Home > Behandelingen > Geplande keizersnede

Geplande keizersnede

De behandeling in het kort

  • Keizersnede
  • Gentle sectio mogelijk
  • U verblijft in uw eigen zorgsuite
  • Partner kan blijven slapen
  • Opname: 3 - 5 dagen
Aantal behandelingen of onderzoeken volgens de wettelijke norm.
Afspraak maken
075 650 12 25 Online afspraak maken
Toegangstijden
Eerste polibezoek 49 dagen
Openingstijden poli
op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur
Polikliniek
075 650 12 25
Route Zuid 1.16

Verloop behandeling

U bent zwanger. Samen met uw arts overweegt u een keizersnede. Een keizersnede is een operatie voor de geboorte van een baby. De voorkeur gaat altijd uit naar een normale bevalling, maar in sommige gevallen kan een vrouw niet via de natuurlijke weg bevallen. Soms wordt al tijdens de zwangerschap, dus nog voor de bevalling begint, besloten tot een keizersnede. In dit geval spreken we van een geplande keizersnede.

In ons ziekenhuis doen we keizersnedes, als dit mogelijk is, via gentle sectio. Hierbij doen we alle moeite om u, uw kind en partner bij elkaar te houden.


Diagnose

Uw bent onder behandeling bij onze gynaecoloog of uw verloskundige heeft u doorverwezen naar onze polikliniek gynaecologie/verloskunde. Deze beoordeelt samen met u of een keizersnede nodig of wenselijk is.

Wij beslissen graag samen met u. De 3 goede vragen aan uw dokter kunnen u hierbij helpen.


Voorbereiding

U gaat bevallen via een keizersnede. Als voorbereiding op uw operatie heeft u gesprekken met onze apothekersassistente, doktersassistent en anesthesioloog. Als voorbereiding op deze gesprekken vult u een vragenlijst in. Tijdens de gesprekken nemen we de vragenlijst door en bespreken we met u uw medicijngebruik. Het is handig als de specialist kan zien welke medicijnen u krijgt van uw apotheek. U kunt uw apotheek hiervoor toestemming geven. Uw apotheek heeft hiervoor een speciaal toestemmingsformulier. Dit kan via een formulier bij uw eigen apotheek. Uw specialist kan dan digitaal zien welke medicijnen u thuis gebruikt. Ook voeren we een lichamelijk onderzoek uit. Onze anesthesioloog bespreekt samen met u welke verdoving voor u het beste is. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek ook uw specifieke wensen kenbaar maakt. Dit polibezoek duurt minimaal 40 minuten.


Behandeling

Op de afgesproken datum komt u naar ons ziekenhuis. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige die u vertelt wat er gaat gebeuren. Zij begeleidt u naar uw zorgsuite. Van hieruit gaat u naar de operatiekamer, waar u geopereerd wordt. De operatie duurt ongeveer 45 minuten. Uw kind wordt meestal binnen een kwartier na het starten van de operatie geboren. Meestal komt uw partner binnen nadat alle voorbereidingen voor de operatie zijn getroffen en de operatie begint. Soms zijn de regels anders bij een spoedkeizersnede, of algehele narcose.

Na de bevalling doen we alle moeite om u, uw kind en partner bij elkaar te houden. U kunt uw baby direct na de geboorte vasthouden. We brengen u terug naar uw zorgsuite. Hier blijft u gemiddeld nog 3 - 5 dagen. Uw partner mag altijd bij u blijven en, tegen vergoeding, mee-eten. Zo kan uw partner u ondersteunen met de verzorging van uw kind gedurende de opname. Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘Rooming-in’.


Gentle sectio

In ons ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om bij een geplande (primaire) keizersnede te kiezen voor een zogenaamde natuurlijke keizersnede, de gentle sectio. Bij een gentle sectio wordt op een zo ‘natuurlijk‘ mogelijke wijze rekening gehouden met de binding tussen moeder en kind. Het uitgangspunt is dat vrouwen en hun partner meer betrokken worden bij de ingreep en dat moeder, partner en kind na de geboorte niet gescheiden worden.
 
De moeder en haar partner kunnen hun baby geboren zien worden via een doorschijnend operatiedoek. De kinderarts is bij de operatie aanwezig en bepaalt meteen na de geboorte of de baby in goede conditie is en direct naar de moeder mag. Als de conditie van de baby goed is, wordt de baby door de verpleegkundige bloot op de borst van de moeder gelegd. Direct huid-op-huid contact heeft veel voordelen: de hechting tussen moeder en kind verloopt beter, de borstvoeding komt sneller op gang met minder pijnklachten, baby’s zijn rustiger met stabielere hartslag, ademhaling en temperatuur en hogere bloedsuikerwaardes. Als met moeder en kind alles goed gaat, worden moeder en kind dus vanaf de geboorte van het kind, net als bij een gewone bevalling, niet van elkaar gescheiden. Ook de partner kan de hele tijd bij zijn vrouw en kind blijven.


Naar huis

De tijd die nodig is om te herstellen van een keizersnede is vaak langer dan na een vaginale bevalling. U kunt in het begin nog moe zijn. Ook zwaar tillen wordt de eerste zes weken nog ontraden. We maken een controleafspraak op de polikliniek gynaecologie/verloskunde voor u.

Behandelteam

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2022 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure