Home > Over zmc > Patiëntenraad

Patiëntenraad

U bent patiënt in het Zaans Medisch Centrum en verwacht goede medische en verpleegkundige zorg. Heeft u wensen of verbeterpunten door uw ervaringen? Dan is het goed te weten dat er een Patiëntenraad (PTR ZMC) is, die de stem van de patiënt laat horen.


Wie zijn de leden van de Patiëntenraad?

Onze leden zijn ervaringsdeskundig. Wij of bekenden van ons zijn of waren patiënt van het ZMC. Wij bekijken alles vanuit het perspectief van de patiënt. De Patiëntenraad ZMC omvat zeven leden, allen vrijwilligers, en een ambtelijk secretaris. De leden worden benoemd voor maximaal twee perioden van vier jaar.

De Patiëntenraad bestaat uit:

Einddatum zittingstermijn:
De heer Rob van Haarlem, voorzitter 1 maart 2025, niet herkiesbaar
De heer Paul Cohen, vice voorzitter 1 mei 2026, niet herkiesbaar
De heer Jan Willem Schipper 1 september 2027, niet herkiesbaar
Mevrouw Margriet Henneman 1 september 2027, herkiesbaar
De heer Wim IJsseldijk 1 oktober 2024, herkiesbaar
Mevrouw Bea ter Horst 1 augustus 2025, herkiesbaar
De heer Ton van der Heijden 1 januari 2027, herkiesbaar

 

Ondersteuning:

 
Mevrouw Liesbeth de Boer
Ambtelijk secretaris

Wat doet de Patiëntenraad

De PTR houdt de vinger aan de pols en streeft naar verbeteringen waar dat mogelijk is, uitgaand van een positief kritische benadering. De belevingswereld van de patiënt geniet onze volle aandacht vanuit het oogpunt van de zorgvraag. Iedere patiënt is immers eerst en vooral mens.

De Patiëntenraad werkt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en adviseert het bestuur van het ZMC gevraagd en ongevraagd. Wij vergaderen elke tweede dinsdag van de maand en om de maand is er aansluitend een overlegvergadering met de Raad van Bestuur.Tweemaal per jaar wordt overleg gevoerd met de Raad van Toezicht. Wij behandelen geen individuele klachten, daarvoor is er een klachtenfunctionaris


Toetsing

Om de kwaliteit van de zorg te meten en waar nodig te verbeteren, maken wij o.a. gebruik van de volgende methoden:

  • Patiënttevredenheidsonderzoeken
  • Patiëntenpanel
  • Eigen of directe omgevingservaring als patiënt 
  • Informatie van andere patiënten- en/of consumentenorganisaties

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag (2023) van de patiëntenraad.


Jaarplan

Bekijk hier het jaarplan (2024) van de patiëntenraad.


Wat kunt u doen?

Wat kunnen wij voor u betekenen en u voor ons? Uw ervaringen of die van uw familie over de behandeling en het verblijf zijn voor ons belangrijk.  Waar bent u tevreden over en waar kan het beter? Veel van deze meningen maakt u kenbaar via enquêtes en onderzoeken. Ook kunt u uw mening geven door lid te worden van ons Patiëntenpanel.


Contact

Wilt u contact opnemen met de Patiëntenraad? U kunt een e-mail sturen aan patientenraad@zaansmc.nl.

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure