Revalidatie

De polikliniek in het kort

  • Multidisciplinaire zorg voor volwassenen en kinderen
  • Specialistische behandelprogramma's
  • Individueel of in groepsverband
  • Eigen regie

Polikliniek
075 650 12 85

Over revalidatie

De polikliniek revalidatiegeneeskunde biedt revalidatie op medisch-specialistisch niveau voor volwassenen en kinderen & jongeren. Bij de meeste aandoeningen staan beperkingen in het bewegen  en handelen voorop. Indien nodig is er aandacht voor communicatieve- , cognitieve- en/of gedragsproblemen. Een revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, arbeidstherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker kunnen deel uit maken van het team


Verwijzing

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar onze polikliniek revalidatie. Heeft u een doorverwijzing van uw huisarts met een ZD-nummer? Dan kunt u gebruik maken van het online afsprakenformulier. Anders kunt u ook bellen voor een afspraak met de revalidatiearts. 


Locatie: zorgboulevard ziekenhuis, bewegingscentrum

De polikliniek bevindt zich op de eerste verdieping van de zorgboulevard.
De revalidatiearts houdt ook spreekuur op het bewegingscentrum in het ziekenhuis. De handtherapeuten werken zowel in het ziekenhuis als op de zorgboulevard. Alle andere behandelingen vinden plaats op de zorgboulevard. Op uw afsprakenoverzicht staat waar de afspraak is.


Diagnose

Onze revalidatiearts vraagt naar uw klachten en voert lichamelijk onderzoek uit. Op basis hiervan stelt hij een diagnose. Uw hulpvraag is het uitgangspunt van de behandeling. Een standaard revalidatietraject bestaat niet. Samen met u stellen we een individueel behandelplan op.


Revalidatieteam

Revalidatie is teamwerk! Onze werkwijze is een samenspel tussen diverse behandelaars: revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog en arbeidstherapeut. De revalidatiearts bepaalt samen met uw welke disciplines nodig zijn afhankelijk. Dit is ook afhankelijk van uw problematiek. Bekijk hier het revalidatieteam.


Behandeling

De behandeling vindt poliklinisch plaats. U komt 1 tot 3 keer per week naar het ziekenhuis. Uw revalidatiearts heeft regelmatig overleg met de betrokken therapeuten om de verschillende onderdelen van het behandeltraject op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk dat u zelf ook actief meedenkt over uw eigen inbreng.

Behandelteam

Bezoekadres

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

Bezoektijden

16.00 - 19.30 uur (gehele week)
11.00 - 12.00 uur (alleen weekend)

© 2024 Zaans Medisch Centrum  - alle rechten voorbehouden | Privacy statement | Cookie verklaring | Responsible disclosure