De heer Pieter de Vente 1 november 2025, herkiesbaar
De heer Wim IJsseldijk 1 oktober 2024, herkiesbaar
Mevrouw Gerda van Steen 1 oktober 2024, herkiesbaar
Mevrouw Bea ter Horst 1 augustus 2025, herkiesbaar

 

 
Ondersteuning  
Mevrouw Liesbeth de Boer
Ambtelijk secretaris

 

 

Als er in de Patiëntenraad ruimte is voor nieuwe leden, dan komt er een bericht op deze website.


Contact

Wilt u contact opnemen met de Patiëntenraad? U kunt een e-mail sturen aan patientenraad@zaansmc.nl.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2022 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure